حادثه - گیاه و سنگ نه، آتش نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گیاه و سنگ نه، آتش - نسخه متنی

نادر نادرپور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


حادثه

مرغي هنوز در قفس صبح مي پرد

مرغ ستاره اي

شب در درون پوسته اش مي خزد
چو مار

من چون مسافري که فرومانده در
غبار

نور سپيده در قدح سبز آسمان

شير بريده ايست پر از لخته
هاي خون

مرغي ز لاي پنجره ي خوابگاه
من

سر مي کند برون

مار سياه ، پوسته اش را دريده است

مرغ سپيد ، از قفس خود پريده
است

در من غبار حادثه اي موج مي
زند

مرغي نشسته غمگين ، در موج اين
غبار

ماري خزيده سنگين ، در راه
انتظار


/ 55