بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

26

در چنين شرايطي مقتضي است علوم جرم يابي توسعه يافته و با استفاده صحيح از
اين علوم با بزهکاران مبارزه جدي به علم آيد. علوم جرم يابي داراي رشته هاي زير است:

الف- تن پيمائي جزائي(1)

رشته تن پيمائي جزايي يا علم اندازه گرفتن قسمت هاي بدن انسان در 1880 از طرف دکتر برتيون(2) فرانسوي
نأسيس شده است. در اين علم سعي مي شود تا با بررسي علائم و آثار موجود در بدن افراد و شکل اعضاي مختلف
و زخم ها و نشانه هايي که در بدن به وجود مي آيد هويت مجرمان ناشناخته کشف گردد.

ب- پزشکي قانوني(3)

موضوع پزشکي قانوني بررسي آثار و علائمي است که در محل وقوع جرم و نيز در بدن مجني عليه باقي مي ماند.

تعيين علت مرگ (خودکشي ، قتل يا مرگ طبيعي) تشخيص و تعيين مدت درمان در ضرب و جرح، تشخيص جنون اعم از
دائمي و ادواري و غيره از مواردي است که در اين رشته مورد توجه قرار مي گيرد.

ج- پليس علمي(4)

موضوع پليس علمي مطالعه در طرق و مسائل مؤثر کشف جرم و دستگيري مجرمين است. انگشت نگاري، اسلحه
شناسي، تجزيه و تحليل آثار باقي مانده در محل وقوع جرم، تعيين نوع خون ريخته شده و تشخيص جعل و مسائل
متعدد ديگري که در پيدا کردن مجرم و دستگيري او مؤثر است در اين رشته علمي مورد بررسي قرار مي گيرد.


1. anth
opomet
ie c
iminalle.

2.

ertillo

3. medecine legale

4. police scientifique

/ 388