تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيشبرد اهداف اجتماعى مى شود
برعكس
عدم تجانس در ساختار گروه باعث تشديد اختلافات و تعارض منافع مى
گردد. البته تجانس گروهى به آن معنا نيست كه افراد آن كاملاً به سازگارى كامل برسند
چون با وجود
تفاوت هاى فردى و تضاد طبيعى نگرش ها نمى توان توقع حصول كامل سازش را بين افراد داشت.
آثار تربيتى فعاليت گروهى
وابستگى فرد به گروه خاص اجتماعى و فعاليت در پرتو اهداف مشتركه آن نه تنها براى تأمين منافع فرد
ضرورت دارد
از لحاظ روانى بر اصلاح يا تحول رفتار او نقش مؤثرى خواهد داشت. دوركهيم معتقد است
اصولاً تعلق فرد به گروه به معناى اتصال با منبع سكون و رضايت خاطر و لذت درونى است
چون هركسى متوقع
است در لحظات دشوار و بروز مشكلات از حمايت گروه بهره مند است
لذا وابستگى به گروه درجه اطمينان و
اعتماد به نفس را در فرد افزايش مى دهد
به علاوه گروه فرد را از لحاظ رفتارى مى سازد و اين ساختن با
قرار دادن فرد در برابر ديگران و برانگيختن او به اين كه خود را به جاى ديگران تصور كند و ارزش ها و
الگوهاى آن ها را درون فكن نمايد صورت مى گيرد
همين تصور موجب همسانى رفتار اعضا و حصول تجانس بيش تر
مى گردد. معمولاً در هر گروهى براى حفظ تجانس و همسانى
يك فرد يا چند فرد برجسته و ممتاز را به عنوان
ناظر و مراقب بر استمرار پيوندها و جهت دهى به فعاليت ها برمى گزينند و اين عمل ضريب موفقيت و
اطمينان را توسعه مى بخشد و هركسى احساس مى كند در صورت عدم همسويى و همسانى از گروه اخراج خواهد شد
در نتيجه خود را كاملاً به گروهى مى س
پارد تا بتواند در كنار آن به اهداف فردى و اجتماعى خود برسد. بدين صورت كارهاى گروهى اگر طبق اصول و
قواعد مشترك انجام شود و همه اعضا
آن را محترم بشمارند
مى تواند در تحقق اهداف بزرگ اجتماعى و آمال
تاريخى نقش و تأثير عظيمى ايجاد نمايد. فعاليت هماهنگ گروهى تحت مديريت واحد با تمركز بخشيدن وجهت
دادن به قوا و امكانات پراكنده افراد
منبع قدرت خارق العاده اى ايجاد مى كند كه مى تواند بزرگ ترين
موانع را از مسير خود كنار بزند. تاريخ شاهد موفقيت اعجازآميز بسيارى از گروه هاى متجانس درجهت
اهداف بزرگ اجتماعى بوده در عصر حاضر نيز فعاليت حزبى به صورت تشكل هاى سياسى يا صنفى تا آن جا گسترش
يافته كه رؤساى جمهور كشورها را به پاى مذاكره مى كشاند و در نهايت آن ها را تسليم اراده و خواسته
مردم مى سازد.
گروه ها را مى توان به طور كلى بر مبناى زبان واحد
مكان واحد
مذهب و نژاد واحد و هدف واحد و مقام
اجتماعى و شگرد سياسى واحد و غيره نيز تقسيم كرد. همه افرادى كه بر مبناى ملاك هاى فوق يك گروه را
تشكيل مى دهند
از لحاظ عاطفى بين آن ها تعلّقاتى به وجود مى آيد كه به تداوم وجود گروه كمك مى كند.
گروه هايى كه معمولاً بر مبناى مذهب و مرام خاص يا نژاد واحدى تشكل مى يابد

/ 103