تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به همين
لحاظ نظارت خارجى بر اعمال و نقش هاى افراد يك جامعه بدون نظارت باطنى نمى تواند وظيفه شناسى و عشق و
علاقه به كار و تلاش و انجام مسؤوليت هاى قانونى پديدآورد.
مقام و منزلت اكتسابى و انتسابى
مقام و شخصيت اجتماعى هر فرد گاهى ناشى از توانايى و قابليت هاى مكتب اوست
در آن صورت مقام او را در
شبكه روابط و ضوابط جامعه اكتسابى مى دانيم و گاهى ناشى از حسب و نسب نژادى يا قبيله اى و مذهبى است
در اين صورت منزلت آن فرد
انتسابى و اعتبارى است; به عبارت ديگر مقام و منزلت اجتماعى هر فرد ناشى از
طبقه نژادى و خانوادگى و مذهبى اوست
اما منزلت اكتسابى هر فرد با ابراز لياقت و كفايت حاصل مى شود.
منزلت انتسابى
جنبه اعتبارى داشته و بدون آن كه با لياقت و قابليت فرد مبتنى باشد تحت تأثير تحولات
اجتماعى دگرگون مى شود و حتى ممكن است از بين برود
لكن مقام اكتسابى هر فرد از آن جا كه مطابق قابليت
هاى تحصيلى و تكوينى او مى باشد و بر خصايص وجودى او مبتنى است
در اين صورت با تحول ايام هرگز محو و
نابود نمى شود
در صورتى كه نقش ملازم آن مقام
همواره محفوظ بماند.
در جوامع سنتى معمولاً مقام انتسابى
اعتبار و دامنه نفوذ بيش ترى دارد
لكن در جوامع صنعتى از آن جا
كه قابليت هر فرد با ميزان تخصّص و كارايى علمى او بستگى دارد
در آن صورت منزلت انتسابى
قدرت عمل
خود را از دست مى دهد.
بسيار اتفاق مى افتد در برخى از جوامع سنتى افراد به منزلت هايى دست مى يابند كه نقش متناسب با آن را
نمى توانند انجام دهند; به عبارتى اين گونه افراد منزلت و شخصيت دلخواه خود را صاحب شده اند
لكن در
ايفاى نقش متناسب مقام خويش احساس ناتوانى مى كنند
طبيعى است در اين صورت بايد مقام خود رها كرده و
منزلت واقعى خود را بشناسد و نقش مطابق آن را ايفا كند والاّ منزلت فوق موجب از دست رفتن منزلت هاى
ديگر اجتماعى مى شود.
تعارض نقش هاى اجتماعى
ييكى از مشكلاتى كه در رابطه با ايفاى نقش اجتماعى وجود دارد تعارض بين نقش هاى(1) مختلف فرد است. از
آن جا كه نقش
توقع و انتظار جامعه از فرد در قبال ايفاى وظايف اوست
گاهى به جهت تفاوت موجود در
توقعات و مطالبات افراد جامعه
آن فرد مجبور است نقش هاى مختلفى را ايفا كند در حالى كه انجام آن ها
موجب تعارض شديد روانى و كشمكش هاى عصبى او مى شود. فردى كه نقش هاى متنوعى دارد كه ايفاى آن ها

/ 103