پیش به سوی سازمان‌های چابک با AUP نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

پیش به سوی سازمان‌های چابک با AUP - نسخه متنی

محمدرضا شاهینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيش به سوي سازمان هاي چابك با AUP

طبقه بندي موضوعي : مباحث عمومي فناوري اطلاعات

نويسنده : محمدرضا شاهيني (دانشجوي دوره ي دكتري مديريت استراتژي)

ناشر : همكاران سيستم

تاريخ انتشار : 21/09/1384

مقدمه

امروز با توجه به پيچيده شدن شرايط محيطي و افزايش رقابت اولويت هاي استراتژيك سازمان تغيير كرده است. توانايي پاسخ گويي سريع به تغييرات محيطي امروز به عنوان يكي از توانايي هاي استراتژيك شركت ها مطرح است. اين مساله سبب شده است تا روديكردي جديد در توليد تحت عنوان رويكرد توليد چابك ظهور كند. چابكي در پي به دست آوردن پيروزي و موفقيت در سود، سهم بازار و به دست آوردن مشتريان در بازارهاي رقابتي است كه بسياري از شركت ها به دليل وجود آشفتگي و تلاطم در آن ها از ورود به آن بازارها هراســان هستند. براي چابكي نهايتي فرض نمي شود و نقطه اي وجود ندارد كه كمپاني يا يك شخص سفر به چابكي را كامل كرده باشد. چابكي مدام به عملكرد پكاركنان و سازمان، ارزش محصول و خدمات و تغيير دايم در زمينه ي فرصت هاي حاصل از جذب مشتري توجه مي كند و مستلزم آمادگي دايم براي روبه رو شدن با تغييرات بنيادي و سطحي است و شركت هاي چابك هميشه براي يادگيري هر چيز جديدي كه باعث افزايش سودآوري ناشي از بهره گيري از فرصت هاي جديد مي شود، آماده اند. در اين ميان شركت هاي توليد كننده ي نرم افزار نيز بايد به دنبال چابك كردن فرايندها خود باشند. اين مقاله به بررسي اين موضوع مي پردازد.

فرايند يكپارچه چابك

فرايند يكپارچه چابك يا Agile Unified Proces ، نسخه ي ساده شده ي RUP است. اين فرايند رويكردي ساده و آسان براي فهم نرم افزارهاي كاربردي كسب و كار است. با به كارگيري اين رويكرد ضمن بهره گيري از سادگي شما هحچنان به RUP وفادار مي مانيد.در اين رويكرد، تعاريف ساده و دقيقا نزديك مقصود هستند اين رويكرد ازروش هاي چابك زير نيز بهره مي گيرد:

توسعه تست ( test driven development (TDD

توسعه براساس مدل هاي چابك Agile Model Driven Development (AMDD)

مديريت تغييرات چابك agile change management

عامل گيري در پايگاه داده ها database refactoring

نماي كلي AUP

شكل زير چرخه ي حيات AUP را به تصوير مي كشد. توجه كنيد كه اولين ديسپلين تغيير كرده است. اولين ديسيپلين كه به عنوان ديسپلين مدل معرفي شده است پوشش دهنده سه ديسپلين مدل سازي كسب و كار و مديريت نيازمندي ها و تحليل و طراحي است.

مدل، بخش بسيار مهمي در AUP است. تغيير ديگر اين است كه ديسپلين مديريت تغييرات و پيكربندي به مديريت پيكربندي تغيير يافته است و مديريت تغييرات در همان ديسپلين مدل انجام مي شود.

طبيعت AUP به صورت زير است

1- فاز بنيان گذاري (پي ريزي) ( Inception )

هدف اين فاز شناخت دامنه پروژه ، تعريف يك معماري بالقوه و دستيابي به پذيرش ذينفعان پروژه است. (كلمه Inception به معناي آغاز كردن و بنيان نهادن است . برخي به معناي شناخت ترجمه كرده اند، كه دقيق نمي باشد. ادبيات فازهاي RUP شبيه ادبيات كارهاي ساختماني است مانند ساختن، معماري، پي ريزي و ... از اين رو اين كلمه «بنيان گذاري و پي ريزي» ترجمه شده است.)

2- فاز تلاش بر روي معماري Elaboration

هدف اين فاز تثبيت معماري است . (كلمه Elaboration به معناي استادانه درست كردن، به زحمت درست كردن، داراي جزييات و به دقت شرح دادن است، بنابراين معناي آن تلاش و زحمت و كوشش است كه با توجه به هدف آن كه تثبيت معماري است، در اين مقاله تلاش بر روي معماري ترجمه شده است. برخي كتاب ها اين واژه را تثبيت به معماري ترجمه كرده اند كه به نظر كمي غير دقيق مي آيد چون اين عنوان هدف فاز است نه خود فاز)

3- فاز ايجاد Construction

هدف اين فاز ساخت سيستم نرم افزار براساس روالي منظم و تدريجي است، به گونه اي كه اين نرم افزار مهم ترين نيازهاي كاربران را پوشش دهد. (كلمه Construction ، به معناي ايجاد كردن، بنا كردن و ساختن است. كه ترجمه ي اول و سوم مناسب به نظر مي رسند، اما از آن جا كه ساختن و ساخت براي كلمه Build نيز به كار مي رود، از اين رو اين كلمه «ايجاد» ترجمه شد.)

