قسمت اول: کليات حقوق جزا - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

9

قسمت اول:
کليات حقوق جزا

مقدمه: تعريف حقوق و تقسيامات آن

1- تعريف حقوق

حقوق هر جامعه مجموع قوانين و مقرراتي است که در زمان معيني بر جامعه حکومت مي کند. بنابراين حقوق
عبارت است از مقرراتي که روابط بين افراد را با هم روابط بين دولت و با دولتها و سازمانهاي بين
المللي تنظيم مي نمايد.

روابط مزبور از مسائل ثابت و دائمي نبوده و با تحولات اجتماعي و پيشرفت و توسعه روابط ملل روز به روز
گسترده تر و پيچيده تر مي شود. افراد يک جامعه داراي روابط مختلفي از جمله مدني با يکديگر هستند.

روابط تجاري و کار با دولت و روابط خود ملزم به رعايت مقرّرات بين المللي عهدنامه ها هستند.

بديهي است طبع اين روابط از همديگر متمايز و متفاوت است به طوري که طبع کار حقوق جزا که موضوع بحث ما
را در اين کتاب تشکيل مي دهد با حقوق تجارت يا با حقوق بين المللي کاملاً فرق دارد.

به طور کلي براي امکان تحقيق و مطالعه، دانشمندان مسائل حقوقي را به رشته هاي مختلف و متعدد تقسيم
نموده اند ولي بيشتر مؤلفان از يک طرف حقوق را به حقوق ملي و حقوق بين المللي و از طرف ديگر به حقوق
عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي کنند.

2- تقسيمات حقوق

الف: حقوق ملي (يا داخلي) و حقوق خارجي (يا بين المللي)

حقوق داخلي عبارت است از مجموع مقرراتي که روابط بين افراد يک جامعه را با يکديگر و روابط آنان را با
دولت متبوع خود تنظيم مي نمايد.

مقرّرات مزبور معمولا در داخل يک کشور قابل اجراست. حقوق مزبور مخصوص دولت و مدت معيني است بدون
اينکه هيچ گونه عامل خارجي در آن دخالت داشته باشد.

/ 388