کتاب شناسی حضرت فاطمه زهرا(س) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب شناسی حضرت فاطمه زهرا(س) - نسخه متنی

احمد صادقی اردستانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب شناسي حضرت فاطمه زهرا عليها سلام

فهرست كتابهاي مستقل در موضوع حضرت صديقة كبري سلام الله عليها

منتشر شده در سالهاي 1379 ـ 1380 مطابق با 1421 ـ 1422 برابر با 2000 ـ 2001

هر سال آمار كتابهاي چاپ شده دربارة بزرگترين بانوي جهان حضرت صديقة كبري فاطمهزهرا(س) رو به افزايش است و اين امر حكايت از توجه عمومي به مقام عظيم آن بانويبهشت دارد. در سال 1379 و اوايل سال 1380 شاهد انتشار بيش از 130 عنوان كتاب دربارةآنحضرت به 9 زبان در 5 كشور بودهايم كه 90% آنها چاپ اول است.

اين كتابها به زبانهاي فارسي، عربي، اردو، تركي آذري، تركي استانبولي، سِندي، انگليسي،روسي و سواحلي است كه در كشورهاي ايران، لبنان، سوريه، كويت و مصر چاپ شده است.

كتابهاي چاپ اول 111 عنوان و چاپهاي مكرر 20 عنوان است.

تعداد عناوين كتب فارسي 87 كتاب، عربي 35 كتاب، اردو 1 كتاب، تركي آذري 1 كتاب،تركي استانبولي 2 كتاب، سِندي 1 كتاب، انگليسي 2 كتاب، روسي 1 كتاب و سواحلي 1 كتاباست.

از مجموع 131 عنوان مذكور 115 كتاب در ايران چاپ شده كه حدود 88% مجموع را تشكيلميدهد و باعث سرفرازي كشورمان در پيشگاه حضرت سيدة النساء (س) است. شهرمقدس قم در اين راه مقام اول را احراز كرده و حدود 60% اين آمار را به خود اختصاص دادهاست. از ميان اين عناوين 73 كتاب در قم، 34 كتاب در تهران، 4 كتاب در مشهد، 2 كتاب دراصفهان ، 1 كتاب در شيراز، و 1 كتاب در كرمانشاه به چاپ رسيده است.

لبنان با چاپ 12 عنوان كتاب در شهر بيروت دومين كشور است كه 10% رقم كلّ را به خوداختصاص داده است. سوريه با 2 عنوان چاپ دمشق و كويت و مصر با 1 عنوان در رتبههايبعد قرار دارند.

اينك به معرّفي تفصيلي هر يك از عناوين كتب مزبور ميپردازيم :

1 . كتابهاي فارسي

1 . اخلاق فاطمه (س)

احمد لقماني.

عطر سعادت، قم، 1379 ش.

رقعي، 120 ص.

در اين كتاب به ديدگاههاي اخلاقي در سيره و سخنان الهي زهراي مرضيه (س) پرداخته شده است.نخست اخلاق اجتماعي، خانوادگي، سياسي و اقتصادي مورد نگارش قرار گرفته، و سپس 13 ويژگي اخلاقيدر زندگي حضرت زهرا (س) بحث شده است. موضوع كتاب جوانان و جامعه معرفي شده است.

2 . اشكنامه

مهدي صفياري.

انتشارات امابيها، قم، 1379 ش.

رقعي، 72 ص.

اين كتاب اشعار سرودة مهدي صفياري در مرثيه و نوحه خواني حضرت زهرا (س) و قسمتي نيز دراواخر كتاب مرثيه و نوحه خواني ايام محرم است. عنوان ديگر كتاب «مجموعة نوحه و مرثيه ايام فاطميه»ميباشد.

3 . اما دخترم فاطمه ...!

ب، ام نرجس.

انتشارات دليل، قم، 1379 ش.

رقعي، 128ص.

اين كتاب در دو بخش است: بخش اول مناقب فاطمه (س) از زبان پيامبر (ص) باعنوانهاي زير: 1. مناقب فاطمه (س) قبل از اين عالم. 2 . مناقب فاطمه (س) در اين عالم. 3 . مناقبفاطمه (س) بعد از اين عالم. بخش دوم: مصائب فاطمه (س) از زبان پيامبر اكرم (ص) است. اين كتاب جلد دوم از سري «در آستان فاطمه (س)» است. عنوان ديگر كتاب «مناقب و مصائبحضرت زهرا (س) از زبان پيامبر (ص)» ميباشد.

4 . انارهاي آسماني

مجيد ملا محمدي.

نشر مطهر، تهران، 1379 ش.

رقعي، 48 ص.

در اين كتاب چند قصه دربارة حضرت زهرا (س) آمده كه اول آنها قصه انارهاي آسماني است، و كتاببه نام آن اسم گذاري شده، و داستانها بدين قرار است. 1 . انارهاي آسماني. 2 . چادر سادة فاطمه (س). 3 .مسابقة خوشنويسي. 4 . يك تك لبخند. 5 . پس از سه روز. 6 . قصة عطر خوشبو . 7 . هديههاي بهشتي.

عنوان ديگر كتاب «داستانهايي از زندگي حضرت فاطمه (س)» است.

5 . انوار حديث كساء

سيد اسد عالم نقوي.

انتشارات طاووس بهشت، قم، 1379 ش.

وزيري، 54 ص.

در اين كتاب حديث كساء را با اسناد معتبر شيعه و از منابع اهل سنت نقل كرده است. بعد از ذكر حديثكساء شرح و تحليل قصة كساء به صورت شيوا و عاطفي آمده و سپس چند حديث در محبت و ولايت آلمحمد (ع) ذكر گرديده است.

6 . بانوي آفتاب

نسترن قدرتي

انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد، 1379 ش

رقعي، 80 ص

در اين كتاب 63 قطعه شعر جذاب از مؤلف دربارة حضرت زهرا (س) آمده است. عنوان ديگر كتاب«فاطمه، گل باغ بهشت» ميباشد.

7 . بانوي مينوي

سيد محمد صادق موسوي گرمارودي.

انتشارات ميقات، تهران، 1379 ش.

رقعي، 16 ص.

در اين كتاب زندگي و مقام حضرت زهرا (س) در پيشگاه پيامبر اكرم (ص) بحث شدهاست.

8 . بزرگ زن جهان حضرت فاطمه زهرا (س)

زينب محبي.

انتشارات احسن الحديث، قم، 1379 ش.

رقعي، 96 ص.

در اين كتاب هفت فصل زير آمده است: فصل اول: ولادت حضرت زهرا (س)، سخن گفتن هنگامولادت، محبوبة پدر. فصل دوم: نامهاي حضرت و علت تسميه به نامها و القاب و كنيهها. فصل سوم: غمفاطمه (س) پس از وفات مادرش. فصل چهارم: ازدواج، خواستگاري، حجلة فاطمه (س)، مهريه،جهيزيه، مراسم عروسي. فصل پنجم: گوشهاي از فضايل فاطمه (س) از زبان پدر، منزلت فاطمه (س)در قيامت، فاطمه (س) الگوي اخلاق، خوف از محشر، عبادت فاطمه (س)، زهد فاطمه (س)،ايثار فاطمه (س)، حجاب و عفت فاطمه (س)، تقسيم كارهاي خانه، فرشتگان در خدمتفاطمه (س)، سادهپوشي فاطمه (س)، غذاي بهشتي. فصل ششم: رحلتپيامبر (ص)، وداع پدر، شِكوة فاطمه (س) از غصب امامت، داستان فدك، فدك ملكفاطمه (س)، شفاعت فاطمه (س). فصل هفتم: شهادت فاطمه (س)، غسل و كفن و نماز برفاطمه (س)، حسين (ع) در آغوش زهرا (س)، عايشه در خانة فاطمه (س)، سلامعلي (ع) به پيامبر (ص) پس از دفن زهرا (س)، وصيتنامة زهرا (س).

9 . پرتوي از فضايل حضرت فاطمه زهرا (س) در كلام معصومين (ع)

علي محمدنژاد.

انتشارات سنا، تهران، چاپ سوم: 1379 ش.

رقعي، 180 ص.

كارنامة نشر 1377 ش: ص 223 ، شمارة 3849.

اينكتاب متضمن 235 حديث از پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم (ع) دربارةحضرت زهرا (س) ميباشد. احاديث به زبان عربي و ترجمة فارسي با ذكر منابع آورده شده است.

10 . پرتويي از كوثر

حسن مهدوي، باقر مقدسي.

انتشارات عصر ظهور، قم، 1379 ش.

رقعي، 127 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: پدر و مادر فاطمه (س)، تشريفات قبل از ولادت، برنامة ولادت،شجرة مباركه، عصمت نور عرش، مادر پدر، پارة تن، علم بيانتها، فاطمه (س) و قرآن، آية قربي و مباهله وهل اتي، زهرا (س) در كلام پيامبر (ص)، فاطمه (س) در نگاهپيامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، ايمان فاطمه (س)، ويژگيهاي فاطمه (س)،بخشش و ايثار، اخلاص، صداقت، عفاف و حجاب، تقوا و عصمت، زهد، ازدواج و مهريه و جهيزيه، همراهعلي (ع)، محبت و علاقه به يكديگر، از خود گذشتگي، خطبة حضرت، بيماري، سوكوارانفاطمه (س)، محشر فاطمه (س)، دادخواهي، شفاعت، جلالت فاطمه (س)، شيعيانفاطمه (س)،دوستي و دشمني با زهرا (س)، آثار و بركات زهرا (س)، حديث كساء، لوح جابر،صحيفة فاطمه (س)، تسبيحات حضرت، حرز فاطمه (س)، نماز فاطمه (س)، زيارتفاطمه (س)، كلمات حكيمانه، اسامي، القاب و كنيهها، مدايح و مراثي، نوحة شهادت حضرت.

11 . تولد مادر

محمد آخوندي (منتظر).

انتشارات جوان امروز، تهران، 1379 ش.

جيبي، 46 ص.

در اين كتاب اشعاري دربارة مدينه و فاطمه (س) با عناوين زير آمده است: 1 . الهام شب، مدينة من،جام روز الست، يا خديجه، مادر هستي، هدية علي (ع)، نور معراج، صبح شفق، اسوة هستي،دستآورد خدا، گل بهشت، تولد كوثر، اشك فاطمه (س)، گل ميثاق، تهنيت، ميلاد، عالِمة دهر، مصباحرب كريم، سرود كوثر، ترانة خير كثير، يا مهدي.

12 . ثواب تسبيح فاطمه زهرا (س)

عباس عزيزي.

انتشارات صلاة، قم، 1379 ش.

جيبي، 64 ص.

در اين كتاب هفت فصل آمده است: فصل اول: اهميت ذكر تسبيح زهرا (س). فصل دوم: فلسفة تسبيحزهرا (س). فصل سوم: آثار تسبيح زهرا (س). فصل چهارم: آداب تسبيح فاطمه (س). فصلپنجم: نوع تسبيح. فصل ششم: زمان گفتن تسبيح فاطمه زهرا (س). فصل هفتم: معناي ذكر تسبيحفاطمه (س).

13 . جرعهاي از كوثر

حوزة مقاومت بسيج بنياد شهيد مركز، تهران.

نشر شاهد، تهران، 1379 ش.

رقعي، 24 ص.

در اين كتاب ابتدا چند صفحه در فضايل حضرت زهرا (س) آمده سپس فرازهايي از متن خطبة فدكيه وبعد ترجمة آن در ذيل آمده است. عنوان ديگر كتاب خطبة فدك حضرت زهرا (س) ميباشد.

14 . جلوههاي رفتاري حضرت زهرا (س)

عذرا انصاري.

دفتر تبليغات اسلامي قم، چاپ هشتم: 1379 ش

رقعي، 168 ص.

اينكتاب درهشت بخش ميباشد،كه چهاربخش آن دربارة رفتارهاي حضرت زهرا (س) است و برخيعناوين بخشهاي ديگر عبارتست از: سوكنامة پدر، ولادت آفتاب و گزارشي از جشن ازدواج.

15 . چشمه سار كوثر

مهدي عبداللهي

مؤسسة پيام امام هادي (ع)، قم، 1379 ش

رقعي، 180 ص

در اين كتاب ابتدا خطبة فدكيه فاطمه (س) در مسجد رسول الله (ص) و بعد خطبةحضرت براي زنان مهاجر و انصار در بستر بيماري آمده است. سپس خطبة زينب كبري (س) در كوفه و درمجلس يزيد و خطبة امكلثوم در كوفه و خطبة فاطمه بنت الحسين (ع) در كوفه ذكر گرديده است. از نظرترتيب مطالب در صفحة اول متن عربي خطبه و در صفحة دوم ترجمة آن و در پاورقي اختلاف نسخ و حلبعضي لغات آمده است. عنوان ديگر كتاب «سخنان دختران پيامبر (ص)» است.

16 . حديث شريف كسا يا شفيعي مطمئن

سيد جمالالدين استرآبادي.

موسسة فرهنگي انتشاراتي معارف، چاپ دوم: 1379 ش.

رقعي، 158 ص.