4- فاز گذار Transition

هدف اين فاز، اعتبار سنجي نرم افزار و استقرار آن در محيط توليد است.

ديسپلين ها به شرح زير است: AUP

1- مدل

هدف اين ديسپلين شناسايي و درك كسب و كار سازمان كاربر و نيازهاي آن است.

2- پياده سازي

هدف اين ديسپلين تبديل مدل ها به كد است و همچنين تست اجزا(Unit Test) در اين ديسپلين انجام مي شود. (تست اجزا را تست واحد نيز ترجمه كرده اند كه معناي كاملي نيست. منظور از تست اجزا، تست هر جزء سيستم است كه در مقابل تست كل سيستم و تست يكپارچگي قرار دارد.)

3- تست

هدف اين ديسپلين يافتن نقص هاي سيستم و اعتبارسنجي سيستم و ارزيابي كيفيت سيستم است.

4- استقرار

هدف اين ديسپلين برنامه ريزي براي تحويل سيستم و اجرا اين برنامه با هدف آگاهي از قابليت انتقال سيستم به محيط كاربر است.

5- مديريت پيكربندي

هدف اين ديسپلين مديريت دسترسي به فرآروده هاي پروژه است.

6- مديريت پروژه

هدف اين ديسپلين هدايت فعاليت هاي پروژه است.

7- محيط

هدف اين ديسپلين انجام فعاليت هايي براي اطمينان از فراهم بودن امكانات، ابزار، راهنماها و ... براي تيم پروژه است.

فلسفه AUP

فرايند توليد يكپارچه براساس اصول زير بنا شده است:

كاركنان تان مي داند چه كاري بايد انجام دهند

كاركنان تان مجبور نيستند فرايندهاي مفصل و دست و پاگير و همچنين اسناد زيادي را مطالعه كنند، بلكه از طريق آموزش آن ها توانايي انجام كارها را پيدا كرده اند.

سادگي

هر مطلب به جاي آن كه در هزاران صفحه توضيح داده شده باشد، در چند صفحه به طور خلاصه توضيح داده شده است.

چابكي

فرايند يكپارچه توليد به دنبال فراهم كردن بستر يكپارچگي است.

تمركز بر فعاليتهاي داراي ارزش افزوده بالا

به فعاليت هاي مهم توجه كنيد، نه همه فعاليت ها.

استقلال از ابزار

نوع ابزار مهم نيست. از ابزاري استفاده كنيد كه به سادگي تمام نيازهاي شما را برآورده سازد.

[1] Tom Peters' Thriving on Chaos

[2] Peter F. Drucker's The Age of Discontinuity

[3] Sun Tzu's The Art of War (The Denma Translation, http ://www.victoryoverwar.com)

[4] John Boyd's A Discourse on Winning and Losing (which includes Patterns of Conflict and most

of Boyd's major works on strategy) (http ://www.d-n-i.net)

[5] Chet Richards' A Swift, Elusive Sword and Certain to Win (http ://www.belisarius.com)

[6] Kaihan Krippendorff's The Art of the Advantage (http ://www.artoftheadvantage.com)

[7] Santa Fe Institute (http ://www.santafe.edu)

[8] Iacocca Institute's 21st Century Manufacturing Enterprise Strategy

[9] Paul T. Kidd's Agile Manufacturing: Forging New Frontiers (http ://www.cheshirehenbury.com)

[10] H. Ted Goranson's The Agile Virtual Enterprise: Cases, Metrics, Tools

[11] Steven L. Goldman, Roger N. Nagel, Kenneth Preiss's Agile Competitors and Virtual

Organizations: Strategies for Enriching the Customer

[12] Rick Dove's Response Ability: The Language, Structure, and Culture of the Agile Enterprise

(http ://www.parshift.com)

[13] Del Goetz & Associates' Wolf Credo

[14] Agile Alliance's (http ://www.agilealliance.org) Manifesto for Agile Software Development

(http ://www.agilemanifesto.org)

[15] Agile Alliance's (http ://www.agilealliance.org) Principles behind the Agile Manifesto

(http ://www.agilemanifesto.org/principlesl)

[16] Agile Project Management (http ://www.agileprojectmgt.com) Declaration of Interdependence for

Agile-Adaptive Management (http ://pmdeclarationofinterdependence.org)

مقاله ي مقدمه اي بر چابكي در سازمان ها ، غلامرضا خوش سيما، مجله تدبير 134

/ 1