3- اجماع - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

39

3- اجماع

اتفاق نظر صاحبنظران مسائل حقوق اسلامي در يک مسأله در عصري پس از وفات پيغمبر اسلام (ص) اجماع
ناميده مي شود.(1) اجماع به معناي عزم و اتفاق و در واقع وسيله اي است براي تنظيم روابط افراد و دولتها
و به طور کلي رفع احتياجات مردم و جوامع مختلف در همه زمانها و مکان ها.

بنابراين اجماع از منابع مهم حقوقي اسلامي اعم از کيفري و مدني است و هر حکمي را که علماي دين در آن
متفق القول باشند کاشف و حاکي از رضايت شارع مقدس اسلام به احکام صادره بوده حکم شرع تلقي و لازم
الرعايه مي باشد.(2)

در مورد مبناي حقوق اجماع آمده است که محققان اسلامي «تحقق اجماع و عالم شدن به آن را ممکن دانسته و
حجت بودنش را اثبات کرده اند».(3)

علماي مذاهب عامه به دليل آيات و احاديث اعتقاد دارند بر اينک اجتماع مسلمين هيچ گاه به خطا نمي رود
و چنانچه تمام مجتهدين در زمان معين بر امري اتفاق نمايند نظر آنان از احکام دين تلقي مي گردد.

ليکن در مذهب اماميه اجماع را به لحاظ کاشف بودن از رأي معصوم معتبر دانسته و چنين تعريف مي شود که
اجماع اتفاق جماعتي است که کاشف از رأي معصوم معتبر دانسته و چنين تعريف مي شود که اجماع اتفاق
جماعتي است که کاشف از رأي معصوم باشد (به حکم اينکه هيچ عصري از وجود معصوم خالي نيست لذا به طور قطع
و يقين يکي از اتفاق کنندگان شخص معصوم است).


1. دکتر ابوالقاسم گرجي، کنفرانس اجراي حقوق کيفر اسلامي و اثر آن در مبارزه با جرائم. نشريه حقوق
تطبيقي، ش 2، سال 1355، ص 127.

2. از جمله آيات و احاديث مستند علماي مذهب عامه آيه 143 از سوره بقره: و کذالک جعلنا کم امة وسطا
لتکونوا شهداء علي الناس
و آيه 59 سوره نساء فان تناز عتم في شيء فردوه الي الله و الرسول و همچنين دو حديث ¦لا تجتمع امتي علي
الخطا¦ و ¦کونو مع الجماعه و يدالله مع الجماعه¦ مي باشد.

3. استاد محمود شهابي، تقريرات اصول، ص 114 به بعد.

/ 388