در اين كتاب عناوين زير آمده است: فاطمه (س) كيست؟ حديث شريف كسا، مدح حضرتزهرا (س)، متن حديث شريف كسا، ترجمة حديث كسا، در فضيلت پنج تن، حديث شريف به شعرفارسي، شخصيت پيامبر (ص)، شخصيت خديجه (س)، شخصيت فاطمه (س)،فاطمه (س) برتر از فرشته، سرّ خدا، آفرينش فاطمه (س)، فاطمه (س) فخر زنان، جمال جدّةسادات، مشهورترين اسماء و القاب، مقام و منزلت فاطمه (س) نزد خدا، مقام و منزلت فاطمه (س)نزد رسولالله (ص)، مقام و منزلت فاطمه (س) نزد علي (ع)، مقام و منزلتفاطمه (س) نزد فرزندان، علاقة رسول خدا (ص) به او، محبت فاطمه (س) بهرسول خدا (ص)، فضيلت فاطمه (س) بر مريم (س)، افضليت فاطمه (س) درشعر عربي، مقام عصمت فاطمه (س)، حقيقت محمد و آل محمد (ع)، ولايت مطلقةفاطمه (س)، چرا فاطمه (س) تا اين حد آبرومند است؟ هجوم ابرهاي تيره يا روزهاي فراق، وصيتيا افشاگري، متن وصيت، راز شب شفيعة محشر، توسل به حضرت فاطمه (س)، بحر طويل فارسي درمصيبت حضرت فاطمه (س).

17 . حديث كساء

مؤلف: ؟

نشر حمزه، تهران، 1379 ش.

جيبي، 32 ص.

كارنامة نشر 1379 ش: ج 1 شماره 2620.

18 . حديث كساء

علي نصرآبادي (ناصري).

انتشارات مفيد، تهران، 1379 ش.

جيبي، 32 ص.

در اين كتاب در يك صفحه متن عربي حديث كساء و ترجمة فارسي آن، و در صفحة مقابل ترجمة منظوم آنآمده است.

19 . حديث كساء و منظومة آن

سيد ضياءالدين امامي آقاميري.

انتشارات لاهيجي، قم، 1379 ش.

رقعي، 32 ص.

در اين كتاب ابتدا سخني دربارة فضيلت حديثشريف كساء آمده وسپس متن حديث در يك صفحه وترجمة آن را در صفحة مقابل آمده است. فرازهاي ترجمه شده به نظم نيز كشيده شده است.

20 . حضرت فاطمه (س) در كتب اهلسنت

سيد مرتضي حسيني فيروزآبادي، 1411 ق.

مترجم: علي شيرواني.

چاپ دوم: انتشارات وثوق، تهران، 1379 ش.

پالتويي، 110 ص.

اين اثر ترجمة فصل مربوط به حضرت زهرا (س) از كتاب «فضائل الخمسة من الصحاح الستة»ميباشد، و در بيست و سه فصل زندگاني حضرت زهرا (س) را تا شهادت و احاديث مربوط به روز قيامتو شمهاي از فضايل آنحضرت را به نقل از مدارك غير شيعي آورده است. در اين كتاب عناوين زير به چشمميآيد: ميوة بهشتي، حورية انساني، احوال او در رحم مادر، كنية او و حكمت نامهايش، شباهت تام او بهپيامبر (ص)، مهر او به پدر و مهر پدر به او، بيتابي پيامبر (ص) براي ديدار او،كار سخت در خانه، ماجراي فدك، مقام والاي فاطمه (س)، كرامات فاطمه (س)، برگزيدة خدا،راستگوترين مردم، سخن پيامبر (ص)، خشم او موجب خشم پيامبر (ص)،خشم فاطمه (س) موجب غضب الهي، از همه زودتر، شكست و اندوه در غم پدر، تقاضاي تابوت، آوايمرگ، عبور از صراط، ايمني از آتش دوزخ، ورود به بهشت، نخستين بهشتيان، ملحقات. عنوان ديگر كتاب«سيماي فاطمه (س) دراحاديث اهلسنت» است.

21 . حضرت فاطمه (س) گوهر ناياب

محمد كفاش.

انتشارات عابد، تهران، 1380 ش.

رقعي، 55 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: حضرت فاطمه (س) در قرآن، ولادت فاطمه (س) با اشعاريدر ولادت فاطمه (س)، فاطمه (س) چرا فاطمه ناميده شد؟ دوران كودكي حضرت، پيوند دو نور،حضرت فاطمه (س) و فرزندان، زندگاني حضرت در خانه علي (ع)، فضايل فاطمه (س)، سادهزيستي فاطمه (س)، ايمان، عبادت فاطمه (س)، بهترين ايام فاطمه (س)، شهادترسول الله (ص)، بيت الاحزان فاطمه (س)، بيماري فاطمه (س)، شهادتفاطمه (س)، هنگام وداع فاطمه (س)، دفن فاطمه (س)، بر سر تربت فاطمه (س)، تسليتشهادت فاطمه (س) به حضرت مهدي (ع).

22 . حضرت محسن (ع)

محمد باقر انصاري زنجاني.

انتشارات عهد، چاپ اول: 1379 ش، 1421 ق، چاپ دوم: 1380 ش، 1422 ق.

رقعي، 80 ص.

كتاب داستان گونهاي است كه سعي در ترسيم شهادت حضرت محسن (ع) دارد و غمنامهاي است كهمصيبت حضرت زهرا (س) را در اين ماجراي هولناك بيان ميكند. اين كتاب غير از كتاب«محسن (ع) قلب علي و زهرا (ع)» ميباشد، كه مؤلف قبلاً آن را تأليف كرده است. اين كتاب براينوجوانان با رعايت اختصار تدوين شده و شامل مقدمه و شش فصل و يك خاتمه است كه هر يك با عناوينزيبايي آمده است. عنوان مقدمه عبارتست از: «يا موقد النار مهلاً» كه فشردة داستان حضرت محسن (ع) باعناوين زير است: اي بپا كنندة آتش، اي آتش، بوي دود، شعلة آتش، محسن (ع) همراه اوست، خدايا...علي يا فضه؟ صداي شكستن در، آتش صورتش را سرخ...، مواظب محسن است، در را بر فاطمه (س)زدند، عبا را روي بانو، جنازة محسن (ع)، پهلو و سينه، مجروح و شكسته، جاي خالي زهرا ومحسن (ع). توضيح فصول كتاب نيز چنين است: فصل اول: آشنايي با گل زهرا (س) با عناوين:محسن زهرا (س) در قرآن، آغاز ظلم سقيفه: قتل محسن (ع)، لعنت بر قاتل محسن (ع)،پيامبر (ص) قاتل محسن (ع) را ...، مادر محسن (ع) ناراضي از دنيا رفت. فصل دوم:در انتظار غنچه با عناوين: نامش را محسن گذاشت، فاطمة من... سقط جنين؟ فصل سوم: مقتلحضرتمحسن (ع) با عناوين: آتش ... فشار در... تازيانه و سيلي، غلاف شمشير، كتف فاطمه (س)...خون، استخوان پهلو شكست، هيزم و خار، آتش و فرياد، فرزند و مادر بين در و ديوار، فشار در با تازيانه، شعلةآتش ... صورت فاطمه (س)، فرياد فضه. فصل چهارم: روزهايي با ياد مادر و فرزند، زهراي علي را زدند،جاي تازيانة مادرم را ديدم، علي (ع) بر جاي تازيانهها اشك ...، هنوز خون از پهلو،... فاطمه (س) ...حسرت، مصيبت، غصه، با آتشِ خود ميسوزي اي برپاكنندة آتش، بيهوده پشيماني قاتل! فصل پنجم:مجازات قاتل پس از شهادت جنين مقدس با عناوين: قاتل محسن در آتش برزخ، مهدي (ع) و محاكمهقاتل محسن (ع)، هيزم خصم زهرا (س) نزد ماست، قاتل محسن (ع) در دست علي (ع).فصل ششم: حضرت محسن (ع) در روز قيامت با عناوين: گنج علي (ع) در بهشت، خدايا پسرم،محسن (ع) را ميآورند، دادگاهي كه براي محسن (ع) بر پا ميشود. خاتمه با عنوان: قلبم زبانهميكشد، دلم آرزو ميكند.

23 . خطبة حضرت فاطمه (س)

كريم كاظمي.

انتشارات كوشامهر، شيراز، 1379 ش.

رقعي، 175 ص.

در اين كتاب فرازهاي خطبة شريفه را در قسمتهايي آورده و ترجمة هر فراز را بعد از آن به نظم كشيده است.

24 . خوشبختي چيست؟

احمد لقماني.

انتشارات سابقون، قم، 1379 ش.

چاپ اول: پالتويي، 80 ص، چاپ دوم: 138 ص.

كتاب دو بخش دارد: بخش اول: خوشبختي چيست؟ ديدگاههاي گوناگون، سعادتمند در زندگي امروز وفرداي انسانها و نشانههاي خوشبختي در محيط خانوادههاي ما. بخش دوم: جلوههاي خوشبختي در سيره وسخن فاطمه (س) و فرزندان آن حضرت.

25 . دختران مادرِ مكتب تربيتي بانو فاطمه زهرا (س)

احمد كوچكيان.

وزارت آموزش و پرورش، قم، 1379 ش.

وزيري، 80 ص.

26 . در سوك كوثر

يدالله بهتاش.

نشر سبحان، تهران ، 1379 شمسي .

وزيري، 249 ص.

در اين كتاب 11 فصل با مطالب زير آمده است: فصل اول: توسل پيامبران به فاطمه (س). فصل دوم:كلمات ائمة (ع) در فضايل زهرا (س) و جلالت او در محشر. فصل سوم: مراجع بزرگ و حضرتزهرا (س). فصل چهارم: سخنان پيامبر (ص) درباره فاطمه (س). فصل پنجم: ازولادت تا ازدواج و زندگي حضرت (ع). فصل ششم: سيره فاطمه (س). فصل هفتم: حالاتفاطمه (س) در زمان پدر. فصل هشتم: استنصار فاطمه (س)، آتش زدن درب خانه، نامه عمر بهمعاويه، دفاع از علي (ع)، شكستن بازو، در مسجد النبي، فاطمه نزد ابوبكر، گريههاي حضرت، اذان بلال،عيادت ام سلمه، بيماري، عيادت زنان، عيادت عباس، عيادت ابوبكر و عمر، وصيت فاطمه (س)،تابوت، نماز و دعاي فاطمه (س)، تشييع جنازه، قبر فاطمه (س). فصل نهم: فاطمه (س) و ائمهمعصومين، قصه انار، جزاي جسارت به فاطمه، شفاي بيمار، توسل ام البنين به حضرت صديقه (س)،خاطرهاي از آية الله ميلاني. فصل دهم: لمعات زهرا (س). فصل يازدهم: اشعار و مصيبت؛ و در پايان اينكتاب نكاتي در خصوص ظهور حضرت مهدي (ع) آمده است.

27 . رُخسارة خورشيد

محمد تقي خلجي.

انتشارات ميثم تمار، قم، 1379 ش.

وزيري، 437 ص.

در اين كتاب ابتدا مقدمهاي در منزلت و جايگاه خطبة حضرت زهرا (س) آورده، و سپس برخي از منابعخطبه را يادآور شده و بعضي از آنان را مانند مرحوم علامه مجلسي و سيد شرف الدين و ابن طيفور و ابن ابيالحديد را نام برده و بهترين دليل صحت سند خطبه را در متانت و پر محتوا بودن و فصاحت و بلاغت آن دانستهاست. سپس متن عربي خطبه را با اعراب گذاري كامل و بعد ترجمة آن را آورده است. آنگاه شرح خطبه راشروع كرده و با عناوين: ستايش و حمد خدا و توحيد پروردگار، تبيين راه عقل و دل در گفتار فاطمه (س)،هدفداري در آفرينش جهان و انسان، حكمت آفرينش انسان، حكمت پاداش و كيفر، سيمايمحمد (ص) در آينة سخن، هشدار به مخاطبان و سرزنش آنان، حكمت احكام، فلسفةاجتماعي امامت، منم فاطمه، و... مفاهيم خطبه را توضيح داده و هر يك از اين عناوين شامل مطالبي دربارةمحتواي خطبه است. در پايان سوكنامة اميرالمؤمنين (ع) در هجران فاطمه (س) و درد دل بهپيامبر اكرم (ص) آمده است. عنوان ديگر كتاب «شرح خطبة حضرت زهرا (س)» ميباشد.

28 . ريحانة خانة وحي

وحيد رضائيان.

انشارات نصايح، قم، 1379 ش.

رقعي، 328 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: خلقت نوري فاطمه (س)، فاطمه (س)نخستين آفرينش وطينت او، پدر و مادر و نسب فاطمه (س)، انعقاد نطفه و كيفيت ولادت فاطمه (س)، ايام رضاع ورشد جسمي فاطمه (س)، نامهاي فاطمه (س)، علت تسميه نامهاي زهرا (س)، نورفاطمه (س)، فاطمه (س) در زمان مادر، فاطمه (س) بعد از مادر، هجرت فاطمه (س)،فاطمه (س) در مدينه، برادران و خوهران فاطمه (س)، صفات و اخلاقيات فاطمه (س)، عبادتو معرفت فاطمه (س)، فضايل فاطمه (س)، فاطمه (س) در قيامت، نسلپيامبر (ص) از فاطمه (س)، شفاعت فاطمه (س) از علي (ع)، خطبةفاطمه (س)، بيت الاحزان، عيادت فاطمه (س)، سخنان آخر عُمْر فاطمه (س)، تجهيزفاطمه (س)، وداع طفلان با مادر. عنوان ديگر كتاب «زندگاني حضرت فاطمه (س) از ولادت تاازدواج» است.

29 . زخم خورشيد

مهدي حسينيان قمي.

انتشارات اميركبير، تهران، 1379 ش.

