مبحث سوم: اهداف حقوق جزاي موضوعه از مجازت بزهکاران - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

33

مبحث سوم: اهداف حقوق جزاي موضوعه از مجازت بزهکاران

1- اهداف اصلي مجازاتها

مبارزه عليه بزهکاري و ايجاد نظم و امنيت در جامعه.

2-اهداف اختصاصي در اعمال کيفر

الف- اصلاح بزهکار

از طريق تعليم و تربيت جسمي و فکري و رواني بزهکار ضمن تعليق مجازات و يا اعمال مجازات سالب آزادي،
اصلاح بزهکار در محيطهاي نيمه باز و باز و آزادي مشروط.

ب- حمايت جامعه از دو طريق

اول- اصلاح فرهنگي بزهکار. تعليم و تربيت بزهکار براي زندگي مجدد در جامعه ضمن اعمال مجازاتهاي سالب
آزادي و اقدامات تأميني و تربيتي همانند موارد مذکور در بند 1.

دوم- مصون داشتن جامعه از شر بزهکار. طرد بزهکار براي زندگي در اجتماع ضمن اعمال مجازات اعدام، حبس
دائم، حبس هاي طويل المدت و تبعيد در بعضي موارد.

ج- ارعاب بزهکار (پيشگيري فردي)

ضمن اعمال کيفرهائي از قبيل جزاي نقدي و مجازات سالب آزادي.

د- ارعاب ديگران (پيشگيري عمومي)

با اعمال مجازاتهاي طرد کننده از اجتماع نسبت به بزهکار، از قبيل مجازات اعدام، حبس دائم،
مجازاتهاي طويل المدت و تبعيد در بعضي موارد.

هـ- جلب رضايت مجني عليه

براي تأمين و اجراي عدالت که در اعمال کليه مجازاتها صادق است.

3- ضرورت تعادل بين حقوق جامعه و حقوق محکوم عليه

سياست کيفري جديد مبتني بر ايجاد سيستمي است که بين حقوق جامعه به عنوان زيان ديده از جرم و حقوق
بزهکار به عنوان يک انسان تعادلي برقرار نمايد که هم دفاع اجتماعي تضمين گردد و هم حيات و حيثيت
بزهکار در قبال عکس العمل جامعه حفظ گردد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر ضمن شناسائي حقوق محکومين،
استفاده جوامع را در حق كيفر اعمال ضداجتماعي محدود و تعديل نموده و تجاوز از آن را نقض حقوق انساني
مي داند.

/ 388