سخن ناشر - زن در آیینه جمال و جلال نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زن در آیینه جمال و جلال - نسخه متنی

عبد الله جوادی آملی؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍ن‍ظی‍م:‌ م‍ح‍م‍ود ل‍طی‍ف‍ی‌؛ وی‍رایش: س‍ع‍ی‍د ب‍ن‍دع‍ل‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سخن ناشر

بسمه تعالى

گرچه هر شانى از شؤون انسانى اعم از فردى واجتماعى جايگاه واهميت خاص به خود را دارد، ليكن برخى ازآنها نسبت به بعضى ديگر از حساسيت و ويژگى برترى بهره داشته وبه همين جهت نيز در معرض حوادث و وقايع بيشترى واقع است.

در بين همه امورى كه به انسان وجنبه هاى انسانى مرتبط است مساله زن همواره با پيچيدگى وغموض بيشتر همراه بوده است.

حقيقتى كه در طول تاريخ فراز ونشيبهاى فراوانى را تحمل كرده واز زنده به گور شدن تا خدايى كردن را به خود ديده است.

زن غير از حقيقت انسانى چهره هاى مختلف ديگرى را نيز در خود دارد كه بايستى آن جلوه هاى مختلف كشف، وآن صورتهاى گوناگون هويدا شود تا آن گونه كه هست شناخته ومعرفى شود.

بدون شك قلم هاى روان وزبانهاى گويايى به حركت درآمده تا بتوانند چهره هاى اعجاب انگيز زن را ترسيم نموده واو را از هاله هاى ابهامى كه به دور او تنيده شده رهايى بخشند، ليكن چه بسا نه تنها گردش آن قلم ها وچرخش آن زبانها رفع حجابى نكرده بلكه وضع غطائى نموده كه بر آن تيرگى افزوده وبر آن ظلمت افروخته است.

گرچه بايد اذعان نمود كه سخن گفتن پيرامون اين پديده همواره با صعوبت همراه وبادشوارى هم پاست ليكن فروغ تابناك وحى وشعاع تابنده دين فضاى تيره را روشن وذهن كدر را نورانى مى كند.

آنها كه پيرامون معرفت به اين پديده بدون سلاح وحى حركت كرده يا مى كنند ويا بدون تمسك به ريسمان الهى گام بر مى دارند بايد بدانند كه اين راه، طولانى واين وادى، ظلمانى است وتلاش آنها جز بر حيرت وكوشش آنها جز بر گمراهى نمى افزايد.

دين كه سيماى زن را در حجاب عفاف وجلباب طهارت معرفى مى كند ميادين جمال وصحارى جلال را برابر او مى گذارد تا جنبه هاى مختلف هستى او را بالنده وشؤون او را جلوه گر سازد.

برخى كه غبار غفلت بر عقل وغمام شهوت بر قلب دارند با انديشه اى برگرفته از جهل وفكرى برخاسته از وهم در صدد ارائه چهره اى از زن هستند كه نه تنها كمالات شايسته او را تامين نمى كند، بلكه بذر تباهى وتخم فساد را در متن حيات اجتماعى ريخته كه از آن چيزى جز شجره خبيثه رذيلت به بار نمى آيد.

همانگونه كه افكار انجمادى وآراى ارتجاعى احيانا موجب آن مى شود كه زن نه تنها به حد كمال خود نرسد، بلكه بسيارى از كمالات را كه جامعه در مسير تعالى ورشد بدان نيازمند است از دست بدهد.

انقلاب شكوهمند اسلامى ايران كه هزارها تجربه را در درون خود نهفته دارد، حركت زنان ونهضت مؤثر آنها در ميدانهاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، سياسى وعلمى را به عنوان يكى از بهترين شاخص هاى انقلاب عظيم اسلامى ما اعلام داشته ومسير تعالى وشكوفايى جامعه را بعضا در پرتو حركت خردمندانه وسير هوشيارانه زنان جامعه اسلامى معرفى مى نمايد.

