میزان الحکمه جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

میزان الحکمه - جلد 3

محمد محمدی ری شهری؛ ترجمه حمیدرضا شیخی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

5229- عنه عليه السلام : الخُلقُ المَحمودُ مِن ثِمارِ العقلِ، الخُلقُ المَذمومُ مِن ثِمارِ الجَهلِ .(1)

5230- عنه عليه السلام : عُنوانُ صَحيفَةِ المؤمنِ حُسنُ خُلقِهِ .(2)

5231- عنه عليه السلام : كَفى بالقَناعَةِ مُلْكا ، و بحُسنِ الخُلقِ نَعيما .(3)

5232- عنه عليه السلام : الخُلقُ السَّجِيحُ أحَدُ النِّعْمتَينِ .(4)

5233- عنه عليه السلام : حُسنُ الخُلقِ مِن أفضَلِ القِسَمِ و أحْسَنِ الشِّيَمِ .(5)

5234- عنه عليه السلام : حُسنُ الخُلقِ أحَدُ العَطاءَيْنِ .(6)

5235- عنه عليه السلام : حُسنُ الخُلقِ رأسُ كُلِّ بِرٍّ .(7)

5236- عنه عليه السلام : أرضى النّاسِ مَن كانَتْ أخْلاقُهُ رَضِيَّةً .(8)

5237- عنه عليه السلام : أحْسنُ السَّناءِ الخُلقُ السَّجِيحُ .(9)

5238- عنه عليه السلام : مَن حَسُنَتْ خَليقَتُهُ طابَتْ عِشْرَتُهُ .(10)

5229- امام على عليه السلام : خوى پسنديده ، از ميوه هاى خِرد است و خوى نكوهيده ، از ميوه هاى نادانى .

5230- امام على عليه السلام : سر لوحه نامه [اعمال ]مؤمن ، خوش خويى اوست.

5231- امام على عليه السلام : مُلك قناعت بس است و نعمت خوش خويى بس .

5232- امام على عليه السلام : نرمخويى يك نعمت است .

5233- امام على عليه السلام : نيك خويى از بهترين نصيبها و نيكوترين خصلتهاست .

5234- امام على عليه السلام : خوش خويى ، يك عطيّه [از سوى خداوند ]است .

5235- امام على عليه السلام : نيك خويى ، سرآمد همه نيكيهاست .

5236- امام على عليه السلام : خرسندترين مردمان كسى است كه اخلاقش پسنديده باشد .

5237- امام على عليه السلام : بهترين رفعت ، نرمخويى است .

5238- امام على عليه السلام : آن كه اخلاقش نيكو باشد ، معاشرتش نيكوست .1-غرر الحكم : 1280 ـ 1281 .

2-بحار الأنوار : 71/392/59 .

3-بحار الأنوار : 71/396/78 .

4-غرر الحكم : 1658 .

5-غرر الحكم : 4842 .

6-غرر الحكم : 4851 .

7-غرر الحكم : 4857 .

8-غرر الحكم : 3072 .

9-غرر الحكم : 3203 .

10-غرر الحكم : 8153 .

/ 500