2- سنت - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

38

احکام و قواعد حقوقي قرآن
مجيد در يک جا جمع نيست بلکه در خلال سوره ها آمده است و حدود يک ششم آيات قرآني راتشکيل مي دهد.

برخي
نوشته اند:

«آياتي به طور مستقيم ناظر به بيان احکام فقهي است جزو کوچکي از آن تشکيل مي دهد و اين
آيات که شايد عده آنها از500 متجاوز نباشد در کتابهاي جداگانه اي به نام «آيات الاحکام» جمع آوري و
شرح شده است».(1)

از مشهورترين آيات الاحکام در مذهب اماميه کتابهاي «کنزالعرفان في فقه القرآن» تأليف فاضل مقداد
(با ترجمه فارسي در جلد دوم کتاب ادوار فقه تأليف استاد محمود شهابي) و آيات الاحکام جزايري را مي
توان نام برد.

2- سنت

دومين منبع حقوق جزا در شريعت اسلام سنت مي باشد که در لغت به معني روش و شيوه و آئين به کار رفته است.

در مذهب شيعه گفتار و کردار و تقرير(2) معصوم (پيامبر و دوازده امام) را در امور شرعي سنت مي دانند ولي
در مذاهب چهارگانه عامه (حنفي ، حنبلي، مالکي و شافعي) روش پيامبر اسلام که از اقوال حنبلي، افعال و
تقريرات ايشان به دست آمده و در مقام تشريع حکمي مي باشد سنت ناميده مي شود.

بدين معني که آنچه را که
هر يک از مقامات شرعي مزبور بگويد يا به هر روشي که رفتار کند يا هر کاري را که ديگران در حضور ايشان
انجام دهند و منع و انکار نکند مانند قران از احکام دين است. حکايت سنت را در حقوق اسلام «خبر» يا
«حديث» گويند.

نکته قابل ذکر اين است که در فقه اماميه هر خبري که سلسله راويانش به يکي از معصومين
نرسد معتبر نيست ولي در مذاهب چهارگانه عامه به همين اندازه که خبر به يکي از صحابه يا تابعين منتهي
شود اکتفا مي کنند.(3)

در مورد حجيت سنت نبوي، قرآن کريم در آيه هفتم از سوره حشر مي فرمايد:

ما اتيکم الرسول فخذوه و ما نهيکم عنه فانتهوا و التقو لله ان الله شديد العقاب(4)

يعني آنچه را که پيغمبر خدا به شما مي دهد (و به آن امر مي کند) بگيريد و به آن عمل کنيد و از آنچه شما
را منع مي کند خودداري کنيد و از خدا بترسيد، همانا خداوند در کيفر دادن بسيار سخت است.


1.دکتر ناصر کاتوزيان، کليات حقوق خصوصي، ص 78.

2. استاد محمود شهابي، تقريرات اصول، ص 19ع تقرير يعني انکار نداشتن و جلوگيري نکردنش از کاري که
ديگري آن را در حضور وي بجا بياورد.

3. محقق قمي، قوانين الاصول، ج 1، ص 409

4. برخي از آيات ديگر مربوط به حجيت سنت نبوي عبارتند از آيه 21 و 33 از سوره احزاب، آيه 199 از سوره اعراف.

/ 388