ليكن بايد از اين تجربه بهره گرفته ضمن حفظ وترميم، آن را بالنده نگه داشت.

كتاب حاضر كه يكى از تاليفات زنده وماندگار حكيم فرزانه ومفسر يگانه حضرت آية الله جوادى آملى دام ظله است، بررسى اين حقيقت وتحليل اين واقعيت است.

كتاب حاضر مجموعه درسهايى است كه استاد مؤلف در مركز دينى وفرهنگى ارزشمند جامعة الزهراى قم در بين محصلين وفضلاى آن مركز داشته ومورد مطالعه ومداقه قرار داده شده است، مطالب اين كتاب ارزشمند را مى توان به پنج بخش تقسيم كرد: بخش اول: مقدمه اى مبسوط، عقلى واستوار است كه دربرگيرنده اساس واصول حاكم در اين كتاب بوده ونقش راهنماى اين مجموعه را به عهده دارد كه در پايان اين مقدمه فلسفه نامگذارى كتاب به «زن در آينه جلال وجمال » را تشريح نموده است.

اين مقدمه تماما از قلم حضرت مؤلف دام ظله چكيده است.

بخش دوم: شناسايى ومعرفى زن در كتاب الهى قرآن مجيد است.

گرچه در آغاز آن تذكر داده شده است كه منظور بررسى اين حقيقت از ديدگاه قرآن وعترت است.

بخش سوم: كه تحت عنوان زن در عرفان است، بررسى شخصيت زن از ديدگاه عرفان ناب اسلامى وعرفايى كه در دامان اسلام پرورش يافته وسخنانى بار يافته از قرآن و وحى دارند مى باشند.

بخش چهارم: در اين بخش از كتاب هويت زن از ديدگاه برهان توسط عقل پيوسته با وحى ونه گسسته از آن تشريح مى شود.

بخش پنجم: ودر بخش پايانى، فصل الخطاب كتاب كه پاسخ آخرين شبهات وابهامات ارائه شده از مراكز مختلف مى باشد، به قلم فرزانه خود استاددام ظله تحرير گرديده ودر پى آن به توضيح وتحليل روايات وارده واحكامى كه در موضوع زن جاى بحث ونقد ونظر بوده ودر ضمن درس مطرح شده پرداخته است.

ويراستارى مجموعه اين كتاب وتصحيح وتنظيم دروس آن را جناب حجة الاسلام آقاى محمود لطيفى به عهده داشته كه با تلاش مجدانه خويش در انتشار اين اثر حياتى وارزشمند سهيم بوده است.

اكنون كه اين توفيق نصيب مركز نشر اسراء شده تا كليه آثار حضرت آية الله جوادى آملى را منتشر سازد، اعلام مى دارد: اين مركز تلاش نموده است بعد از انتشار اين كتاب در سال 1370، نقطه نظرهايى راجع به همين كتاب وهمچنين شبهات ونظريات ديگرى كه در ارتباط با شخصيت زن بوده از مراكز مختلف جمع آورى وبه محضر استاددام ظله تقديم نموده تا حضرتشان با اضافاتى كه مى فرمايند وبا تكميل نظريات وهمچنين پاسخ گويى به شبهات جديد، كتاب را در اين دوره از انتشارش جامع تر وزنده تر عرضه كند.

ولذا در اين طبع براى محققين وجستارگران اين گونه مسائل اضافاتى كه افاضات استاد مكرم دام ظله مى باشد روشن واشكار خواهد بود.

در پايان از همه كسانى كه مركز نشر اسراء را در انتشار اين مهم يارى داده اند تقدير كرده وارزوى عزت وسر بلندى نظام اسلامى تحت زعامت رهبر معظم انقلاب، حضرت آية الله خامنه اى مد ظله العالى وتعالى ارواح طيبه شهدا وروح متعالى امام شهيدان امام خمينى قدس سره را از درگاه احديت مسئلت داريم.

مهر 1378

/ 78