فصل اول: تعريف و تقسيمات حقوق جزائي و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوق - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12

فصل اول:
تعريف و تقسيمات حقوق جزائي و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوق

مبحث اول: تعريف حقوق جزا

1- تعريف حقوق جزاي اسلامي

حقوق جزاي اسلامي عبارت از مجموعه قواعدي همگاني و هميشگي است که شريعت اسلام براي پيشگيري از وقوع
جرم و تأمين سلامت و صيانت مردم و برقراري عدالت و حفظ نظم و امنيت در جامعه به وسيله قرآن و سنت
مقرّرداشته و قابليت انطباق آن را نيز با تحولات اجتماعي، اقتصادي، سياسي، علمي، فرهنگي و اخلاقي
در جوامع مختلف و همه زمانها با توسط به عقل و قياس و اجماع ممکن ساخته است. (1)

در مورد خروج قوانين و احکام الهي از قلمرو ماده 11 ق.م.ا. يعني استثناي بر اصل عطف بماسبق نشدن قوانين
جزائي به رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور (شماره 45 مورخ 25101365)مندرج در صفحه 108 اين کتاب
مراجعه شود.

بدين لحاظ مخالفت با اوامر و نواحي صادره و اصولاً هر رفتاري که به تباهي فرد يا جامعه اسلاماي
بيانجامد با ضمانت اجراي عقوبت کيفري دنيوي و اخروي منع و مستلزم اعمال مجازات و يا اقدامات تأميني
و تربيتي مي باشد.

2- تعريف حقوق جزاي عرفي

از حقوق جزا در حقوق غير مذهبي نيز تعاريفي به عمل آمده است که به ذکر برخي از آنها مي پردازيم:


1. در مورد خروج قوانين و احکام الهي از قلمرو ماده 11 ق.م.ا. يعني استثناي بر اصل عطف بماسبق نشدن
قوانين جزائي به رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي کشور (شماره 45 مورخ 25101365)مندرج در صفحه 108 اين
کتاب مراجعه شود.

/ 388