فصل دوم: اهميت، ويژگي ها و اهداف حقوق جزا - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

27

فصل دوم:
اهميت، ويژگي ها و اهداف حقوق جزا

مبحث اول: اهميت حقوق جزا

از تعريفي که از حقوق جزا به عمل آمد مي توان به اهميت حقوق جزا پي برد زيرا:

1- موقعيت امور کيفري در جامعه

نقش قوانين کيفري مبتني بر موازين شرعي، ريشه كن ساختن فساد و پيشگيري از آلودگي در جامعه اسلامي
است. ولي به کار گرفتن شريعت کيفري مزبور تنها در نظام حکومت عادلانه اسلام از جميع جهات و تعميم
عدالت اجتماعي آن ممکن مي باشد نه در جامعه اي غير اسلامي و غير عادلانه مجرم پرور.

مقرّرات جزائي اسلام، کيفر را براي نفس مجازات مقرّرنداشته بلکه آن را به عنوان آخرين اقدام در جهت
تأديب و تربيت افراد، اصلاح جامعه و از بين بردن تباهيها مورد نظر قرار داده است. زيرا قبل از توسل به
مجازاتهاي سنگين، تأسيسات اخلاقي و حقوقي اسلام بيشتر در جهت بالا بردن سطح آگاهي و فرهنگ و تلاش در
رفع نابسامانيهاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي و اخلاقي مردم است. تحقق اين آرمانها زمينه مساعد براي
وقوع جرائم را از بين برده و يا به حداقل محدود مي کند.

بنابراين خود مجازات هدف نبوده، بلکه صرفاً مقدمه و وسيله اي است براي سالم سازي و حفظ نظم و امنيت
در جامعه با پيشگيري عوامل جرم زا.

2- وسيله اجبار افراد به اطاعت از مقرّرات در جامعه

قوانين کيفري ساده ترين و شديدترين وسيله اجبار افراد به رعايت قواعد و مقرّرات در جامعه است.

بدين لحاظ معمولاً دولتها براي تنظيم روابط افراد در بسياري از امور حقوقي، مدني، تجاري و کار،
ضمانت اجراهاي حقوقي و اخلاقي را کافي ندانسته و به ضمانت اجراء کيفري متوسل شده و براي تخلف
متخلفين مجازات تعيين کرده اند. از اين قبيل جرائم مي توان احتکار، تقلب در کسب و گران فروشي را نام
برد.

/ 388