از نقطه تا دايره - گیاه و سنگ نه، آتش نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گیاه و سنگ نه، آتش - نسخه متنی

نادر نادرپور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


از نقطه تا دايره

لحظه اي چند به خورشيد نگه کردم

پس از آن

ديده را بستم

زير پلک من

نقطه اي گرد و سياه

چرخ زد ، چرخ زد و چرخ زد و دايره
شد

مثل سنگي که در آب اندازي

و ازو دايره ها برخيزد

و ازو دايره ها بگريزد

نقطه اي گرد وسياه

چرخ زد ، چرخ زد و چرخ زد و دايره شد

چشم واکردم و خورشيد شدم/ 55