وزيري، 370 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: علم فاطمه (س)، بلاغت، عفت، حضور سياسي، عبادت،سخاوت و ايثار، شوهرداري، خانهداري، ارتباط با پدر، ازدواج نمونه، سرشت و آفرينش فاطمه (س)،كيفيت ولادت فاطمه (س)، رشد فاطمه (س)، سراي فاطمه (س)، كودكي فاطمه (س)،نامهاي فاطمه (س)، تربيت فاطمه (س)، در كنار پدر، فاطمه (س) در شِعب ابيطالب، هجرتفاطمه (س)، ورود به مدينه، خواستگاري، عقد در آسمانها و زمين، خانة گلي، اثاث خانه، عروسيفاطمه (س)، در خانه علي (ع)، منزلت فاطمه (س) نزد پيامبر (ص)، در سوگپدر، فاطمه (س) در مقابل حاكميت، تحريف، وصيت فاطمه (س)، گريههاي مداومفاطمه (س)، در بستر شهادت، خطبة فدكية فاطمه (س) و مفاهيم آن و مدارك و متن عربي و ترجمهآن، خطبة بستر شهادت و مدارك و متن و ترجمة آن، ارث پيامبران، كلام جاحظ، سه حق ثابت زهرا (س)،دليل بيجواب، فدك و تاريخ آن، مناظرة عمومي و علني با ابوبكر دربارة فدك، طرح فدك در راستاي دفاع ازامامت، تناقضات ابوبكر در برخورد با فدك، فدك از نظر ديگران، وصيت مكتوب حضرت، استدلال با حديثغدير و حديث منزلت، مكالمه قهرآميز حضرت با حاكمان وقت، چهل حديث از حضرت زهرا (س)،واژهنامة عربي خطبة اول، واژهنامة فارسي خطبة اول، واژهنامة عربي خطبة دوم، واژهنامة فارسي خطبة دوم،كتابشناسي خطبة حضرت زهرا (س). عنوان ديگر كتاب «كاوشي در زندگي حضرت زهرا (س)»است.

30 . زندگاني حضرت فاطمه (س)

جمعي از علماي لبنان.

ترجمه: حميدرضا كفاش.

نشر عابد، تهران، 1379 ش.

رقعي، 64 ص.

كارنامة نشر 1379 ش: ج 1 ص 314 شماره 589 .

در اين كتاب دربارة دوران كودكي و نوجواني حضرت فاطمه زهرا (س)، فضايل و مناقب، ويژگيهاياخلاقي و عبادي آنحضرت، و شرح سيرة عملي در موقعيتهاي مختلف بحث شده است.

31 . زندگاني حضرت فاطمه زهرا (س)

عباس قدياني.

فردابه، تهران، 1379 ش.

رقعي، 56 ص.

اين كتاب با قلمي روان تأليف شده و زندگينامة داستاني حضرت فاطمه زهرا (س) ميباشد كه ازجمله بخشهاي مهم اينداستان عبارتنداز: ولادت، القاب،مقام ومنزلت، محبت فاطمه (س) بهپيامبر (ص)، ازدواج، جهيزية حضرت، شهادت و وصيت فاطمه (س). در پايان نمونههايياز سخنان گهربار زهرا (س) را ذكر كرده است.

32 . زندگاني حضرت فاطمه زهرا (س)

منصور كريميان.

انتشارات اشرفي، تهران، 1379 ش.

رقعي، 48 ص.

در اين اثر مطالبي از كتابهاي «منتهي الا´مال» و «جلاء العيون» دربارة حضرت زهرا (س) گزينش شده وبه زبان ساده تدوين گرديده است. بخشهاي كتاب عبارتند از: اسامي و القاب حضرت، فضايل و مناقب،ازدواج، شهادت، وصيت حضرت، ستمهايي كه به حضرت روا داشته شد.

33 . زندگاني صديقه كبري حضرت فاطمه زهرا (س)

سيد محمدتقي مدرسي.

چاپ سوم: انتشارات محبان الحسين (ع)، تهران، 1379 ش.

رقعي، 103 ص.

در اين كتاب پس از پيشگفتار مطالب زير آمده است: ولادت، خواستگاري، طفوليت، مهريه، جهيزيه، خطبةعقد، زفاف، جايگاه فاطمه (س)، مبارزه با انحراف امت، ويژگيهاي بزرگ اخلاقي، زهد، راستگوترينمردم، ايثار، پس از رحلت رسولخدا (ص)، با زنان مدينه، فاطمه (س) در سوك پدر،شهادت فاطمه (س)، اميرالمؤمنين (ع) و مردم بعد از شهادت زهرا (س). در پايان هفت صفحهسؤال و جوابهاي مسابقهاي طراحي گرديده است.

34 . زهراء زكيه (س)

الياس جعفري.

موسسه صاحب، مشهد، 1379 ش.

وزيري، 400 ص.

در اين كتاب فرازهايي از زندگي حضرت زهرا (س) انتخاب شده و دربارة آنها تجزيه و تحليل شدهاست. عنوان ديگر كتاب «منتخبهاي تحليلي» است.

35 . ستارة دنبالهدار امامت

احمد ملتزمي.

دفتر نشر الهادي، قم، 1379 ش.

رقعي، 221 ص.

اين كتاب به قلم ادبي بسيار زيبا به ترسيم مراحل هجده بهار عمر حضرت زهرا (س) پرداخته است وعنوان «سير و سفري از سرآغاز سپيدة صبح تا سرانجام سياهي شب، گشت و گذاري از قعر بحر احمر تاقلة كوهنور» به آن داده است. كتاب مقدمهاي تحت عنوان «اعطاي كوثر: هدية هدايت» دارد، و سپس هجده كوثر بهتعداد سنين عمر حضرت زهرا (س) با اين عناوين آمده كه هر يك بيانگر مرحلهاي از حيات آنحضرتاست: 1 مرواريد چشم. 2 ـ پاي طلب. 3 ـ بال پرواز. 4 ـ لباس صبر. 5 ـ بلور شبنم. 6 ـ تسبيح حمزه. 7 ـ خوشهگندم. 8 ـ دست دعا. 9 ـ يار دير آشنا. 10 ـ ريشه رشد. 11 ـ گوش هوش. 12 ـ آب حيات. 13 ـ خون تشيع. 14 ـبشارت شفاعت. 15 ـ نفس مسيحائي. 16 ـ جامة اِحرام. 17 ـ سجادة نور. 18 ـ مُهر نماز.

36 . سرچشمة اشك و غم

سيد علي ميرشفيعي خوانساري.

انتشارات بنيالزهراء، قم، 1380 ش.

رقعي، 64 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: ماجراي بيعت خواهي از امام حسين (ع)، نامة عمر به معاويه،غصب خلافت، هجوم به خانة زهرا (س)، حمايت فاطمه (س) از اميرالمؤمنين (ع)، شهادتمحسن بن علي (ع)، بيعت خواستن از علي (ع) در سقيفه، امتناع علي (ع) از بيعت، متنعربي نامة عمر. عنوان ديگر كتاب «بيان گوشهاي از رنجهاي فاطمه زهرا (س)» است.

37 . سوكنامة حضرت زهرا (س)

سيد ابوالحسن حسيني.

انتشارات رقعي، قم، 1380 ش.

وزيري، 160 ص.

در اين كتاب خلقت نوري حضرت و ولادت و هشت سال در مكه در كنار پدر و هجرت و عروسي و زندگينوراني حضرت در مدينه در حضور رسول الله (ص) و با اميرالمؤمنين (ع) و ولادتفرزندان، و خانهداري و همسرداري و تربيت فرزند و فضايل و مناقب و مصائب حضرت و ستمهايي كه برحضرت رواداشتند، و هجوم سقيفه چيان، و آتش زدن درب خانه و ضرب و جرح و سقط محسن (ع) وشهادت جانسوز و جلالت حضرت در محشر و كيفيت ورود به عرصة محشر و شفاعت بحث شده است.

38 . سيدتنا الطاهرة فاطمة الزهراء (س)

محمد سيد عبدالله سيد محمد عقيلزاده گزيري.

ناشر: مؤلف، قم 1379 ش.

رقعي، 265 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: مقدمه در تعريف كتاب، نسب فاطمه (س)، آباء و اجدادفاطمه (س)، در تاريخ برادران و خواهران فاطمه (س)، شرح مختصر از خواهران فاطمه (س)،سبب نامگذاري فاطمه (س)، اسماء والقاب حضرت، منزلت و شخصيت فاطمه (س)، زندگي نامةفاطمه (س)، رحلت خديجه كبري (س)، هجرت فاطمه (س)، خواستگاري فاطمه (س)،فاطمه (س) در خانة همسر، خانة جديد فاطمه (س)، ولادت حسنين (ع)، وفات ابراهيم،بيماري و رحلت رسول الله (ص)، فاطمه (س) بعد از رحلت پدر، وصيت و دفنفاطمه (س)، فرزندان فاطمه (س)، شرح مختصر حالات امام حسن و امام حسين (ع)، زينبو امكلثوم دختران فاطمه (س)، فرزندان فاطمه (س)، بعضي از صفات و اخلاق فاطمه (س)،خصايص و ويژگيهاي فاطمه (س).

39 . سيره و سيماي ريحانة پيامبر (ص)

عليرضا كرمي

انتشارات دليل، قم، 1379 ش

وزيري، 831 ص

در اين كتاب كه با قلم جذاب تأليف شده پس از مقدمه بيست و دو بخش با مطالب زير آمده است: 1.شخصيت ذاتي و صفاتي و اخلاقي و عملي فاطمه (س). 2. حسب و نسب و پدر بزرگوار و مادرفاطمه (س). 3. نامها و لقبها و كنيههاي فاطمه (س) و علت تسميه به آنها. 4. ولادت و رشد و نموفاطمه (س) در محيط خانوادگي رسالت. 5. خواستگاري و مقدمة ازدواج فاطمه (س) بااميرالمؤمنين (ع). 6. سيماي فاطمه (س) در آينة قرآن و از زبان پيامبر اكرم (ص). 7.سيماي فاطمه (س) و آينة شفاف رسول الله و ستايش پيامبر (ص). 8 . سيمايفاطمه (س)در آينة ائمة اطهار (ع). 9. راز جاودانگي فاطمه (س) و شخصيت و صفاتشايسته فاطمه (س). 10. مقام علمي و فرهنگي و خطابه و شعرسرايي فاطمه (س) و احاديث وروايات حضرت و چند تن از شاگردان فاطمه (س). 11. كرامات و معجزات فاطمه (س) قبل ازولادت تا لحظات آخر عمر. 12. بعضي از اخلاقيات و صفات و عبادات و اذكار و نمازها و ساده زيستي درعروسي و جهيزيه و اثاث خانه و لباس و طعام، حلم و بردباري و ادب فاطمه (س). 13. خانه داري وهمسرداري و فرزندداري فاطمه (س) در حد ما فوق تصور. 14. دفاع فاطمه (س) در مقابل جنايت وسياست ظالمانة ابوبكر و عمر. 15. بيدار كردن غافلان و روشنگري امت رسول الله (ص) از ستمو استبداد. 16. كلمات حكيمانة دختر رسولالله (ص) در خطبة مسجد پيامبر (ص). 17.غضب و قهر بزرگوارانة فاطمه (س) بر پليدترين ظالمان تاريخ. 18. خطبه براي زنان مهاجر و انصار كهموجب بازگشت و توبة عدهاي از صحابه شد. 19. آگاهي بخشي و به ظاهر ياري طلبي بر در خانههاي مهاجر وانصار. 20. گريههاي تفكر برانگيز فاطمه (س)، و علل پانزده گانه آن. 21. آخرين ساعات شهادتفاطمه (س) و كيفيت برخورد با اهل خانه و وصيتهاي زهرا (س)، و وداع با اميرالمؤمنين (ع).22. غسل و كفن و دفن و نماز بر فاطمه (س) و قبر گمشده و سوز علي (ع) در فراق فاطمه (س).

40 . سيماي حضرت فاطمه (س) در قرآن كريم

عبدالحسين قدسي، 1366 ق.

تحقيق: سيد جواد ميرشفيعي خوانساري.

بنياد پژوهشهاي علمي فرهنگي نور الاصفياء، تهران، 1379 ش.

وزيري، 366 ص.

در اين كتاب پس از مقدمه مطالب زير آمده است: فاطمه (س) درياي خروشان عصمتاميرالمؤمنين (ع)، اقيانوس بيانتها، برهان عصمت فاطمه (س)، فضل فاطمه (س) بر پيامبران،كفويت فاطمه (س)، ستم بر فاطمه (س)، فدك، صديقه طاهره (س) با غاصبان،فاطمه (س) در قيامت، خاندان كرامت، هل أتي'، فضل فاطمه (س) بر مريم، اسماء و القابفاطمه (س)، رنجهاي فاطمه (س)، غسل تن رنجور، محبت فاطمه (س)، پاداش رسالت، شِكوِهبه پدر، وصاياي فاطمه (س)، آزار فاطمه (س)، عيادت غاصبان، خشم فاطمه (س)، آية تطهير،تصميم قتل علي (ع)، اميرالمؤمنين (ع) بر سر مزار فاطمه (س)، فاطمه (س) شب قدرخدا، قسمتي از فضايل و مناقب فاطمه (س)، فضايل قبل از خلقت، فضايل بعد از خلقت، شهادت وولادت فاطمه (س)، ايمان، علم بيپايان، غيبگويي، صفات نفساني، فضايل بعد از شهادت، استجابتدعا، نزول مائده، خادمان زهرا (س)، آية نور، نور فاطمه (س).

41 . شرار عشق، 3

محمد رادمحمدي (ساقي)

ناشر: مؤلف، قم، 1379 ش.

جيبي، 32 ص

كتاب جلد سوم از مجموعة «شرار عشق» است. در اين كتاب سي قطعه مرثيه و نوحه دربارة حضرتزهرا (س) از دوازده شاعر آمده است. عنوان ديگر كتاب «مجموعه نوحههاي ايام هفته» ميباشد.

