جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید - جلد 2

محمود مهدوی دامغانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«اى حفص سفر، مرا از ديدار شما بازداشت و شيفته شدم و بيدارى و شب زنده‏دارى چشم مرا آزار داد» حجاج گفت: آيا شاعرى يا خطيب گفت: شاعرم. و قصيده را براى او خواند. حجاج روى به او كرد و گفت: از پسران مهلب برايم بگو. گفت: مغيره سرور و سواركار شجاع ايشان است، و يزيد را همين بس كه سواركارى دلير است.

قبيصة بخشنده و سخاوتمند آنان است و شخص شجاع در گريختن از مقابل مدرك شرم نمى‏كند. عبد الملك، زهرى كشنده و حبيب، مرگى سريع و زود كش است و محمد شير بيشه است و از فضل بزرگ منشى و دليرى تو را بسنده است. حجاج گفت: مردم را در چه حالى پشت سر گذاشتى گفت: با خير و نيكى به آنچه آرزو داشتند رسيدند و از آنچه بيمناك بودند امان يافتند. پرسيد: فرزندان مهلب ميان ايشان چگونه بودند گفت: روز حاميان رمه‏اند و چون شب فرا رسد سواركاران شبيخون. گفت: كداميك ايشان از ديگران دليرتر است. گفت: همچون حلقه‏هاى دايره پيوسته‏اند كه نمى‏توان دانست سرهاى آن كجاست. پرسيد: شما و دشمنتان در چه حال بوديد گفت: هر گاه ما مى‏گرفتيم عفو مى‏كرديم و چون آنان مى‏گرفتند از ايشان نوميد بوديم و چون ما و ايشان كوشش مى‏كرديم بر آنان طمع مى‏بستيم.

حجاج گفت: همانا فرجام شايسته از آن پرهيزگاران است. چگونه قطرى توانست از شما بگريزد گفت: ما نسبت به او چاره انديشى كرديم و حال آنكه مى‏پنداشت كه او نسبت به ما حيله و مكر كرده است. پرسيد: چرا او را تعقيب نكرديد گفت: جنگ با حاضران براى ما برتر از تعقيب گريخته بود. پرسيد: مهلب براى شما چگونه بود و شما براى او چگونه بوديد گفت: از سوى او نسبت به ما مهربانى پدرى مبذول مى‏شد و از سوى ما نسبت به او نيكرفتارى فرزندان. گفت: مردم نسبت به مهلب چگونه بودند و چه آرزويى داشتند گفت: امنيت را ميان ايشان برقرار كند و غنيمت را شامل همگان كند. پرسيد: آيا تو پيشاپيش اين پاسخ را براى من آماده ساختى گفت: كسى جز خداوند از غيب آگاه نيست. گفت: آرى به خدا سوگند مردان بزرگ اينگونه‏اند. مهلب هنگامى كه ترا گسيل داشته به آن داناتر بوده‏

/ 435