مبحث سوم: مکتب تحققي (اثباتي) - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

57

مبحث سوم: مکتب تحققي (اثباتي)

بانيان اين مکتب بزه را بيماري اجتماعي تلقي مي کنند و معتقدند که مجازات عکس العمل اجتماعي جرم است
و بايستي وسيله دفاع جامعه عليه بيماري جرم باشد.

همان طوري که بدن انسان دربرابر حمله ميکربهاي بيماري زا از خود دفاع مي کند و عکس العمل نشان مي دهد.

اجتماع هم بايد درمقابل وقوع جرائم از خود دفاع کند و عکس العمل نشان دهد. نظرات دکتر سزارلومبروزو(1)
استاد پزشکي قانوني درتورن پايه واساس مکتب تحققي (اثباتي ) را تشکيل داد.

کتاب انسان بزهکار لومبروزو که درسال 1876 منتشر گرديد مورد توجه صاحبنظران عصر خود واقع شد. در فاصله
کوتاهي استاد حقوق جزا آنزيکوفري(2) که تأليف اصلي او «فقهاي تازه در داد رسي جزائي» است و همچنين يک
نفر قاضي به نام گاروفالو(3) مؤلف کتاب «جرم شناسي» منتشره در 1885 به او پيوستند.

خلاصه تئوري سه نفر
محقق مزبور که مبين سياست کيفري مکتب تحققي ايتاليائي است بشرح زير مي باشد:

الف - نفي اختيار وآزادي اراده انسان

دکترين طرفداران مکتب تحققي، اختيار و آزادي اراده انساي را نفي مي کنند. در دکترين مزبور ارتکاب
جرم حاصل شوم دو گونه از عوامل است، يکسري عوامل دروني (يا داخلي) متأثر از وضع مزاجي و وراثت بزهکار
است و يک سري عوامل بروني (خارجي) که مکتسب از محيط فيزيکي و به ويژه محيط اجتماعي است که تبهکار در آن
محيط مي زيسته است.

لومبروزو معتقد به وجود جاني مادرزاد يا بالقطره بوده است که با علائم و نشانه
هاي خاصي ازنظر ساختماني جسمي و روحي از قبيل:

نگاه خشن، قد کوتاه، پيشاني تنگ، چانه حجيم، گوشهاي
مورب و موهاي پرپشت ، مشخص مي شود. آنريکوفري نظريه لومبروزو را باطبقه بندي عمومي بزهکاران توسعه
داد.

طبق نظريه او بزهکاران به 5 دسته تقسيم مي شوند:

1- مجرمان مادرزاد يا بالقطره (فري قائل به نگهداري و لومبروز و عقيده به طرد آنها داشتند).

2- مجرمين اتفاقي (تحت تأثير اوضاع و احوال مرتکب جرم مي شوند و از جهت رواني تحت تأثير قرار گرفته و
وضعيت النفس هستند).

3- مجرمين به عادت (اين دسته از بزهکاران قابليت تطبيق به اجتماع را ندارند و معمولاً مدت زيادي از
عمر خود را در زندان مي گذرانند و با خروج از زندان باز مرتکب جرم مي شوند. در زندان مؤدب و با انضباط
بوده و از مقرّرات آن تبعيت مي نمايند).

4ـ مجرمين احساساتي (اين قبيل مجرمين بدون نقشه قبلي و بدون تفکر و تعمق مبادرت به ارتکاب جرم نمايند
و بلافاصله پشيمان مي شوند. درزندان مؤدب ومنظم
بوده و مطيع مقرّرات هستند).

5- مجرمان كم عقل و مختل المشاعر (بيماريها ي رواني علت ارتكاب جرم آنان است).


1.Lom ode cesar e

2.Fe i( En ico)

3.Garofalo Raffaele

/ 388