رشيد - زندگی سیاسی امام هشتمین (ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زندگی سیاسی امام هشتمین (ع) - نسخه متنی

سید خلیل خلیلیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رشيد

در اين باره كافى است كه سخن مورخّان را تكرار
كنيم: رشيد در همه چيز شبيه به منصور بود، بجز در بخشش مال (132) ،
چه مىگويند كه منصور آدم بخيلى بود.

رشيد نيزـ همچون منصور ـ پس از چنديكه بر اوضاع
مسلّط شد، توليد كشور را به تباهى كشاند و علاقه به مال اندوزى
پيدا كرد. (133)

مردم را در دادن ماليات به عذاب مى انداخت، زيرا
«كارگران، كشاورزان، صنعتگران، خريداران غلّات را دستور مىداد كه
در يك محل گردآورده از آنان به طور دسته جمعى مبلغى را مطالبه
كنند. عبدالله بن هيثم عهدهدار مطالبه مالياتها شده بود كه با
انواع شكنجهها مأموريت خود را اجرا مىكرد. ابن عياض از راه رسيد
و ديد كه خراجگزاران زير شكنجه قرار گرفتهاند.دستور داد كه آنان
را رها سازند، چه مى گفت شنيده ام كه پيغمبر فرمود: هر كس مردم را
در دنيا عذاب دهد، خدا نيزدر روز قيامت او را عذاب خواهد
داد» (134)

شخصى ديگر نيز از سوى رشيد مأمور زدن و زندانى
كردن افراد شده بود تا بدين وسيله مالياتشان را وصول كند. (135)

در كاخ رشيد چهار هزار كنيز و سوگلى وجود
داشت. (136) به قول يكى از آنان رشيد در لذّتهاى حرام و ريختن خون
ها و غصب حقوق مردم بسيار حريص بود، به اهل بيت ستم روا مىداشت
ولى بخشش هايش بر رقّاصه ها، خوانندگان، عيّاشان و بازيگران نثار
مىشد

امين

« امين كسى بود كه از
نزديكى كردن با زنان خوددارى كرده، با خواجگان خود را سرگرم
مىنمود. عدّهاى را به عنوان مأمور براى جستوجوى بولهوسان به
سراسر كشور گسيل داشته بود.همه مردم حتى وزرا و خانواده خودش را
نيز خوار مىشمرد..» (137) « وى بد سيرت، سست رأى و
خون آشام بود. از تمايلات خودش پيروى مىكرد و كار خود را مهمل مى
گذاشت . در امور بسيار مهم پيوسته بر ديگرى تكيه مىداشت» (138)

روزهايى كه امين بر سر كار بود روزهاى جنگ، تيره
بختى، چپاول و غارت بر مردم مى گذشت كه نه دينى نه اخلاق
پسنديدهاى مىتوانست آنها را تأييد كند.

/ 101