42 . شرح خطبة فدك

محمد تقي شريعمتداري.

انتشارات منير، تهران، 1379 ش.

رقعي، 94 ص.

اين كتاب شرح خطبة فدك بطور اختصار است. ابتداء مقدمه و كتب تأليف شده در شرح خطبه معرفيشده، و بعد اين مطالب آمده است: احتجاج فاطمه (س) بعد ازغصب فدك، حمد و ثناء در خطبةحضرت، صلوات و درود و بعثت انبياء، فلسفة احكام، خدمات رسول الله (ص)، حمايتاميرالمؤمنين (ع) براي اسلام، شأن قرآن كريم، احتجاج با ابوبكر، گفتگو با انصار، پاسخ ابوبكر،ردّ فاطمه (س) نسبت به پاسخ ابوبكر، سخن ابوبكر بار دوم، آخرين كلام حضرت باقر (ع)، خطابفاطمه (س) به اميرالمؤمنين (ع)، پاسخ اميرالمؤمنين (ع)، بررسي محاكمه، بحث ارثپيامبران، اشكال و پاسخ.

43 . شرح فص حكمة عصمتية في كلمة فاطمية

حسن حسن زاده آملي.

نشر طوبي، قم، 1379، ش.

وزيري، 436 ص.

در اين كتاب مطالبي در نوزده فصل به طور مشروح آمده و موضوع اين كتاب همانند «فص حكمة عصمتيةفي كلمة فاطمية» است كه به اختصار ذكر گرديده است.

44 . صدف عصمت

جواد محدثي.

نشر معروف، قم، 1379 ش.

پالتويي، 100 ص.

اين كتاب دربارة زندگي حضرت زهرا (س) تدوين شده است.

45 . طلوع فاطمه (س)

حسين باقري.

انتشارات پيام آزادي، تهران، چاپ دوم: 1379 ش.

وزيري، 216 ص.

اين كتاب شامل مدايح، مناقب، مراثي، سرود و نوحه دربارة حضرت زهرا (س) است و فهرست كتاببه عنوان مطلع اشعار با نام شاعر تنظيم گرديده و در اول كتاب ده آيه از قرآن كه دربارة حضرت زهرا (س)است ذكر شده و بعد مقدمه و سپس حديث «فاطمة بضعة مني» و نهايتاً اشعار آمده است.

46 . عروسي مهر و ماه

غلامرضا حيدري ابهري.

دفتر نشر الهادي، قم، 1379 ش.

رقعي، 72 ص.

در اين كتاب ازدواج حضرت زهرا (س) در هفت فصل آمده است: فصل اول: خواستگارانفاطمه (س). فصل دوم: خواستگاري علي (ع) و تعيين مهريه و مقدمات ازدواج. فصل سوم: عقدفاطمه (س) و جهيزية سادة حضرت. فصل چهارم: مقدمة عروسي و زفاف فاطمه (س). فصل پنجم:وليمه و بردن نوعروس به خانة داماد. فصل ششم: سپردن پيامبر (ص) نوعروس را به داماد ودعاي پيامبر (ص) براي دو همسر. فصل هفتـم: تلاشهاي حسودان علي (ع) پس از اتمامعروسي و ازدواج، شماتت زنان قريش نسبت به فاطمه (س) بـراي تهيدستي عـلي (ع) از مال دنيا،تـولد امـام حسـن (ع).

47 . عطر ياس

مصطفي محمدي اهوازي.

انتشارات عصر ظهور، قم، 1379 ش.

رقعي، 96 ص.

در اين كتاب پس از مقدمه دو بخش آمده است: بخش اول: كرامات فاطمه (س) كه هفت كرامت در آنذكر كرده است. بخش دوم: عظمت سادات بنيفاطمه (س) كه مشتمل بر چهل قصه است.

48 . عطر ياس بهشتي

مؤلف ؟

قم، 1379 ش، 1421 ق.

رقعي، 16 ص.

اين كتاب براي كودكان تدوين شده است. ابتدا تولد حضرت زهرا (س) را به صورت داستان آورده، وبعد چند جدول و شجره مانند گل و درخت ترسيم كرده تا كودك هر كدام را رنگ متناسب بزند. سپس سورةكوثر را آورده و به حضرت زهرا (س) تطبيق نموده است. در صفحات بعد قصة بيماري حضرت و قصة انارو قصة خدمتكار و تسبيح حضرت زهرا و حديث بضعة النبي (س) را بيان كرده است.

49 . علي و فاطمه (ع) نورٌ علي نور

محمد جواد سلمانپور.

انتشارات عابد، تهران، 1380 ش.

رقعي، 112 ص.

در اين كتاب عناوين زير آمده است: گفتار اول: راز سه سكوت علي (ع) و سه قيام فاطمه (س).گفتار دوم: رابطة علي و فاطمه (ع). گفتار سوم: علي (ع) اكمال و اتمام نعمت و آثار تبديل نعمتغدير در سقيفه از نگاه قرآن.

50 . عمر مادرم

ف. ام محمد.

انتشارات دليل، قم، 1379 ش.

رقعي، 112 ص.

در اين كتاب دربارة تاريخ ولادت حضرت تحقيق كامل شده و پس از تتبع در كتب شيعه و عامه و تحقيق تامثابت نموده كه ولادت حضرت پنج سال بعد از بعثت بوده و ازدواج حضرت در سال دوّم هجرت در نه يا دهسالگي و شهادت در سال 11 هجري در هيجده سالگي واقع شده و جواب اشكالات مغرضين به طور كاملداده شده است. اين كتاب جلد دوم از مجموعه چهار جلدي «در آستان فاطمه (س)» است و اين عناوين رادر بردارد: تاريخ حضرت زهرا (س) اعتقاداست، آفرينش نوري، اسرار نهفته در ولادت، ازدواج حضرت،شهادت حضرت، پاسخ سه تن از مشرقين خارج از اسلام، بحث در اسرار ولادت و ازدواج و شهادت.

51 . فاطمه (س) الگوي زندگي

حبيبالله احمدي.

چاپ چهارم و پنجم و ششم: انتشارات فاطيما، قم، 1379 ش.

رقعي، 232 ص.

در اين كتاب ابتدا دربارة زن و تمدن و زن در اسلام و فرق بين زن و مرد سخن گفته است. سپس از ولادتحضرت زهرا (س)، پدر، مادر، تكوّن، نامهاي آن حضرت، الگو بودن، ايمان، عبادت، كوثر بودن،شفاعت، عصمت، محبت فاطمه (س)، رضا، غضب، ثقل اصغر، فضيلت او بر انبياء (ع)،خانهداري، همسرداري، ايثار، فرزندان فاطمه (س)، معيار، روش زندگي، اقتباس از آن حضرت، و... بحثنموده و آنگاه فعاليتهاي حضرت و بالاخره شهادت جانگداز فاطمه (س) آمده است.

52 . فاطمه (س) الگوي زن مبارز

علي محمدي گرمساري.

انتشارات صراط، قم، 1379 ش.

جيبي، 58 ص.

در اين كتاب مختصري از مجاهدات و احتجاجات حضرت زهرا (س) آمده است.

53 . فاطمه (س) خورشيدي در آسمان كساء

مصطفي غريبشاه.

انتشارات نصايح، قم، 1379 ش.

جيبي، 32 ص.

اين كتاب تحقيقي دربارة حديث كساء و سند حديث است. سپس تحليل در قصة اين حديث و چگونگيوقوع آن از آغاز تا پايان ماجرا آمده است. پس از آن متن عربي و در آخر ترجمة آن آمده است.

54 . فاطمه (س) در آئينة كتاب

اسماعيل انصاري زنجاني خوئيني.

چاپ چهارم:انتشارات دليل، قم، 1380ش، 1422ق.

وزيري، 880 ص.

كتاب حاضر كتابنامة حضرت زهرا (س) همراه با كتابشناسي است. در اين اثر ابتدا مقدمة مفصليشامل تاريخچة كتابهاي تأليف شده دربارة حضرت تحت عنوان «فكر و قلم در خدمت يادگار وحي» آمده و طيآن كتابنامههاي تأليفات مربوط به حضرت زهرا (س) معرّفي شده و آمارهاي متعددي دربارة كتب مستقلتأليف شده دربارة حضرت ارائه گشته است. در چاپ اول اين مجموعه 735 كتاب چاپي و خطي مستقل دربارةحضرت زهرا (س) معرّفي شده كه به زبانهاي فارسي، عربي، اردو، گجراتي، تركي آذري و استانبولي،انگليسي، فرانسوي، آلماني، روسي، اسپانيايي، ايتاليايي، سواحلي، هوسايي و سوماليايي بوده و تصاويرجلدهاي كتب موجود نيز در كنار آنها آمده است. در چاپ دوم تعداد 420 عنوان جديد به كتب چاپ اولاضافه شده و مجموعاً 1155 كتاب معرفي شده است، كه برخي از آنها به زبانهاي بنگالي، تاميلي، تايلندي و نيزپرتغالي است. در چاپ دوم همچنين اطلاعات تازهاي دربارة بعضي كتب سابق و نيز تصوير تعداد ديگري ازكتب اضافه شده است. لازم به تذكر است كه در اين چاپ كتب جديد در جاي خود به ترتيب حروف الفبا نهادهشده و ادغام گرديده است. در چاپ سوم باز 474 عنوان جديد به كتب چاپ دوم اضافه گرديده و مجموعاً1629 كتاب معرفي و كتبي به زبانهاي بوسنيايي، آلبانيايي، كردي، تاجيكي، هندي، مالايو و چيني به كتبقبل افزوده شده است. چاپ چهارم با 393 عنوان جديد مجموعاً 2022 كتاب را معرفي نموده و در آنزبان سندي نيز به زبانهاي قبل اضافه گشته است.

55 . فاطمه زهرا (س)

محمد عبده يماني.

ترجمه: محمد تقي رهبر.

مركز تحقيقات حج، تهران، 1379 ش.

وزيري، 280 ص.

اين كتاب ترجمة كتاب «انها فاطمة الزهراء (س)» است.

56 . فاطمة الزهراء (س) امأبيها

عبدالحسين اميني نجفي (1320 ـ 1390ق).

به اهتمام: حبيب چايچيان (حسان).

اميركبير، تهران، چاپ هشتم: 1379.

وزيري، 120 ص.

اين كتاب گفتار علامة اميني است كه به صورت كتاب در آمده است. دو بخش اصلي كتاب عبارتند از: 1.فاطمه (س) از ديدگاه قرآن. 2. فاطمه (س) از ديدگاه روايات. در بخش اول پنج آيه بيان شده و دربخش دوم ابتدا روايات موضوع بندي شده و تحت پانزده عنوان رواياتي ذكر گرديده سپس همان احاديث باعنوان چهل منقبت جمعبندي شده است.

57 . فاطمه (س) همسر حضرت علي (ع)، تنديس مظلوميت

حميد ناصري.

انتشارات آفرينه، تهران، 1379 ش.

رقعي، 112 ص.

در اين كتاب زندگي، رنجها، وصيتنامة حضرت زهرا (س)، و ابعاد ديگر زندگي آنحضرت در هشتفصل آمده است: فصل اول: تولد در مكه، رنج مادر، اعطاي كوثر. فصل دوم: نامها و القاب و كنيههايفاطمه (س). فصل سوم: ظهور اسلام در مكه، رفتار مردم مكه، هجرت، پيامبر (ص) درمدينه، اولين درس تربيتي. فصل چهارم: ازدواج حضرت، دومين و سومين درس تربيتي، جهيزيه، چهارميندرس تربيتي. فصل پنجم: در خانة شوهر، ششمين و هفتمين و هشتمين و نهمين درس تربيتي. فصل ششم:نقش حضرت زهرا (س) در جنگها، شهادت رسول الله (ص)، وصيتنامه. فصل هفتم:دوران پس از وفات پيامبر (ص)، دفاع فاطمه (س) از دين خدا و سنترسول الله (ص)، نقش حضرت در دفاع از ولايت، بيعت، فدك ميراثپيامبر (ص). فصل هشتم: شهادت حضرت زهرا (س)، سهم زهرا (س) از كافوربهشتي، تاريخ شهادت، محل دفن، وصيتنامة فاطمه (س).

58 . فاطمه (س) و فدك

محمد حسين ضيائي بيگدلي.

انتشارات دارالعلم، قم، 1380 ش.

رقعي، 160 ص.

اين كتاب زندگينامه حضرت فاطمه (س) از ولادت و مهاجرت و ازدواج و عروسي و وليمه و دورانمعاشرت با همسران پيامبر (ص)، رفتار با همسر، وقايع بعد از شهادترسول الله (ص)، قصة فدك و غصب ابوبكر و احتجاج فاطمه (س) با ابوبكر، تصرفغاصبانة ابوبكر و تطورات فدك بعد از ابوبكر و بازگشت آن به فرزندان فاطمه (س)، خطبة شريفه درمسجد النبي، شهادت زهرا (س)، نامها و كنيهها والقاب حضرت را آورده است.

59 . فاطميون

احمد آروني.

انتشارات طاووس بهشت، قم، 1379 ش.

رقعي، 152 ص.

در ابتداي اين كتاب مختصري از شهادت امام حسن عسكري (ع) و ميلاد رسولالله (ص) و امام صادق (ع) و ولادت امام عسكري (ع) و رحلت حضرتمعصومه (س) و ولادت حضرت زينب (س) را ذكر كرده و سپس شهادت حضرت زهرا (س) وولادت حضرت را مشروحاً با شعر آورده است. عنوان ديگر كتاب «اشعار ربيع الاول تا جمادي الثاني» ميباشد.

60 . فدك ذوالفقار فاطمه (س)

سيد محمد واحدي.

