تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شخصى كه براى خودش فكر مى كند
درواقع باتوجه به واكنش ها و
پاسخ هاى ديگران فكر مى كند و الا فكر او معنا ندارد و مصداق پيدا نمى كند.
به همين دليل نمادها بايد براى گوينده و شنونده
معانى يكسان داشته باشند تا آنچه گوينده در نظر دارد
به شنونده انتقال دهد
در غير اين صورت گوينده چيزى بيان مى كند كه براى شنونده قابل فهم نيست يا
داراى معانى ديگرى است. اين جاست كه گفته مى شود افراد در هنگام عمل و ارتباط با يكديگر به خود مى
رسند و خودآگاه مى شوند. انسان ها به مانند بازيگران سينما هستند كه بازى آن ها وابسته به پاسخى است
كه از ساير بازيگران يا تماشاگران به كمك سمبل ها و نمادها و ساير علايم معنى دار دريافت مى كند
بنابراين كنش بازيگر سينما همواره به تماشاچى بستگى دارد و از طرف ديگر رفتار تماشاچى هم به
بازيگران وابسته است. از نظر (ميد) كنش هاى گروهى نيز مجموعه اى است كه از پيوند و ارتباط كنش هاى فردى
به وجود مى آيد و هر فرد باتوجه به كنش ديگرى كنش خود را از طريق دانستن و فهميدن اين كه ديگرى چه مى
كند و يا چه مى خواهد بكند انجام مى دهد. (ميد) معتقد است رفتار انسان همواره در جريان شاخص قرار دادن
خود در متن اوضاع و شرايط اجتماعى صورت مى گيرد كه براى درك آن
درك كنش متقابل نمادى ضرورت دارد.(1)
بخش نهم
شخصيت اجتماعى و نقش آن
شخصيت اجتماعى و نقش آن
حيات اجتماعى مستلزم سازگارى و تعاضد بين همه آحاد آن است. همان طورى كه جامعه بايد فرد را در خود
بپذيرد و جايگاه و پايگاهى مناسب شأن و قابليت هاى او در درون خويش براى او ايجاد نمايد فرد نيز خود
را با جامعه سازگار نمايد تا بتواند از امكانات اجتماعى براى رشد و تعالى خود بهره مند شود.
اگرچه قبول زندگى اجتماعى به معناى سازگارى ضرورى با آن نيست
لكن شرط بهره مندى از امكانات مادى و
معنوى جامعه منوط به همنوايى و هماهنگى با جريان كلى زندگى در آن است. درواقع منظور از سازگارى با
جامعه
روند اجتماعى شدن است. اجتماعى شدن
فراگردى است كه افراد از طريق آن
شيوه هاى مختلف مواجهه
با فرهنگ و سنن و قوانين و امكانات مشهود جامعه را مى آموزند و در پرتو آن داراى شخصيت و منش اجتماعى
مى شوند.
نوع بشر برخلاف حيوانات بيشه و بيابان آن قدر از غرايز و ابزارهاى تكوينى و طبيعى لازم براى ادامه
حيات برخوردار نيست. براى آن كه بقاى محدود خود را در حيات دنيوى حفظ نمايد و از عرصه حيات بيرون
رانده نشود ناچار است كه با همنوعان خود وابستگى داشته باشد تا بتواند در پرتو آن
تمايلات خود را
ارضا نمايد و نيازهاى خود را برآورده كند.
آنچه كه زمينه هاى وابستگى و تعلق افراد يك جامعه را با رفتارها و انگيزه هاى مختلف فراهم مى سازد
نظامى از الگوهاى رفتارى است كه هركسى از بدو تولد به تدريج آن ها را به طور عملى و يا آموزش هاى
كلاسيك مى آموزد و در بقا و توسعه آن الگوها نيز شركت مى جويد و به سهم خويش آن ها را به نسل آتى
انتقال مى دهد.
شخصيت اجتماعى هركسى از ميزان هماهنگى و همنوايى او با الگوهاى مشترك رفتارى جامعه
نشأت و قدرت مى

/ 103