قلب بالدار - گیاه و سنگ نه، آتش نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

گیاه و سنگ نه، آتش - نسخه متنی

نادر نادرپور

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قلب بالدار

سايه ي يک قلب بالدار

در شب مهتابي بهار

زمين را فراگرفت

تيرگي افتاد روي موي درختان

تيرگي افتاد روي چشم دريچه

تيرگي افتاد روي سينه ي ديوار

سستي خوابي که از آن سايه ي بزرگ
تراويد

روي جماد اوفتاد

روي نبات اوفتاد

روي همه آدميان اوفتاد

گفتند : اين ، بي گمان خسوف
بزرگي است

بايد مس کوفت

بايد با طشت مس به بام
برآمد

وحشت آن قلب بالدار

در شب مهتابي بي بهار

جهان را گرفته بود

هيچکسي سر به سوي ماه
نگرداند

جز يک کودک

کودکي از خواب خوش هراسان
جسته

ديد

يک مگس سبز روي ماه نشسته/ 55