انتشارات مسجد جمكران، قم، چاپ سوم: 1379 ش.

رقعي، 200 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: جغرافياي فدك، ارزش فدك، سير فدك در تاريخ، فدك مخصوصپيامبر (ص)، هديه به فاطمه (س)، اخراج كارگزاران فدك، تحليل روايات، مطالبه فدك،غاصبين فدك و محاكمة فاطمه (س)، حديث كساء و آية تطهير، غضب فاطمه (س)، شاهدانفاطمه (س)، استرداد سند فدك به فاطمه (س)، حديث جعلي، خطبة فاطمه (س)،اميرالمؤمنين (ع) و فدك، فدك در خلافت عمر، فدك در زمان عثمان و معاويه، فدك در زمان عمر بنعبدالعزيز، فدك در زمان مأمون، فدك معيار حقانيت.

61 . فدك الزهراء (س)

ستاد برگزاري شب شعر فدك الزهراء (س)، لامِرد.

انتشارات پيام آزادي، تهران، 1379 ش.

پالتويي، 208 ص.

اين كتاب 99 مديحه و مرثية حضرت زهرا (س) را از 63 شاعر گلچين و انتخاب كرده است. عنوانديگر كتاب «سوگوارة شب شعر ويژة صديقه طاهره (س)» است.

62 . فدك، مرثيهاي كه دوبارة بايد خواند

محمود صلواتي.

مركز نشر علوم دانشگاهي معارف اسلامي فاضل، قم، 1379 ش.

رقعي، 100 ص.

در اين كتاب سه فصل با مطالب زير آمده است: فصل اول: واگذاري فدك به پيامبر صلّيالله عليه وآله وسلّم،بخشيدن فدك به فاطمه (س)، وفات پيامبر(ص) و غصب فدك، احتجاجفاطمه (س) با ابوبكر دربارة فدك، خطبة حضرت در مسجد النبي (ص)، تاريخ فدك پس ازشهادت حضرت زهرا (س). فصل دوم: فدك سمبل حكومت، ديدگاهها دربارة فدك، اعمال و گسترشخشونت بر اثر تثبيت خلافت، فيء چيست؟ گفتار اميرالمؤمنين (ع) در نهج البلاغه پيرامون فدك، گفتارهادر رابطه با فدك، فدك نحله بود يا ميراث؟ فصل سوم: شِكوِة حضرت زهرا (س) در ديدار با زنان مهاجر وانصار، دختر پيامبر (ع) در بستر شهادت، قبر فاطمه (س) كجاست؟

63 . فرهنگ كوثر، شماره 42

آستانه مقدسة حضرت معصومه (س).

آستانه مقدسة حضرت معصومه (س)، قم، 1379 ش.

خشتي، 80 ص.

اين مجله كه در شهريور ماه 1379 شمسي نشر يافته، شامل مطالب زير است: تفسير نام حضرتزهرا (س)، نامها و لقبهاي حضرت، امام علي (ع) و دفاع از مظلوم. درس 35 : حضرتفاطمه (س) در نگاه آفتاب، حضرت زهرا (س) از منظر امام صادق (ع)، زمزمة زهرايي، گزارشياز مراسم عزاداري ايام فاطميه در قم. ضمناً مطالبي نيز خارج از موضوع حضرت زهرا (س) دارد.

64 . فصل سرد

سيد مهدي عليزاده.

دفتر تبليغات اسلامي، قم، 1379 ش.

رقعي، 119 ص.

در اين كتاب ابتدا رحلت پيامبر (ص) و سپس غوغاي سقيفه و بعد مطالب زير آمده است:فدك، خطبة فاطمه (س) در مسجد، آتش زدن درب خانه، ضرب و جرح فاطمه (س)، گفتگويزهرا (س) با عمر، سقط جنين، بردن اميرالمؤمنين (ع) براي بيعت، ياري فاطمه (س)،جسارتقنفذ،نفرينفاطمه (س)، فاطمه (س) بر در خانة مهاجر و انصار، شكايت اهل مدينه از گريةزهرا (س)، گرية فاطمه (س) در بقيع، اذان بلال، بيماري فاطمه (س)، خطبة فاطمه (س)براي زنان، عيادت ابوبكر و عمر از فاطمه (س)، آخرين كارهاي فاطمه (س) در خانه، وصايايفاطمه (س)، شهادت فاطمه (س)، آمدن حسن و حسين (ع)، جهيزية فاطمه (س)،علي (ع) بعد از دفن زهرا (س).

65 . فضايل حضرت علي و فاطمه زهرا (ع) به روايت عايشه

احمد محمودي.

ترجمه: احمد سامعي.

انتشارات نسيم الهي، تهران، 1379 ش.

رقعي، 125 ص.

اين اثر ترجمة كتاب «الاربعون حديثاً في فضايل اميرالمؤمنين و سيدة نساء العالمين (ع) بروايةعائشة » است و در آن پس از مقدمة مؤلف چهل حديث در فضايل اميرالمؤمنين و فاطمه (ع) آورده وترجمه نموده و سپس در آخر كتاب خطبة فدكية فاطمه (س) را با ترجمه ذكر كرده است.

66 . قبر گمشده

داود الهامي.

انتشارات مكتب اسلام، قم، 1379 ش.

رقعي، 216 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: قبر زهرا (س) كجاست، اختلاف در محل دفن، قبر زهرا (س)چرا مخفي است، وصيت به دفن شبانه، ظلم به زهرا (س) بعد از پدر، ماجراي سقيفه، بي احترامي بهخانه وحي، سقط جنين فاطمه (س)، سوزانيدن درب خانه فاطمه (س)، غصب فدك، فدك وائمه (ع)، نظر عقاد درباره فدك، خطبه فاطمه (س)، چرا مسلمانان به دخترپيامبر (ص) كمك نكردند، هجوم غم بر قلب زهرا (س)، گريههاي فاطمه (س)، دوبارلبخند زهرا (س)، سكوت اصحاب، سكوت به مصلحت اسلام، عيادت زنان مدينه، عيادت عباس عمويپيامبر (ص)، عيادت ابوبكر و عمر، اعتراض مردم، قيام زهرا (س)، علت شهادتفاطمه (س).

67 . قصص الفاطمية

قاسم مير خلف زاده.

انتشارات مهدييار، 1379 ش.

رقعي، 176 ص.

اين كتاب هفتاد قصه و مناقب و مصائب از حضرت زهرا (س) آورده و عنوانديگر كتاب «داستانهايي ازحضرت زهرا (س)» است.

68 . كرامات الفاطمية

علي ميرخلفزاده.

چاپ چهارم: انتشارات مهدييار، قم، 1379 ش.

رقعي، 184 ص.

در اين كتاب چهل كرامت از حضرت زهرا (س) و نيز سوكنامة حضرت را آورده و عناوين آن چنيناست: فاطمه (س) پارة تن من است، درب نيم سوخته، دفاع از علي (ع)، نامة عمر، اذان بلال،بچهها در آغوش مادر، هفت نفر دنبال جنازه، گرية بچههاي زهرا (س)، گرية ائمه (ع) برزهرا (س)، بيتالاحزان، گريه كنندگان عالَم، پيراهن پيغمبر (ص)، وصيت، مادر! منحسنم، گرية اولاد زهرا (س)، هيجان اشك، صبر بر مصائب، تشييع جنازه. اسم ديگر كتاب «معجزاتفاطمه زهرا (س) بعد از شهادت» است.

69 . كلبة احزان

عباس قمي.

ترجمه: محمد باقر محبوب القلوب.

نشر آفاق، تهران، 1379 ش.

وزيري، 318 ص.

در اين كتاب ابتدا مختصري از حالات مرحوم حاج شيخ عباس قمي مؤلف كتاب و شصت و نه عنوانتأليفات ايشان به قلم ناشر و سپس مقدمة ناشر در معرفي كتاب بيتالاحزان آمده، و آنگاه ترجمة متن كتاب باقلم شيواي مؤلف آمده است. عنوان ديگر كتاب «داستان زندگي بانوي بزرگ هستي حضرت فاطمهزهرا (س)» ميباشد.

70 . كوثر چشمة زلال پاكيها

علياصغر ابراهيمي.

انتشارات قدس، قم، 1379 ش.

رقعي، 88 ص.

در اين كتاب مختصري از زندگاني حضرت زهرا (س) از ولادت و دوران طفوليت در مكه و مهاجرت وازدواج، زندگي با همسر، زندگي بعد از رحلت پيامبر (ص) و شهادت حضرت آمده است.

71 . كوثر قرآن كيه؟

منصور متقي، م. حسني.

ناشر: مؤلف، قم، 1379 ش.

خشتي، 12 ص.

در اين كتاب پنج قطعه شعر كودكان با عنوانهاي: كوثر قرآن كيه؟ مولود آسماني، مهدي فاطمه (س)،ياور علي (ع)، گنجهاي فاطمه (س) آمـده است. بعد از هـر قطعه شعـر تصويري به تناسب آن نقشبسته، و در صفحة آخر بيوگرافي مختصر و اسامي حضرت و بعضي از فضايل آن حضرت ذكر شده است.

72 . كوثر نور

دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.

موسسة فرهنگي طه، قم، 1379 ش.

پالتويي، 48 ص.

اين كتاب در پنج عنوان آمده است: 1 . فاطمه (س) الگوي جاودانه 2 . مقام و منزلت فاطمه (س)3 . فاطمه (س) صحيفة صفات 4 . فاطمه (س) بانوي خانه 5 . فاطمه (س) و حيات اجتماعي.

73 . كوثر و پير و پيمانه

سيد ابوالقاسم هاشمي ارسنجاني.

انتشارات فاطمة الزهراء (س)، قم، 1379 ش.

رقعي، 240 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: معناي كوثر، شناخت فاطمه (س)، ذرية فاطمه (س)، تولدكوثر، فقدان مادر، نامهاي فاطمه (س)، هجرت فاطمه (س)، عقد فاطمه (س)، جهيزيه،عروسي فاطمه (س)، وليمه، فرزندان فاطمه (س)، فضه خادمه، عقيقة فرزندان، علم و ايمان و زهدفاطمه (س)، توسل به فاطمه (س)، شهادت پيامبر (ص)، بعد ازپيامبر (ص)، جانشيني علي (ع)، جمع قرآن، ياريطلبي از اصحاب، هجوم به خانةزهرا (س)، آتش زدن درب خانه بوسيله عمر، صهاك چه كسي بود؟ ياريطلبي عمر از ابوبكر، فدك، قنفذ،غصب فدك، سخنان فاطمه (س) در مقابل اصحاب، سكوت دنياپرستان، تعجب اميرالمؤمنين (ع)از بدعت پرستي، بدعتهاي عمر، ممانعت ابوبكر و عمر از سهم ذويالقربي، بدعت در اذان و بدعتهايديگر، اتّهام به پيامبر (ص)، استهزاء پيامبر (ص) و علي (ع)، شاهداندروغين سقيفه، عذاب ظالمين، كلام فاطمه (س) با قبر پيامبر (ص)، عيادت ابوبكر و عمراز فاطمه (س)، فراق پدر، سخن اميرالمؤمنين (ع) با پيامبر (ص)، قصد نبش قبر.

74 . كوثر هدايت

منصوره ميان دربندري.

نداي مصلين، تهران، 1379 ش.

رقعي، 162 ص.

در اين كتاب داستان زندگاني حضرت فاطمه (س) با مسابقة كتبي براي نوجوانان به طبع رسيده است.اين كتاب متشكل از چهار بخش است: بخش اول: معرفي پدر و مادر فاطمه (س)، تولد، شيرخوارگي،دورة كودكي و نوجواني حضرت. بخش دوم: دورة همسري و مادري حضرت. بخش سوم: مبارزات سياسي واجتماعي فاطمه (س). بخش چهارم: مجموعهاي از مسابقه، جدول، شعر و معرفي موضوعات تحقيقي،معرفي كتاب، شخصيت و زندگي و خصائص آنحضرت. عنوان ديگر كتاب «خلاصة زندگي حضرتزهرا (س)» است.

75 . گلبن عصمت

محسن حافظي كاشاني.

اسلاميه، تهران، 1379 ش.

رقعي، 204 ص.

اين كتاب در بر دارنده اثر شصت شاعر در مدايح و مراثي حضرت زهرا (س) و در چهار فصل است:فصل اول: ميلاديهها. فصل دوم: مديحهها. فصل سوم: مرثيهها. فصل چهارم: نوحهها. در اين مجموعه بيش ازهزار و پانصد بيت شعر آمده و عنوان ديگر اين كتاب «مدايح و مراثي و نوحه در رثاي حضرتفاطمه (س)» است.

76 . گلچيني از آموزههاي تربيتي در زندگاني حضرت فاطمه زهرا (س)

علي اكبر حسيني، مسعود حسين چارلي، فريده يوسفي.

انتشارات اطلاعات، تهران، 1379 ش.

رقعي، 104 ص.

در اين كتاب مختصري از ولادت، ازدواج، مهريه با جهيزيه، خانهداري، فرزند داري و همسرداريفاطمه (س)، و نيز احترام متقابل حضرت با اميرالمؤمنين (ع)، و موضوعاتي نظير رحلترسول الله (ص)، مصائب زهرا (س)، جسارت و آزار به فاطمه (س)، خطبة مسجدالنبي (ص)، عيادت زنان، خطبه در بستر شهادت، اذان بلال، وداع فاطمه (س)، شهادتفاطمه (س)، تشييع و تجهيز و دفن فاطمه (س)، و مظلوميت اميرالمؤمنين (ع) بعد ازفاطمه (س) آمده است.

77 . مادر خوبي داشتيم!

ز. ام مهدي.

