مبحث اول: مکتب کلاسيک - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

53

بشر هميشه خودرا برسر چهار راههايي مي بيند و هيچ گونه اجباري ندرذ که فقط يکي از
آنها را انتخاب کند ساير راهها براو بسته نيست. انتخاب يکي از آنها به نظر و فکر و اراده و مشيت شخصي
او مربوط است يعني طرز فکر و انتخاب اوست که يک راه خاصّ را معين مي کند.

اينجاست که پاي شخصيت وصفات
اخلاقي و روحي و سوابق تربيتي و موروثي و ميزان عقل و دورانديشي بشر به ميان مي آيد و معلوم مي شود که
آينده سعادت بخش يا شقاوت بار هر کسي تا چه اندازه مربوط است به شخصيت و صفات روحي وملکات اخلاقي و
قدرت عقلي وعملي او و سرانجام به راهي که براي خود انتخاب مي کند.

تفاوتي که ميان بشر و آتش که مي
سوزاند و آب که غرق مي کند و گياه که مي رويد و حتي حيوان که راه مي رود وجود دارد اين است که هيچ يک از
آنها کار و خاصيت خود را از ميان چند کار و چند خاصيت باري خد انتخاب نمي کنند ولي انسان انتخاب مي
کند. او هميشه در برابر چند کار و چند راه قرار گرفته است وقطعيت يافتن يک راه و يک کار فقط به خواست
شخصي او مرتبط است».(1)

چنانچه پايه و اساس فکر متبني برانساني باشد که آگاه و واجد اراده است و با استقلال کامل عمل مي کند،
عدالت اخلاقي مطرح و مورد توجه است و در اين صورت مجازات عبارت است از تعذيب و يا عقوبتي که به خاطر
تعرض به نظام اخلاقي و ايجاد اختلال در نظام اجتماعي از طريق ارتکاب جرم به عمل آمده است.

در اينجا
ميزان کيفر اعمال خود نبوده و رفتار او اساساً تابع عوامل رواني و مستقل از اراده اوست، نظريه مزبور
مجازات راتبديل به يک عکس اگر فرض براين باشد که انسان حاکم بر اعمال خود نبوده و رفتار او اساساً
تابع عوامل رواني و مستقل از اراده اوست، نظريه مزبور مجازات راتبديل به يک عکس العمل ساده دفاع
اجتماعي مي کند که ماهيت و قلمرو آن تابع توجه قرار مي دهد.

اولين طرز فکر منتسب و موسوم به مکاتب
کلاسيک و دومين نظريه موسوم به کتب اثباتي (تحققي) است. مکتب دفاع اجتماعي و مکتب دفاع اجتماعي جددي
در جهت تلقيني از مکاتب مختلف مورد توجه قانونگذاران قرن اخير قرار گرفته است.

مبحث اول: مکتب کلاسيک

از صاحبنظران دکترين کلاسيک، کانت و ژوزف دو مستر را مي توان نام برد. ضر المثل «جزيره متروکه»

بيانگر دکترين کانت است. تمامي ساکنين جزيره اي به قصد
استقرار در جاي ديگري مصمم به ترک جزيره شدند، در بين آنها يک نفر محکوم به مرگ وجود دارد.


1. استاد شهيد مرتضي مطهري، انسان و سرنوشت، انتشارات صدرا، قم، خيابان ارم، صفحات 40 به بعد.

/ 388