2- قوانين جزائي - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

44

2- قوانين جزائي

بعد از ق.1. قوانين عدي با داشتن ضمانت اجراهاي مختلف ازمهمترين منابع الزامي حقوق جزا مي باشند. در
واقع قوانين مزبور است كه توسط مقامات و مراجع قضاي وكلا و اشخاص ذينفع به صور مختلف مستمراَ مورد
استناد و تجزيه و تحليل قرار مي گيرند. مجلس شوراي اسلامي كه تنها مرجع تصويب كننده قوانين جاري است
نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشوريا ق.1. مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر
به عهده شوراي نگهبان است (اصل 71ق.1.).

مهمترين قوانين جزائي حقوق موضوعه، عبارتند از:

الف - قانون حدود وقصاص و مقرّرات آن

اين قانون شامل 218 ماده مصوّب 361361و2071361 است.

ب- قانون راجع به مجازات اسلامي

شامل 41 ماده كه در واقع مقرّرات حقوق جزاي عمومي را تشكيل مي دهد
مصوّب 2171361 مي باشد.

ج- قانون مجازات سلامي (ديات)

شامل 211 ماده مصوّب 2491361 است.

اين قوانين به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي به مرحله اجرا گزارده
شد.

د- قانون مجازات اسلامي با اصلاحات بعدي

ق. م. 1. مصوّب1370 با اصلاحاتي از ماده 1تا ماده483 دريك قانون جمع و جايگزين قوانين قبلي گرديد. درعين
حال قانون مزبور نيز كه شامل چهار كتاب مي باشد قانوني است آزمايشي كه ابتداَ براي پنج سال و سپس
ازسال 1377 براي مدت 10سال تمديد گرديد.

ه- قانون مجازات اسلامي (تعزيرات )

شامل 159 ماده مصوّب هيجدهم مرداد ماه 1362 كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي است كه به علت عدم
اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول ق.1. از طرف شوراي نگهبان، براي مدت پنج سال از زمان تصويب به صورت
آزمايشي قابل اجرا شده است. درسال 1375 قسمت دوم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «كتاب پنجم تعزيرات و
مجازاتهاي باز دارنده» به تصويب رسيد. شماره مواد قانون مزبور از 489
(ادامه قانون مجازات اسلامي مصوّب 1370 ) شروع گرديد وتا ماده 729 ادامه دارد و بدين ترتيب بركل مواد
قانون مجازات اسلامي از 1تا 729 صحه گذاشته شده است.

/ 388