انتشارات دليل، قم، 1379 ش.

رقعي، 168 ص.

اين كتاب جلد سوم از مجموعة چهار جلدي «در آستان فاطمه (س)» است و عناوين زير را در بر دارد:پيشگفتار: حسرت و سوز پروانه. فصل 1 . ولادت خورشيدِ امالقري. فصل2 . فاطمه (س) در كنار مادر.فصل3 . مرج البحرين يلتقيان. فصل4 . پايان ليلة القدر. فصل5 . شرح فدك. در پايان 18 حديث به ياد هجدهبهار عُمر فاطمه (س) آورده شده است. عنوان ديگر كتاب «سرگذشت مادرم زهرا (س) از قبل ولادتتا بعد شهادت» ميباشد.

78 . ما رَوَتْه العامة من فضائل الزهراء (س)

حيدر علي بن محمد شيرواني، قرن 12 ه .

ترجمه: صادق داوري.

ناشر: مترجم، قم، 1421 ق.

رقعي، 28 ص.

اين كتاب 14 روايت در فضايل حضرت زهرا (س) به نقل از عامه آورده و ترجمه نموده است.

79 . مجموعه مقالات

تدوين: سمينار تشخص و منزلت زن.

اولين سمينار تشخص و منزلت زن در نظام اسلامي ايران، سازمان تبليغات اسلامي، تهران، 1379 ش.

328 ص.

در اين كتاب مقالاتي در تطابق برنامة زنان اسلامي با فاطمه زهرا (س) آمده است.

80 . مقتل الزهراء (س)

ناصر شهيدي.

انتشارات نصايح، قم، 1379 ش.

رقعي، 135 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: اخبار خداوند از شهادت فاطمه (س)، در رثاي فاطمه (س)،سخن گفتن فاطمه (س) در رحم مادر، جسارت عُمَر، مصائب و گريههاي حضرت زهرا (س)، گريةپيامبر اكرم (ع) بر اهل بيت (ع)، غسل پيامبر (ص)، هيزم براي آتش زدن در خانه،مصيبت زهرا (س)، تشكر عمر از قنفذ، تازيانة قنفذ به زهرا (س)، سيلي و لگدزدن، كوچة بنيهاشم،انتقام علي (ع)، نفرين فاطمه (س)، در سوك زهرا (س)، استمداد زهرا (س) از اصحاب،سخن حضرت به ابوبكر و عمر، غريب وطن، اذان بلال، اللهم عجل وفاتي سريعاً، نالة سوزناك در مسجدمدينه، سخنان جانسوز علي (ع) پس از شهادت زهرا (س)، تصميم نبش قبر، سخن با چاه،سوزانيدن ابوبكر و عمر، انتقام حضرت مهدي (ع)، هفت بند كمپاني.

81 . نغمههاي فاطميه

محمد علي شهاب.

نشر نذير، تهران، چاپ اول و دوم، 1379 ش.

اين كتاب مجموعهاي از اشعار و نوحههاي ايام فاطميه اثر شاعر اهل بيت (ع) محمد علي شهاباست كه به وسيلة امور فرهنگي هيئت محبان الرضا (ع) فراهم شده و به طبع رسيده است.

82 . ويژهنامة نشست مقدماتي كنگرة بانوي آفتاب

معاونت فرهنگي ستاد منطقة 2 كشوري سازمان تبليغات اسلامي.

سازمان تبليغات اسلامي، كرمانشاه، 1379 ش.

رقعي، 91 ص.

در اين كتاب ابتدا اشعار شعرايي كه اكثر آنان كُرد زبانند و به زبان فارسي در مدح حضرت زهرا (س)شعر سرودهاند آمده است. شاعران عبارتند از: حقيقي بوكاني، مستوره اردلان، گلشن كردستاني، قادري تكابي،رسا و جباران. سپس مطالبي از غلامحسين اعرابي با عناوين حضرت فاطمه (س) محور اهلبيت (ع)، حضرت فاطمه (س) مظهر طهارت و عصمت، حضرت فاطمه (س) مظهر ايثار، وحضرت فاطمه (س) كوثر پيامبر (ص) آمده است، آنگاه دربارة اسماء فاطمه (س) وشرح معاني آن مطالبي آمده و در پايان كتابشناسي فاطمي را با معرفي 70 كتاب از مؤلفين اهل سنت دربارةحضرت زهرا (س) با مشخصات آورده است.

83 . هزار شاخة طوبي

ميرعلي محمد نژاد.

انشارات سنا، تهران، چاپ دوم 1379 ش.

رقعي، 196 ص.

اين كتاب در دو قسمت اصلي تنظيم يافته است: قسمت اول، فاطمه (س) از ديدگاه شخصيتها: شيخصدوق، ابن شهر آشوب، خواجه نصير الدين طوسي، علامه قزويني و شيخ محمد باقر واعظ كجوري تهراني.در قسمت دوم، هزار اسم و لقب و كنيه و صفات حضرت ذكر شده و در پايان زيارتنامة حضرت با ترجمةفارسي آمده است. عنوان ديگر كتاب «اوصاف حضرت فاطمه (س)» ميباشد.

84 . هماي بهشتي

گروه فرهنگي مجمع عاشقان حضرت محسن (ع).

انتشارات الغدير، قم، 1421 ق، 1379 ش.

جيبي، 128 ص.

در اين كتاب پس از ده صفحه مقدمه، اشعاري در مراثي و مدايح و نوحه خواني و سينهزني حضرتزهرا (س) از چند شاعر آمده و عنوان ديگر كتاب «فصلنامة فاطميه» است.

85 . همسران زندگي، الگوي بالندگي

احمد لقماني.

انتشارات سابقون، قم، 1379 ش.

رقعي، 120 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: همسران در خانوادة فاطمه و علي (ع)، خانه وخانواده، وظائفهمسران با سيرة فاطمه (س)، ايثار و محبت و اخلاص و شكيبايي و عبادت، سخنان آسماني، لحظاتآخر عمر زهرا (س)، وصيتها و مراسم تجهيز و دفن و پيآمدهاي پس از دفن؛ در پايان زيارتفاطمه (س) و دعاها آمده است.

86 . ياس كبود

محمدعلي مجاهدي.

انتشارات سرور، قم، چاپ چهارم: 1379ش.

وزيري، 256 ص.

اين كتاب اشعاري در عزاداري و نوحه سرائي حضرت از شعراي نامي اهلبيت (ع) و 8 صفحهرباعي در خود دارد.

87 . ياس مدينه

محسن حافظي.

مؤسسة فرهنگي انتشاراتي حضور، قم، چاپ دوم: 1379 ش.

رقعي، 288 ص.

در اين كتاب پس از مقدمه، اشعاري در مدح حضرت فاطمه (س) از هجده شاعر با اسامي زير جمعآوري شده است: 1 ـ بيژن آصف تهراني، 2 محمدعلي مجاهدي، 3 محسن حافظي، 4 سيد محمد خسرونژاد،5 ـ علياكبر خوشدل تهراني، 6 ـ سيد محمد رستگار، 7 ـ هادي رنجي، 8 ـ سيد محمدعلي رياضي يزدي،9 قاسم سروي، 10 ـ محمدجواد شفق، 11 ـ محمدباقر صامت بروجردي، 12 مرتضي طائي شميراني، 13 ـحسين فولادي، 14 ـ فؤاد كرماني، 15 ـ غلامرضا سازگار، 16 ناظرزاده كرماني، 17 ـ محمد آزادگان واصل، 18 ـابوالحسن ورزي تهراني.

2 . كتابهاي عربي

88 . اسرار تسمية سيدة النساء بفاطمة (س)

سيد احمد موسوي غريفي.

قم، 1421 ق.

جيبي، 136 ص.

در اين كتاب مطالب زير آمده است: 1 . قسمتي از فضايل پيامبر اكرم صلّيالله عليه وآله وسلّم در قرآن واحاديث. 2 . اسرار و علل تسمية حضرت به فاطمه. 3. شفاعت حضرت از شيعيان و محبان. 4 . عالمه و مطهرهاز عادت زنان. 5 . دليل عقلي و نقلي و وجداني بر علم زهرا (س). 6 . دليل بر پاكي از عادت زنان. 7 . طبجديد و دليل عقلي و نقلي بر عدم كمال بودن حيض. 8 . آية تطهير. 9 . فاطمه (س) معصومه است. 10 .زهرا (س) كفوي جز اميرالمؤمنين (ع) نداشت. 11 . تحريم آتش جهنم بر دوستان زهرا (س).12 . خداوند فاطمه (س) و شيعيان و دوستانش و دوستان دوستانش را بر آتش جهنم حرام كرده است.13 . عدم قابليت خلق به معرفت فاطمه (س). 14 . قطع طمع طمعكاران از خلافت. 15 . محروميتدشمنان فاطمه (س) از محبتش. 16 . خلاصه در تسميه به اسماء مباركه. 17 . جلالت فاطمه (س) درقيامت. 18 . صفات امام معصوم.

89 . إنها فاطمة الزهراء (س)

محمد عبده يماني.

چاپ دوم: دارالمورخ العربي، بيروت، 1422 ق.

وزيري، 360 ص.

در اين كتاب پس از مقدمه مطالب زير آمده است: ولادت، نامگذاري، جده و مادر حضرت، ازدواجخديجه، مهاجرت، قول رسولالله (ص)، هجرت به حبشه، وفات ابوطالب و خديجه، ازدواجحضرت، مهر و جهاز و زفاف و عروسي زهرا (س)، خانة حضرت، ولادت حسنين، محبتپيامبر (ص)، فاطمه (س) در رأس اهلبيت (ع)، حج فاطمه (س)، حجةالوداع، شهادت پيامبر، محبت زهرا (س)، اخلاق فاطمه (س)، فقه فاطمه (س)، وصيتفاطمه (س)، بيماري حضرت، شهادت زهرا (س)،نسل پاك حضرت، خصائص فاطمه (س).

90 . بيت الاحزان في مصائب سيدة النسوان (س)

عباس بن محمدرضا قمي (1294 ـ 1359 ق).

چاپ ششم: دار الاضواء، بيروت، 1421 ق.

وزيري، 192 ص.

اين كتاب در چهار باب به صورت مختصر جوانب مختلف مربوط به حضرت زهرا (س) را با استناد بهاحاديث معتبر و پر محتوا بيان كرده است: 1. ولادت، 2. فضائل 3. سقيفه. 4. شهادت. كتاب مذكور چندين باربه فارسي ترجمه شده است.

91 . جزاء اعداء الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء (س) في دار الدنيا

سيد هاشم ناجي موسوي جزائري.

جلد سوم: انتشارات مشرقين، قم، 1421 ق، وزيري، 248 ص.

در جلد اول اين كتاب جزاء دشمنان صديقه كبري (س) و ظلم و ستمهايي كه به آنحضرت شده ازآوردن هيزم، سوزانيدن درب خانه، هجوم اشرار، سقط جنين، شهادت محسن (ع)، آزار زهرا (س)،پاك كردن نوشتة سند فدك و جزاي آن دو نفر بيان شده است. در جلد دوم ده عنوان آمده است: عنوان اول:جزاي معروفين و اعلام ظالمين بر صديقه طاهره (س). عنوان دوم: جزاي كساني كه تصريح به اسم آناننشده. عنوان سوم: جزاي كساني كه ياري زهرا (س) را ترك كردند. عنوان چهارم: جزاي كساني كه بهصديقه طاهره (س) آزار نمودند. عنوان پنجم: جزاي كساني كه بغض و كينه به حضرت داشتند. عنوانششم: جزاي كساني كه فاطمه (س) را به غضب آوردند. عنوان هفتم: جزاي كساني كه دشمنانفاطمه (س) را دوست ميداشتند. عنوان هشتم: جزاي كساني كه حق زهرا (س) را انكار نموده، به اوجفا كردند. عنوان نهم: جزاي كساني كه گمان كردند دشمنان فاطمه (س) سهمي از اسلام دارند. عنوان دهم: جزايكساني كه فاطمه (س) را دشمن داشتند. بعد از ده عنوان باب نوادر آمده است. در جلد سوم اين كتاب كه جزء بيستو پنجم از موسوعة «جزاء الاعمال في دار الدنيا» است، جزاء اعمال مخالفان فاطمه (س) در دنيا و نيز درسراي آخرت آمده است. در اين جلد عناوين زير به چشم ميخورد:

1 ـ بلاهايي كه دشمنان حضرت زهرا (س) در دنيا به آن مبتلا شدهاند.

2 ـ ابتلائاتي كه اعداء آن حضرت در حال احتضار گرفتار آن بودهاند.

3 ـ سختيها و مشقّتهايي كه در عالم قبر و برزخ متوجّه اعداء آن بانو بوده است.

4 ـ عذابهايي كه پس از ظهور حجّت حقّ حضرت بقيةالله عجل الله تعالي فرجه الشّريف دشمنان حضرتزهرا (س) به آن دچار خواهند شد.

5 ـ آنچه از بلا و سختي در عصر رجعت ائمّه (ع) اعداء زهرا (س) خواهند چشيد.

92 . حياة فاطمة الزهراء (س)

مكتبة الامين.

مكتبة الامين، بيروت، 1422 ق.

جيبي، 32 ص.

اين كتاب براي كودكان و نوجوانان بصورت مصور رنگي چاپ شده است.

93 . ديوان العبرات الفاطمية

ملاية حدهن.

منشورات الرضي، قم، 1379 ش.

وزيري، 143 ص.

اين كتاب اشعاري به طرز سينهزني محلي عربي عراقي در خود فراهم آورده، و سپس مختصري از ولادت وخطبه و وصايا و دفن حضرت را ذكر كرده و در آخر كتاب مراثي و نوحة امام حسين (ع) و ياران واهلبيتش را آورده است. عنوان ديگر كتاب «في رثاء اهلبيت العصمة (ع)» ميباشد.

