در کنار پنجره - گیاه و سنگ نه، آتش نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گیاه و سنگ نه، آتش - نسخه متنی

نادر نادرپور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


در کنار پنجره

خورشيد ، پشت پنجره ي من

چتر سياه ابري بر سر کشيده بود

در زير سيل باران ، خاموش مي گريست

من ، در فروغ شامگهان ، طرح
کوچه را

مي ديدم و به آينه پيوند مي زدم

در پيچ کوچه ، ناروني پير

تنها نشسته بود

درکنده اش نسيم ، نفس مي زد

باران ، وجود خالي خشک درخت را

مي ديد و با نسيم ،
همآغوش مي گريست

خورشيد ، پشت پنجره ي من

چتر سياه ابري بر سر کشيده بود

در زير سيل باران ، خاموش مي گريست

من ، در کنار پنجره لبخند مي زدم/ 55