مجموعه ضرب المثل های فارسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه ضرب المثل های فارسی - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
« الف »
آب از دستش نميچكه !

آب از سر چشمه گله !آب از آب تكان نميخوره !آب از سرش گذشته !آب پاكي روي دستش ريخت !آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم !آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره !آب زير پوستش افتاده !آب كه يه جا بمونه، ميگنده .آبكش و نگاه كن كه به كفگير ميگه تو سه سوراخ داري !آب كه از سر گذشت، چه يك ذرع چه صد ذرع ـ چه يك ني چه چه صد ني !آب كه سر بالا ميره، قورباغه ابوعطا ميخونه !آب نمي بينه و گرنه شناگر قابليه !آبي از او گرم نميشه !آتش كه گرفت، خشك و تر ميسوزد !آخر شاه منشي، كاه كشي است !آدم با كسي كه علي گفت، عمر نميگه !آدم بد حساب، دوبار ميده !آدم تنبل، عقل چهل وزير داره !آدم خوش معامله، شريك مال مردمه !آدم دست پاچه، كار را دوبار ميكنه !آدم زنده، زندگي ميخواد !آدم گدا، اينهمه ادا ؟!آدم گرسنه، خواب نان سنگك مي بينه !آدم ناشي، سرنا را از سر گشادش ميزنه !آرد خودمونو بيختيم، الك مونو آويختيم !آرزو بر جوانان عيب نيست !آستين نو پلو بخور !آسوده كسي كه خر نداره --- از كاه و جوش خبر نداره !آسه برو آسه بيا كه گربه شاخت نزنه !آشپز كه دوتا شد، آش يا شوره يا بي نمك !آش نخورده و دهن سوخته !آفتابه خرج لحيمه !آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي !آفتابه و لولهنگ هر دو يك كار ميكنند، اما قيمتشان موقع گرو گذاشتن معلوم ميشه !آمدم ثواب كنم، كباب شدم !آمد زير ابروشو برداره، چشمش را كور كرد !آنانكه غني ترند، محتاج ترند !آنچه دلم خواست نه آن شد --- آنچه خدا خواست همان شد .آنرا كه حساب پاكه، از محاسبه چه باكه ؟!آنقدر بايست، تا علف زير پات سبز بشه !آنقدر سمن هست، كه ياسمن توش گمه !آنقدر مار خورده تا افعي شده !آن ممه را لولو برد !آنوقت كه جيك جيك مستانت بود، ياد زمستانت نبود ؟آواز دهل شنيده از دور خوشه !
اجاره نشين خوش نشينه !

ارزان خري، انبان خري !از اسب افتاده ايم، اما از نسل نيفتاده ايم !از اونجا مونده، از اينجا رونده !از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون بترس كه سر به تو داره !از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه !از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد !از اين ستون بآن ستون فرجه !از بي كفني زنده ايم !از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه !از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني ترند محتاج ترند !از تو حركت، از خدا بركت .از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است !از خر افتاده، خرما پيدا كرده !از خرس موئي، غنيمته !از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟!از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده !از درد لا علاجي به خر ميگه خانمباجي !از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو !از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ درنده، زن سليطه !از شما عباسي، از ما رقاصي !از كوزه همان برون تراود كه در اوست ! (( گر دايره كوزه ز گوهر سازند ))از كيسه خليفه مي بخشه !از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند !از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد !از ماست كه بر ماست !از مال پس است و از جان عاصي !از مردي تا نامردي يك قدم است !از من بدر، به جوال كاه !از نخورده بگير، بده به خورده !از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن !از هر چه بدم اومد، سرم اومد !از هول هليم افتاد توي ديگ !از يك گل بهار نميشه !از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه !اسباب خونه به صاحبخونه ميره !اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند !اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم ازآخور !اسب دونده جو خود را زياد ميكنه !اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده !اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند همخو ميشند !استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد چكار ؟!اصل كار برو روست، كچلي زير موست !اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد !اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن !اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره !اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي بينمت بچشم آن وختي !اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد !اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان ميرسيد !اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم !اگر جراحي، پيزي خود تو جا بنداز !اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد !اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود !اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله !اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود ميخور كه بغدادت خرابست !اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده نمي موند !اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت !اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر فروشي !اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه !اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد .اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره !اگه لر ببازار نره بازار ميگنده !اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) و بشكن !اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه !اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي كشه !اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم !اگه ني زني چرا بابات از حصبه مرد !اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته شوهر ميده !اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار زمين و بمير !امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري !امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي !انگور خوب، نصيب شغال ميشه !اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم !اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام !اول بچش، بعد بگو بي نمكه !اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و ميراث كن !اول بقالي و ماست ترش فروشي !اول پياله و بد مستي !اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد !اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه تاريك !اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست !اينجا كاشون نيست كه كپه با فعله باشه !اين حرفها براي فاطي تنبون نميشه !اين قافله تا به حشر لنگه !اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات !اينو كه زائيدي بزرگ كن !اين هفت صنار غير از اون چارده شي است !اينهمه چريدي دنبه ات كو ؟!اينهمه خر هست و ما پياده ميريم !


/ 30