سيگارها - گیاه و سنگ نه، آتش نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گیاه و سنگ نه، آتش - نسخه متنی

نادر نادرپور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


سيگارها

هر روز ، نيمروز

بر پاي خود سوارم و از کوچه
هاي شهر

رو مي نهم چو باد به سوي
سراي خويش

در زير پاي من

سيگارهاي له شده ي نيمسوخته

خاموش مي شوند

با دود و با غبار همآغوش مي
شوند

هر روز ، شاتمگاه

با گاري شکسته ي خورشيد مي روم

از کوچه هاي عمر به سوي سراي مرگ

در زير چرخ گاري خورشيد ،
روزها

اين روزهاي له شده ي نيمسوخته

خاموش مي شوند

با دود و با غبار همآغوش مي شوند/ 55