94 . ديوان فاطمة الزهراء (س)

محمد عبدالرحيم.

دار اقرء، بيروت، 1421 ق.

95 . ريحانة النبي (ص) السيدة فاطمة (س)

النبوي جبر سراج.

مكتب طاهر، مصر، 1421 ق.

وزيري، 68 ص.

در اين كتاب مطالبي دربارة حضرت زهرا (س) با عناوين زير آمده است: كودكي كه زندگي بزرگان راداشت، همسرش امام علي (ع)، زهرا (س) به پيامبر (ص) از ساير فرزندانش شبيهتربود، وليمة عروسي و ازدواج، مواجهه با خليفه، فرزندان مطهرش، زهرا (س) در آخرين روزها، فصاحت وبيان موروثي زهرا (س)، وصيت فاطمه (س)قبل از وفات، از دعاهاي فاطمه (س)، فضايل ومناقب اهل بيت (ع) در شعر.

96 . سلسلة امين

محمد جوادي، رقيه هاني.

دفتر مجلة امين، قم، 1379 ش، 1421 ق.

رحلي، 24 ص.

اين مجله در مناسبات ديني و اسلامي چاپ ميشود و شمارة اول آن به مناسبت ايام حضرتزهرا (س) به طبع رسيده و اين عناوين در آن آمده است: 1. دعاي نور، 2. معرفي فاطمه زهرا (س). 3.منزلت فاطمه (س). 4. غصب فدك. 5. ماجراي سقيفه. 6. آتش زدن درب خانة حضرت فاطمه (س).7. حديث كساء. 8. ولادت زهرا (س). 9. اشعار در ولادت فاطمه (س). 10. بيت الاحزان. 11.جلالت فاطمه (س) در محشر. 12. طعام آسماني. 13. مسابقة مجله. 14. جزاي دشمناناهل بيت (ع). 15. درسهايي از زندگي زهرا (س). 16. عبادت فاطمه (س).

97 . صحيفة الزهراء (س)

محسن عقيل.

دارالعلم، بيروت، 1421 ق.

رقعي، 290 ص.

در اين كتاب ابتدا مختصري از حالات حضرت و بعد دعاهاي حضرت را مشروحاً آورده است.

98 . صحيفة الزهراء (س)

اسعد عبّود.

چاپ دوم: دارالمفيد، بيروت، 1421 ق.

وزيري، 284ص.

اين كتاب در سه باب با مطالب زير آمده است:

باب اول: ولادت و نامهاي فاطمه (س)، ازدواج، ولادت فرزندان فاطمه (س)، لباس بهشتي،سفره و حنوط بهشتي، تسبيح فاطمه (س).نمازهاي فاطمه (س)، ام ابيها، مصحف فاطمه (س)، وفات پيامبر (ص)، فاطمه (س) در احاديث نبوي. باب دوم: در تسبيحها ودعاها و تعقيبات: دعاها در حوائج و عوذات، دعاهاي هفته و دعاهاي هلال و هنگام خواب، دعا براياشخاص، نفرين بر ابوبكر و عمر و ظالمين، دعاها براي روز قيامت، نفرين بر قاتلان اولادش، نفرين بر قاتلانحسين (ع)، دعا براي شفاعت، دعا هنگام دخول بهشت، دعا براي نزول مائده آسماني، دعا براي دفعسخط خداوند، دعاي طلب رحمت، دعا براي آمرزش گناهان شيعه، دعا براي تعجيل وفاتش و رضوان خدا،استغاثه به فاطمه (س)، فدك و خطبة فدكيه، خطبه براي زنان، خطبه براي غاصبين، كلماتفاطمه (س) در وصف خدا و قرآن و پدر و همسرش، در آفرينش خود، در تعريف اهل بيت (ع)، دروصف شيعه، علماي شيعه، در محبت به امت پدرش، در قاتل فرزندش حسين (ع)، در فضل سلام بهفاطمه (س)، سفرة آسماني، دعا براي ملت، در قرائت قرآن، در شب قدر، ايثار به مهمان، همسايه داري،مقام مادر، تقسيم خدمت با كنيز، اهميت حجاب، تقرب زن به خدا، ساعت اجابت، عمل خالص، غلبه بردشمن، وصف مؤمنين، صورت زيبا،زيارت فاطمه (س) روز يكشنبه. باب سوم: اشعارفاطمه (س):اشعار دربارة آن حضرت، اشعار از مقرّم، فرطوسي، سيد محمد قزويني، لاهوري، سيد محمدباقر صدر، قصيده منسوب به علي (ع)، شيخ محمد حسين كمپاني، قصيده بعضي از اشراف مكه، شيخعبدالحسن صادق، شيخ هادي كاشف الغطاء، شيخ حسن حلي، سيد مهدي اعرجي.

99 . الصحيفة الفاطمية الجامعة

سيد محمد باقر موحّد ابطحي.

موسسه امام مهدي (ع)، قم، 1421ق، 1379 ش.

وزيري،256 ص.

در اين كتاب دعاهاي حضرت در تسبيح و تمجيد و طلب حوائج و دعاي بعد از نمازها و امان از بلاها وادعيه ايام هفته و تعقيبات نمازهاي يوميه، و استغاثه به خدا، و دعا هنگام شهادتش و براي همسر و فرزندان وذريه و شيعيان و دوستان فرزندانش، دعا در محشر براي رفع عذاب از دوستانش، شفاعت امت پدرش، دعا بر عليه ظالمينش، و بر ابوبكر و عمر و لعن و نفرين بر عمر پس از پاره كردن سند فدك و نيز لعن بر قاتلين فرزندشحسين (ع) آمده است.

پس از ذكر دعاهاي حضرت، ادعيهاي از امام حسن و امام حسين (ع) در كتاب ذكر شده است. عنوانديگر اين كتاب: «الصحيفة الفاطمية الجامعة لادعية بنت رسول الله سيدة النساء فاطمة الزهراء (س) وشبليها الامام الحسن بن علي و الامام الحسين بن علي (ع)» است.

100 . ظلامات فاطمة الزهراء (س) في السنة والا´راء

عبدالكريم عقيلي.

موسسة اعلمي، بيروت، چاپ دوم: 1421 ق.

وزيري، 380 ص.

در اين كتاب ابتدا ستمهائي كه دربارة فدك به حضرت رفته و آيات و روايات و اقوال علما را در بحث فدكآورده و سپس خطبة حضرت و اسانيد چند كتاب، احتجاج حضرت با ابوبكر، و شاهدان حضرت، و هجوممنافقين به بيت وحي و اعتراف ابوبكر، و ضرب و شكستن پهلو و خبر مسمار و اسقاط جنين و منعزهرا (س) از گريه و وصيت به اخفاء قبر و زيارت فاطمه (س)، و اقوال علماء دربارة ظلاماتزهرا (س) از سيد مرتضي علمالهدي تا زمان حاضر را بيان كرده است.

101 . عرض الاءسلام سيدة النساء فاطمة (س)

سيد محمد شعاع فاخز.

انتشارات شريف رضي، قم، 1380 ش.

وزيري، 580 ص.

در اين كتاب بيست مجلس دربارة حضرت زهرا (س) از ولادت تا شهادت و مختصري دربارة مادر آنگرامي ـ حضرت خديجه (س) ـ از مؤلف كتاب آمده است.

102 . فاطمة الزهراء (س) الحوراء الاءنسية

ضياء جواهري.

مؤسسة امام علي (ع)، قم، 1379 ش.

رقعي، 118 ص.

مطالب اين كتاب عبارتست از: ولادت حضرت زهرا (س)، منزلت فاطمه (س)، نامها و كنيههايحضرت، شخصيت آسماني، آيات قرآني، مناقب از زبان رسول الله (ص)، اهل بيت (ع)نزد رسولالله (ص)، فاطمه (س) از نظر صحابه، مناقب اختصاصي حضرتزهرا (س)، سيرة حضرت، عبادت، زهد، همسرداري، كرامات، عفاف و حجاب، فصاحت و بلاغت،انفاق در راه خدا، ادعية حضرت، اشعار در مصيبت پدر، حيات علمي فاطمه (س)، فدك و حق شرعيحضرت، انحرافاتي كه بعد از پدر مشاهده كرد، احتجاج بر انحرافات، توجه دادن امت بر مفاهيم اسلامي،جنبههاي سياسي، حالات حضرت بعد از شهادت رسول الله (ص)، شهادت و وصيتفاطمه (س)، عصمت فاطمه (س)، تسبيح زهرا (س) و فضيلت آن.

103 . فاطمة الزهراء (س) حورية الارض

كمال السيد.

مركز الغدير للدراسات الاسلامية، قم، 1421 ق، 2000 م.

جيبي، 112 ص.

اين كتاب با سبكي جذاب و قلم شيوا زندگي حضرت را به تحرير درآورده و اكثر مطالب را از كتب عامه گرفتهاست. در اين كتاب مطالب ارزندهاي بدين شرح جلب نظر ميكند: فضايل فاطمه (س) از ابتداي انعقادنطفه تا تكلم حضرت در رحم مادر، كيفيت ولادت، بانوان بهشتي در حضور خديجه (س)، نشو و نمايفاطمه (س) در كنار مادر، سيدة النساء، ياري پدر از آزار منافقين، هجرت به مدينه، فاطمه (س) دربيت امسلمه، خواستگاري فاطمه (س)، مجلس عقد فاطمه (س) در آسمان، مهر فاطمه (س)،زفاف، وليمه، اثاث البيت، علي و فاطمه (ع) در مجلس عروسي، نور فاطمه (س) در آسمان وزمين، ولادت امام حسن (ع)، جنگ احد، ولادت حسين (ع)، حجاب فاطمه (س)، كار خانه،ايثار گردنبند، فدك، شهادت رسول الله (ص)، عيادت ابوبكر و عمر، شهادت و تجهيزفاطمه (س)، وصيت فاطمه (س)، و جلالت فاطمه (س) در محشر. اين كتاب را آقاي حسينسيدي به فارسي ترجمه كرده است.

104 . فاطمة الزهراء (س) سر الوجود

سيد عادل علوي.

مكتب ميرزا جواد تبريزي، دمشق، 1421ق.

وزيري، 96 ص.

در اين كتاب ابتدا تحقيقي در شش محاضره در اينكه فاطمه (س) سر الوجود است ذكر كرده، و بعدخصائص فاطمه (س) را تحت عناوين زير آورده است: فاطمه (س) ليلة القدر، فاطمه (س) درمعراج پيامبر (ص)، عصمت فاطمه (س)، شرافت عنصري كه او حوراء انسيه است،قسمتي از احاديث فضايل فاطمه (س)، اسم فاطمه (س) در عرش، حسب فاطمه (س)، اكسيراعظم، نجات دوستان فاطمه (س) از آتش به دست فاطمه (س)، حديث لولاك.

105 . فاطمة الزهراء (س) سيدة النساء

مجمع جهاني اهل بيت (ع).

مجمع جهاني اهل بيت (ع)، قم، 1379 ش، 1421 ق.

وزيري، 240 ص.

اين كتاب شمارة 2 از سري مجموعة «اعلام الهداية» در حالات حضرت زهرا (س) است.

106 . فاطمة الزهراء (س) في القرآن

سيد صادق حسيني شيرازي.

چاپ چهارم، انتشارات خوشنواز، اصفهان، 1379ش

وزيري، 360 ص.

كتاب آياتي را كه به اقرار عامه دربارة حضرت زهرا (س) است، از كتب ايشان نقل كرده است.

107 . فاطمة الزهراء (س) من المهد إلي اللحد

سيد محمدكاظم قزويني.

چاپ پنجم: موسسه اعلمي، بيروت، 1421 ق.

وزيري، 696 ص.

اين كتاب يك دورة كامل زندگاني و مناقب و مصائب حضرت زهرا (س) را ذكر كرده و بمناسبت،بعضي مطالب اخلاقي و اجتماعي را تذكر داده و نيز در بعضي موارد تحقيقات مفصلي دارد. كتاب مذكور بهفارسي و اردو ترجمه شده است.

108 . فاطمة الزهراء (س) من قبل الميلاد الي بعد الاستشهاد

سيد عبدالله عبدالعزيز هاشمي.

چاپ دوم: انشارات وثوق، 1379ش. چاپ سوم: انتشارات شريف رضي، قم، 1379ش.

چاپ سوم: 384 ص.

مجموعهاي از فضايل فاطمه و اهل بيت (ع) و دلايل و براهين تاريخي بر مظلوميت زهرا واهلبيت (ع)، همراه كرامات و معجزات آن حضرت در اين كتاب آمده است.

109 . فاطمة الزهراء (س) وتر في غمد

سليمان كتاني.

چاپ پنجم: دار الحدائق، بيروت، 1421 ق.

وزيري، 192 ص.

كتابي است تحليلي كه به احوالات حضرت زهرا (س) در پنج فصل بدين ترتيب پرداخته است:

1. خطبة حضرت. 2. تشكيل چهارچوب. 3. مسيرها. 4. نمايش صحنهها. 5 . تار و پودها. اين كتاب به فارسي بانام «فاطمه زهرا (س) زهي در نيام» ترجمه شده است. نويسندة اين كتاب بنابر آنچه در بعضي كتب آمدهمسيحي مذهب است.

110 . فضائل فاطمة الزهراء (س)

فاضل فراتي.

بيروت، 1422 ق.

جيبي، 32 ص.

111 . فضائل فاطمة (س) عند الفريقين

رئيسة قسّام.

