بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

52

بكاريا معتقد بود كه مجازات بايد
متناسب با خطري باشد كه از جانب بزهكار متوجه جامعه است. تعيين ميزان ضرر و زيان اجتماعي جرم در واقع
تعيين خطر اجتماعي پديده مجرمانه است. هدف نهائي از مجازات بايد در درجه اول حمايت منافع اجتماعي
باشد. بكاريا نظرات و عقايد خود را در كتابي به نام «ارسال جرائم و مجازاتها» در سال 1764 منتشر كرد و
نتيجه آن تأثير قابل ملاحظه اي بودكه در وضع قوانين جزائي كشورهاي زمان خود داشت. (1) و (2)

مقارن با اتنتشار كتاب بكاريا يك نفر انگليسي به نام جان هوارد كه در سال 1775 انگلستان را به قصد كمك
به زلزله ديدگان ليسبون ترك كرده و در آنجا زنداني شده بود از مشاهده وضع اسف آور زنداينان سخت
متأثّر شده و هنگام مراجعت به انگلستان به منظور حمايت و مساعدت زندانيان ازسال 1775 تا 1790 براي باز
ديد زندانها به ممالك مختلف مسافرت نمود و در سال 1777 كتاب معروف خودرا تحت عنوان «وضع زندانها در
كشور انگلستان» انتشار داد.

جان هوارد در كتاب مزبور، بهبود وضع زندانها و مراعات بهداشت و اصلاح و
تربيت زندانيان را پيشنهاد و كار را وسيله اصلاح مجرمين معرفي نمود. بنتام حقوقدان انگليسي به شدت
مجازاتها براي مجازات حبس اهميت زيادي قائل بود. به علاوه درمورد زندانها پيشنهاد مي كرد كه
زندانيان را بايد با حداقل نگهبان و در عين حال با حداكثر اطمينان و امنيت اداره نمود و جنبه هاي

اقتصادي و اصلاحي زندانيان هر دو بايد رعايت گردد.

از جمله فلاسفه اي كه در خصوص مجازاتها و طرز
اجراي آنها مطالعه و بررسي نموده است اما نوئل كانت محقق آلماني مي باشد كه اجراي مجازات را از لحاظ
رعايت امر تأديب ديگران ضروري مي داند و از طرفداران عدالت كامل و مطلقه مي باشد.

به هر حال تاريخ
مجازات حاكي از تعارض ميان دو نظريه فلسفي است:

اولين دكترين قائل به آزادي اراده و اختيار انسان است و دومين دكترين منكر آزادي و اختيار بوده و آن
را رد مي كند.

در مورد جبر و اختيار، استاد شهيد مرتضي مطهري مي فرمايد:

بشر مختار و آزاد آفريده
شده است . يعني به او عقل و فكر و اراده داده شده است. بشر در كارهاي ارادي خود مانند يك سنگ نيست كه او
را ازبالا به پايين رها كرده باشند و تحت تأثير عامل جاذبه زمين خواه ناخواه به طرف زمين سقوط كند و
مانند گياه نيست كه تنها يك راه محدود در جلو او هست و همين كه در شرايط معين رشد و نمو قرار گرفت خواه
ناخواه مواد غذايي را جذب و راه رشد و نمو را طي مي کند و همچنين مانند حيوان نيست که به حکم غريزه
کارهائي انجام دهد.

1. Becca
ia cesa
e
t
alits et des peins pa
is. 1966

2. رساله جرائم و مجازاتها، نوشته سزار بكاريا، يا ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي، 1380، انتشارات
ميزان، ش220.

/ 388