ترجمة و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمة و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین - جلد 2

حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجوع كند و هم بستر شود و پس از يك بار حيض شدن و پاك شدن طلاق دهد. پس اگر در عده رجوع نكند و بگذارد تا از عده بيرون رود آن را طلاق سنى گويند و اگر رجوع كند در عده و مقاربت نكند آن را نه طلاق عدى گويند نه سنى بلكه همان نام عام كه طلاق رجعى است بر او طلاق مى‏شود و بالجمله طلاق رجعى سه قسم است عدى و سنى و رجعى كه نام ديگر ندارد. طلاق عدى اگر نه بار تكرار شود يعنى شش بار طلاق عدى و سه بار طلاق بائن در خلال آن زن حرام ابدى مى‏شود و غير عدى به نه بار تكرار حرام ابدى نمى‏شود.

و از اين معلوم گرديد كه سنى دو اصطلاح دارد يكى اعم در مقابل بدعى و ديگر اخص مقابل عدى و هر سه بار كه طلاق اتفاق افتد زن بر شوهر حرام مى‏شود و جائز نيست او را بار ديگر بعقد خويش در آورد مگر زن شوهر ديگر كند بعقد دائم و اگر شوهر تازه به صرافت طبع خويش او را طلاق دهد و عده‏اش بسر آيد مى‏تواند به شوهر اول باز گردد و اين شوهر دوم را محلل گويند و شرط است.

/ 504