دارالهادي، بيروت، 1421 ق.

112 . قبسات من مجد فاطمة (س)

فاضل فراتي.

مكتبة الامين، قم، 1422 ق.

جيبي 32 ص.

113 . قصص و عبر من حياة الزهراء (س)

محمد روحاني.

ترجمه: محمود بدري.

دارالرسول الاكرم، بيروت، 1421 ق، 2001 م.

وزيري، 148 ص.

اين كتاب ترجمة عربي كتاب «داستانهاي عبرتانگيز از زندگي فاطمه زهرا (س)» است.

114 . كرامات فاطمة الزهراء (س)

فاضل فراتي.

بيروت، 1422 ق.

جيبي، 32 ص.

115 . كلمة الزهراء (س)

سيد عباس مدرسي.

چاپ دوم: موسسه صاحب، مشهد، 1379 ش.

رقعي، 128 ص.

كتاب مجموعه شعري است همراه با نثر در سه فصل دربارة حضرت زهرا (س) بدين ترتيب: 1.زندگاني سياسي. 2. مسألة فدك. 3. خطبة حضرت.

116 . ما نزل من القرآن في شأن فاطمة الزهراء (س)

سيد محمد علي حلو

دارالكتاب الاسلامي، قم، 1421 ق.

رقعي، 131 ص.

در اين كتاب آياتي از 41 سورة قرآن كه در شأن حضرت زهرا (س) اختصاصاً يا ضمناً آمده از كتبخاصه و عامه گرد آمده است.

117 . المحسن بن فاطمة (س)

عبدالمحسن عبدالزهراء.

دار الصديقة الشهيدة، دمشق، 1421 ق.

وزيري، 256 ص.

اين كتاب پس از مقدمه به بيان مطالب زير پرداخته است: ظهور بدعتها، شناسايي حضرتمحسن (ع)، نامگذاري محسن (ع)، برادران پدري و مادري محسن (ع)، تهديد به آتش زدن درخانة علي و فاطمه (ع)، دخول بياجازه به خانة علي و فاطمه (ع) و زدن فاطمه (س)، سقطجنين، شكايت جنين به جدش، روز رحلت، مادر محسن (ع) را با ضرب و جرح كشتند، صداي صيحه درروز قيامت، حضرت محسن (ع) در شعر دوستانش، نام شصت نفر از شعراي محسن (ع). كتابآنگاه دربارة مجتهد و قول مجتهد بحث ميكند و سپس منكرين مصائب و ستمهايي را كه به فاطمه (س)رفته جواب ميدهد، و صحت روايات و مصائب و ظلامات حضرت را با دليل اجماع و تواتر و استفاضة وروايات صحيحه و اسناد آن ذكر ميكند، آنگاه ده تن از بزرگان متقدمين را براي تأييد نام ميبرد. كتاب در ادامهبه اين شبهه كه ميگويد: در صدر اسلام خانهها درب نداشتد و پرده ميزدند، جواب ميدهد، و نمونههايينظير باب قلعه خيبر و نجارهايي كه در آن زمان با چوب و مسمار درب ميساختند و رفتن عمر بالاي ديوارديگران در حالي كه درب خانه بسته بود و سرزنش صاحب خانه، قصه زناي مغيره و... را به عنوان شاهدميآورد.

118 . مظلومية الزهراء (س)

سيد علي حسيني ميلاني.

مركز الابحاث العقائديّة، قم، 1421 ق.

رقعي، 80 ص.

در اين كتاب نه مطلب به شرح زير آمده است: مطلب اول: احاديث در مقام و منزلت زهرا (س) درپيشگاه خداوند. مطلب دوم: كسي كه علي (ع) را اذيت كند پيامبر (ص) را اذيت كردهاست. مطلب سوم: بغض علي (ع) نفاق است. مطلب چهارم: خبر دادن پيامبر (ص) كهامت به او مكر ميكنند. مطلب پنجم: كينههاي قوم نسبت به علي (ع). مطلب ششم: قريش سبب گمراهيمردم شدند. مطلب هفتم: از كينههاي منافقين كمتر نقل شده است. مطلب هشتم: كينههاي قريش و بنياميه بهپيامبر (ص) و اهلبيت (ع). مطلب نهم: مصادرة فدك، سوزاندن درب خانه، ترسانيدن وآوردن هيزم و آتشگيره، آمدن براي سوزانيدن، سقط جنين، وارد خانه شدن و قضاياي ديگر.

119 . مقامات فاطمة الزهراء (س) في الكتاب و السنة

سيد محمد علي حلو.

ناشر: مؤلف، قم، 1421 ق، 1379 ش.

رقعي، 206 ص.

اين كتاب محاضرات شيخ محمد سند است كه به قلم سيد محمد علي حلو تدوين شده و در آن ده مقامآمده، و هر مقام به جهاتي تقسيم گرديده است: مقام اول: قرآن و مقامات فاطمه (س). مقام دوم: حجيتفاطمه (س) بر ائمه و انبياء (ع). مقام سوم: حضرت مريم (س) را خداوند به فاطمه (س)مثل زده است. مقام چهارم: مادر بودن فاطمه (س) بر پيامبر (ص) در مقابل مادر بودن زنانپيامبر (ع) بر مؤمنين. مقام پنجم: رضاي فاطمه (س) رضاي خداوند و غضب فاطمه (س)غضب خداوند. مقام ششم: مباهات خداوند با فاطمه به پيامبر (ص). مقام هفتم: خطبةفاطمه (س) دلالت بر مقام و حجيت او ميكند. مقام هشتم: حجيت فاطمه (س) در مقام دفاع ازعلي (ع). مقام نهم: آياتي كه دربارة او و اهل بيت (ع) است. مقام دهم: ولايت فاطمه (س) درامور و اموال عامه، ذوي القربي، خمس فدك.

120 . مقامات فاطميّة (س) في اربعين حديث شيعيّة

هيئة المحسن المظلوم الشهيد.

هيئة المحسن المظلوم الشهيد لاحياء امر آل محمد (ع)، 1421 ق.

جيبي، 95 ص.

در اين كتاب عناوين زير به چشم ميخورد: بعض من ذكرها الشريف في القران الصدّيقة الكبري و عالمالانوار، فضلها الازلي، و اشرقت الارض بنور ربّها، الزواج الالهي الميمون، و تعجب المسلمون، صحيفةالزهراء (س)، لوح فاطمه (س)، من كرامتها، حديث الكساء الشريف، لعن الله ظالميك يا فاطمة،خطبتها (ع)، المصحف المنزل من السماء، المصحف المشهور، الشفاعة العظمي، المقام السامي، المحبّةالنافعة، الاستغاثة الشافية، التسبيح المقدس، دعاء النور، الصلاة عليها و زيارتها.

121 . من فقه الزهراء (س)، ج 1 ـ 5

سيد محمد حسيني شيرازي.

تحقيق و تعليق: مؤسسة الرسول الاعظم صلّيالله عليه وآله وسلّم.

اشراف: لجنة أهلالبيت (ع) الخيريه، كويت.

چاپ دوم: موسسة دارالمهدي و القرآن الحكيم، حسينيه كربلائيها، اصفهان، 1421 ق.

ج1: وزيري، 320 ص. ج 2: وزيري، 480 ص.

در اين موسوعه كه پنج جلد است، مسائل اصولي و فقهي كه از گفتار و اعمال حضرت استفاده ميشودتدوين شده است. جلد اول اين كتاب احكامي است كه از حديث كساء استفاده ميشود. جلد دوم و سوماحكامي است كه از خطبة حضرت استخراج شده و جلد چهارم و پنجم احكامي است كه از ساير احاديثحضرت زهرا (س) استفاده ميشود. در اين موسوعه ضمن استخراج احكام فقهي، مطالب اعتقادي واخلاقي نيز بيان شده است. در جلد اول مطالب زير آمده است: شمهاي در عصمت زهرا (س)، ولايتاهلبيت (ع)، سند حديث كساء، سلام بر پيامبر (ص) و مباحثي دربارة آن، برنامةدرخواست كساء از زهرا (س)، آمدن فرد فرد پنج تن با جزئيات، استفاده فقهي و اخلاقي از گفتار و رفتارآنان، دعاء پيامبر (ص)، آمدن جبرئيل، آية تطهير، اذهاب رجس و اثبات عصمت، فضيلتحديث كساء. در جلد دوم مطالب زير آمده است: مقدمه، دفاع از ولايت، قضية فدك، حجاب و پوششصحيح، گريه بر فقدان معصوم (ع)، افتتاح اعمال با ذكر خدا، صلوات بر پيامبر (ص) وآلاو، توجه مظلوم به خدا، بحث در كلمة توحيد، نهي تفكر در ذات خدا، تعبد، بيان علل و اهداف اعتقاد بهنبوت، شهادت ثالثة، فضائل پيامبر (ص)، جدائي از حق، علي (ع) صراط مستقيم، تحملآزار در راه خدا، صلوات بر پيامبر(ص)، عصمت پيامبر اكرم، عدم تحريف قرآن، حجيت ظواهركتاب، مسؤوليتهاي پيشوا، ترك محرمات، قانون حكم شخص متردد و شاك، امور دنيوي، وجوب اطاعتاهلبيت (ع)، اعتقاد به امامت، صبر، نيكي به پدر و مادر، فلسفة عقوبات، وجوب عفاف، ترس از خدا،اهميت علم و علما و مسئوليت آنان.

122 . و كانت (س) صديقة

كمال السيد.

انتشارات انصاريان، قم، چاپ دوم: 1379ش.

رقعي، 235 ص.

اين كتاب با قلم شيوا ولادت و حالات حضرت را تا قصه سقيفه و جسارت به فاطمه (س) تشريحنموده و سپس دربارة فرزندان حضرت سخن گفته است.

3 . كتابهاي اردو

123 . مقتل محسن (ع)

محمد باقر انصاري.

ترجمه: مخدوم ناصر سبطين شاه هاشمي.

انتشارات دليل، قم، 1422 ق، 1379 ه .

رقعي، 65 ص.

اين كتاب ترجمة كتاب «حضرت محسن (ع)» است و فقط اشعار و روايات عربي را طبق اصل كتابآورده و ترجمه كرده است.

4 . كتابهاي تركي آذري

124 . فاطمه زهرا (س)

دردانة جعفر اوا.

مكتب اهل بيت (ع). قم، 1421 ق.

رقعي، 76 ص.

اين كتاب ترجمة بخش حضرت زهرا (س) از منتهي الا´مال مرحوم شيخ عباس قمي به زبان تركي آذريبا خط كريل است. در اين كتاب ولادت و هجرت و ازدواج و مصائب و فضايل و شهادت حضرتزهرا (س) به اختصار آمده است.

5 . كتابهاي تركي استانبولي

125 . چهل گوهر از زهراي اطهر (س)

سيد مهدي موسوي جلادتي.

مترجم: ؟

مجمع جهاني اهلبيت (ع)، قم، 1380 ش.

رقعي، 80 ص.

ترجمة كتاب «چهل گوهر» به زبان تركي استانبولي است.

126 . حضرت فاطمهنين فضيلتلري

سيد مرتضي حسيني.

مترجم: توپراق محمد طاهر.

چاپ دوم: مجمع جهاني اهل بيت (ع)، قم، 1379ش.

رقعي، 285 ص.

اين كتاب فضائل حضرت زهرا (س) را به صورت حديث در 27 فصل نقل كرده است. در هر صفحهمتن عربي و در مقابل ترجمة تركي استانبولي آن را آورده است. عنوان لاتين كتاب به معناي «فضائل حضرتفاطمه (س)» چنين است:

HAZRET-i FATIMA'NIN FAZILATLERI

6 . كتابهاي سِندي

127 . انوار حديث كساء

سيد اسد عالم نقوي.

انتشارات انصاريان، قم، 2000 م.

رقعي، 94 ص.

در اين كتاب حديث كساء به سه زبان سِندي، انگليسي و اردو ترجمه شده، و آن را از 43 منبع اهل سنت ذكركرده است. همچنين كتاب اشارهاي نيز به آيات قرآني نموده و شرح مختصري بر حديث كساء نوشته و جواباهل سنت را دربارة اينكه همسران پيامبر (ص) از اهل بيت نيستند ذكر كرده است.

7 . كتابهاي انگليسي

128 . چهل گوهر از زهراي اطهر (س)

سيد مهدي موسوي جلادتي.

ترجمه:؟

ناشر: مجمع جهاني اهل بيت (ع)، قم، 1380 ش.

رقعي، 80 ص.

129 . دِ اِسپيچ آو سِپْرِمْ لِيدي

ترجمه: جليل سيدابراهيمي.

انتشارات ثارالله، تهران، 1379 ش.

رقعي، 60 ص.

كتاب ترجمة خطبة حضرت زهرا (س) به انگليسي است. عنوان لاتين كتاب به معناي «سخنان برترينبانو» چنين است:

The speech of supreme lady.

كارنامه نشر 1379: ج 1 ص 317 شماره 5950 .

8 . كتابهاي روسي

130 . فاطمة الزهراء (س)

توفيق ابوعلم.

مترجم: تاجيوف گوزل.

دانشگاه فردوسي، مشهد، 2000 م.

وزيري، 282 ص.

كتاب «فاطمة الزهراء (س)» تأليف ابوعلم است كه علياكبر صادقي به فارسي ترجمه كرده و از ترجمةفارسي به روسي ترجمه شده است.

9 . كتابهاي سواحلي

131 . حديث الكساء

مؤسسة امام علي (ع).

مؤسسة امام علي (ع)، قم، 1379 ش.

رقعي، 52 ص.

در اين كتاب دربارة حديث كساء به زبان سواحلي افريقايي بحث شده است.

/ 1