تربیت و شخصیت انسانی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تربیت و شخصیت انسانی - نسخه متنی

مجتبی هاشمی رکاوندی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ساختار و خود انگيخته و عاطفى و پيش بينى ناپذير مى باشد
هرگونه محرك آنى و ناگهانى كه غيرقابل پيش
بينى باشد مى تواند انسان ها را به واكنش هاى رفتار جمعى تحريك نمايد.
رفتار جمعى از گروهى صادر مى شود كه ساختار نداشته و از هيچ نوع تقسيم كار و سلسله مراتب برخوردار
نيست. معمولاً افرادى كه بدون هرگونه سازمان يا برنامه ريزى قبلى در اعتراض به افزايش قيمت ها به دور
هم جمع مى شوند و گاهى متوسل به تظاهرات خشونت آميز مى شوند و پس از يك يا چند روز پراكنده شده و آرام
مى گيرند نمونه يك رفتار جمعى مى باشد.
برخلاف رفتارهاى عادى و آگاهانه كه از تجربه و تربيت علمى ناشى مى شود
رفتار جمعى الگوبردار نيست
لذا از جمع هيجان زده نمى توان انتظار عملكرد اصولى و مطابق هنجار را داشت. افرادى كه دست به يك شورش
خودجوش و برنامه ريزى نشده مى زنند
ممكن است براثر غليان احساسات و هيجان هاى دسته جمعى هرچيزى را
در مسير خود نابود سازند و به امكانات همگانى خسارات وارد كنند
در حالى كه همين افراد در زندگى
روزانه بسيار منطقى و اصولى عمل مى كنند.
معمولاً در جوامعى كه استبداد حاكميت دارد و مردم از آزادى بيان عقايد و خواسته هاى خود محروم هستند
و رسانه هاى گروهى نيز در اختيار گروه معدودى فقط به نشر اخبار دلخواه سياستمداران مى پردازد
هرگونه كمبود يا درگيرى كوچك و بى اهميت ممكن است وحشت و هراس شديدى را در دل افراد جامعه و مديران آن
ايجاد كند و زمينه بروز ناگهانى يك رفتار جمعى را فراهم آورد.
مردمى كه تحت فشار اقتصادى يا روانى قرار دارند
اغلب گرايش دارند كه در برخورد با همديگر به بيان
مشكلات و اعتراضات بپردازند تا خود را از اين طريق اندكى تخليه كرده و هيجانات خود را كاهش دهند.
مسلماً اگر اين جريان از نظارت خارج شود
گاهى ناگهان اوج گرفته و به صورت رفتارهاى حساب نشده در سطح
جامعه ظاهر شده و طغيان و بحران توليد مى كند. موفقيت يا عدم موفقيت رفتار جمعى به ميزان موفقيت قواى
ناظر و ناظم اجتماعى مانند نيروهاى انتظامى و دولت و رسانه هاى گروهى بستگى دارد
هرچه حاكميت پليسى
سازمان يافته و قدرتمند باشد
به همان اندازه امكان موفقيت يك رفتار جمعيِ خشونت آميز كاهش مى يابد
مگر آن كه دستگاه پليس و نيروهاى انتظامى خود به حقانيت اعتراضات و شكايات مردم پى برده باشند.
گروهى كه دستخوش رفتار جمعى واقع مى شود
جمع(1) نام دارد. جمع گروهى است كه به اقتضاى وضع يا حادثه اى
خود به خود به وجود مى آيد و بر اثر واكنش هاى دورانى داراى رفتار عاطفى متجانسى مى شود. واكنش دورانى
يا كنش متقابل دورانى واكنشى است كه بر اثر تحريكى در فرد به وجود مى آيد و سپس به ديگران سرايت مى
كند و از آن ها باز به جمع ديگر مى رسد و آن ها را وادار به تحريك مى نمايد
بدين طريق هر لحظه بر شدت
واكنش ها افزوده مى شود و همه گير و همگانى مى گردد. وقتى جماعتى پديد مى آيد
واكنش عاطفى از يك شخص
به شخص بعدى سرايت مى كند تا آن جا كه سرانجام از هويت فردى و اراده شخصى چيزى باقى نمى ماند. اصولاً
در فضاى هيجان زده كه قابل درك و فهم براى همه باشد هركسى وارد مى شود مسلوب الاراده مى گردد و دست به
اقداماتى مى زند كه در رفتار عادى او سابقه ندارد. شورش هاى هيجان آفرين و خودجوش گروه هايى از مردم
هركسى را كه علاقه مند به اتّصال به جمع بيابد به درون خود جذب مى كند و هويت شخصى او را سلب مى نمايد.

/ 103