نتيجه گيري - کرامت انسانی در سیره‏ سیاسی امام علی(ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کرامت انسانی در سیره‏ سیاسی امام علی(ع) - نسخه متنی

علی‏اکبر علیخانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نتيجه گيري

کرامت انساني، يکي از مهم ترين مشخصه هاي ماهيت انسان به شمار مي رود و همان است که خداوند به فرشتگان امر فرمود در مقابلش به خاک بيفتند، و موجودي که در برابر اين کرامت سر تعظيم فرود نياورد، به خشم الهي دچار شد. بنابراين، در هيچ زمان و مکاني شايسته نيست به کرامت انساني بي احترامي شود و بر آن خدشه وارد آيد و يا به انساني تحقير و توهين شود.

تحقق کرامت انساني و ظهور و بروز جلوه هاي آن که بر عهده ي نظام سياسي و حکومت است، عبارتند از:

1. برابري: همه ي انسان ها برابر آفريده شده اند و هيچ کس حتي حاکمان جامعه- بما هو انسان- بر ديگري برتري ندارد.

2. حفظ عزت نفس انساني: عزت نفس و مناعت طبع انسان هيچ گاه نبايد دستخوش تحقير و توهين شود؛ و مهم ترين آفت عزت نفس انسان، تملق و تملق گرايي است.

3. تکريم و احترام به شخصيت انسان: حفظ حرمت انساني و تکريم شخصيت انسان بايد از اهداف استراتژيک نظام سياسي و محور سياستگذاري در تمامي حوزه ها باشد. در نظام سياسي بايد به گونه يي سياستگذاري و تصميم گيري شود که زمينه هاي تحقير و بي احترامي به شخصيت انساني به کلي از بين برود.

تحقق و تجلي کرامت انساني، موانع و آفاتي دارد که مهم ترين آنها فقر است. فقر سبب مي شود کرامت، حرمت، و عزت نفس انسان ها از بين برود و فساد، ذلت، تملق و تضييع حرمت انسان رواج يابد.

کتابنامه

ابن ابي الحديد، 1387 ه ق/1967 م. شرح نهج البلاغه. حققة محمد ابوالفضل ابراهيم. ج17. بيروت: دار احياء التراث العربي.

احمد بن ابي يعقوب. 1390 ه ق/1970م. تاريخ اليعقوبي. ج2. بيروت: دار صادر.

التميمي، عبدالواحد الآمدي. 1407 ه ق. غرور الحکم و دررالکلم. ج1. بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات.

ثقفي کوفي اصفهاني، ابواسحاق ابراهيم بن محمد. 1355. الغارات. ج 1و2. تهران: انجمن آثار ملّي.

الشيخ مفيد، ابي عبدالله محمد بن محمد بن نعمان./1371 الجمل. حققة السيد علي مير شريفي قم: مکتب الاعلام الاسلامي.

صبحي صالح. 1387 ه ق نهج البلاغه. بيروت، افست في ايران: 1395 ه ق.

قرآن مجيد.

الکليني،(ثقة الاسلام) ابي جعفر محمد بن يعقوب. 1413 ه ق/1992م. روضة الکافي. تحقيق از: الشيخ محمد جواد الفقيه. بيروت: دارلاضواء.

شهيدي، سيد جعفر. 1372. نهج البلاغه. تهران: انتشارات آموزش انقلاب اسلامي.

مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين. 1370. مروج الذهب. ابوالقاسم پاينده. ج 2. تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

معاديخواه، عبدالمجيد. 1372. فرهنگ آفتاب. ج1. تهران: نشر ذره.

المنقري، نصربن مزاحم. 1403 ه ق. وقعة صفين. تحقيق و شرح از عبدالسلام محمد هارون. قم: منشورات مکتبة آية العظمي المر عشي النجفي.

/ 11