خیمه عفاف نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

خیمه عفاف - نسخه متنی

حسین کریمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خيمه عفاف

(فارسي) حسين كريمي خيمه عفاف بحث هاى تحليلى درباره ازدواج موقت بضميمه آئين پاكدامنى در اسلام مؤلف:

حسين كريمى بسم الله الرحمن الرحيم شناسنامه كتاب نام كتاب:

خيمه عفاف (ازدواج موقت) مؤلف:

استاد حسين كريمى ناشر:

مؤلف تلفن 37191 - 931771 مركز پخش:

كتابفروشي علامه - قم. خيابان حضرتى حروفچينى:

كامپيوترى كوثر تلفن 730023 ليتوگرافى وچاپ:

ياران 923192 تيراژ:

1000 نسخه تاريخ انتشار:

بهار 78 بسم الله الرحمن الرحيم پيشگفتار در تابستان 1377 شمسى يكى از دانشجويان كارشناسى ارشد دانشگاه قم كه نگارنده استاد راهنماى ايشان بودم، از اين جانب درخواست نمود كه آراى فقيهان عامه را در خصوص حكم متعه از منابع معتبر استخراج كنم. اين پيشنهاد و نيز انگيره هاى ديگرى كه ذيلا مذكور مى گردد، مرا بر آن داشت تا به طور اساسى، همه جنبه هاى متعهء نساء (ازدواج موقت) را در اثرى كه اينك پيش روى شماست بكاوم. گر چه علماى اماميه علاوه بر بحث هاى ضمنى، كتاب هاى مستقل در اين موضوع تأليف نموده اند (1)، ولى تاكنون به متن جامعى كه تمام ابعاد آن را بررسى كند بر خورد نكرده‌ام، لذا بر آن شدم كتابى جامع الاطراف، با ويژگى هاى زير، تدوين و به ارباب بينش تقديم كنم:

الف - كتاب حاضر مشتمل برده فصل (بخش) است به اين شرح:

بخش اول:

كليات، كه در آن، بيست امر تاريخى، فقهى، اصولى ولغوى، در 1. مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى در مجلد نوزدهم - كتاب الذريعة ، 39 كتاب مستقل را به تفصيل نام برده. گر چه اكثر آنها به مرور زمان نابود ويا كم ياب گرديده است. همين موضوع وموضوعات ديگر است.

بخش دوم:

تاريخ متعه از زمان جاهليت تا عصر حاضر.

بخش سوم:

انظار فقيهان از صدر اسلام تا اين زمان.

بخش چهارم:

متعه در قرآن مجيد وبررسى انظار مفسران.

بخش پنجم:

متعه در اخبار وآثار شيعه وسنى

بخش ششم:

استنتاجات فقهى نسبت به موضوع كتاب.

بخش هفتم:

بررسى گفتار مخالفان ونقد ادلهء ايشان.

بخش هشتم:

آثار تربيتى وكاربرد اجتماعى متعه در رفع مشكلات جنسى و اجتماعى.

بخش نهم:

دعوت مخالفان به انصاف واتحاد.

بخش دهم:

پاسخ به بعضى شبهات وبيان چند فايده مهم. ب - مشهور در استناد به قرآن، فقط به يك آيه استدلال كرده اند آن هم از راه حقيقت شرعيه. در اين كتاب بيان شده كه حقيقت شرعيه ثابت نيست واستدلال به قرآن هم اختصاص به يك آيه ندارد. ج - مشهور گفته اند:

مقتضاى اصل عملى، بقاى حكم متعه وعدم نسخ آن است. در اين كتاب با بيان علمى اين مطلب را مخدوش ساخته‌ام. د - حجيت روايات ائمه (عليهم السلام) را نسبت به اهل سنت بر مبناى خود آنان اثبات كرده‌ام. ه‍ - ضمن اثبات اين كه، عقل به عنوان يك منبع فقهى در كلام سيد مرتضى و ابن ادريس مطرح بوده دليل عقلى آنان را خدشه دار كرده وآزادى بحث را تا اين حد گسترش داده‌ام. و - سعى شده هيچ واقعيتى مكتوم نماند. بنابر اين اشتباهات موافق و مخالف را در مسير بحث بيان كرده‌ام. ز - توجيهاتى را كه انديشمندان براى ممنوع ساختن متعه توسط خليفهء دوم ذكر كرده اند مورد بررسى قرار داده وبه تحقيق ونقد آنها پرداخته‌ام. ح - بحث مصلحت انديشى حاكمان را براى تعطيل ويا تغيير احكام شرعى (در غير عناوين ثانوى وموارد تزاحم اهم با مهم) مطرح ومورد نقد وبررسى قرار داده‌ام. ط - سعى شده در تمام مراحل، عفت قلم رعايت شود وبا كج انديشان و بدگويان، تنها از راه علمى بر خورد گردد. با اين ويژگى ها اميد است كه اين اثر، صحيفه‌اى نافع باشد. در هر حال اگر مورد قبول نيك انديشان ودانشوران قرار گيرد، تفضلى الهى است كه از عنايات حضرت بقية الله (ارواحنا فداه) وتعليم مشايخ بزرگوار، نصيبم گرديده است. از تمامى خوانندگان نكته سنج، انتظار دارم نگارنده را در رفع نقائص، حكيمانه يارى فرمايند. (1) قم - حوزه علميه - حسين كريمى قمى شهريور هزار وسيصد وهفتاد وهفت 1. در انتخاب نام كتاب، بعد از تأمل بسيار به ذهنم رسيد عنوان:

خيمه عفاف را اختيار كنم كه حسن آن بر ارباب ذوق وادب آشكار است.

/ 37