جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید - جلد 2

محمود مهدوی دامغانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضربه زننده است. ابو عيينة دلير والا مقام و شمشير برنده است. فضل در شجاعت و بزرگى تو را بسنده است، شيرى نابود كننده و درياى پرخروش است. پرسيد: كداميك از ايشان افضل است گفت: چون حلقه پيوسته‏اند كه دو طرف آن مشخص نيست. پرسيد: مردم در چه حالند گفت: در بهترين حال، عدل و داد ايشان را خشنود و راضى داشته و غنيمت آنان را بى‏نياز ساخته است. پرسيد: رضايت. ايشان از مهلب چگونه است گفت: بهترين رضايت، ايشان ديدن محبت و مهر پدرى را از او از دست نمى‏دهند و او هم محبت فرمانبردارى پسرى را از ايشان از دست نمى‏دهد. و سپس دنباله همان سخن ابو العباس مبرد را مى‏آورد.

گويد: حجاج فرمان داد بيست هزار درهم به كعب اشقرى دادند و او را پيش عبد الملك گسيل داشت و او هم دستور داد بيست هزار درهم ديگر به او بدهند.

ابو الفرج اصفهانى مى‏گويد: كعب اشقرى از شاعران و مديحه سرايان مهلب است و شاعرى پسنديده است. عبد الملك بن مروان به شعراء مى‏گفت: شما گاهى مرا به شير و گاهى به باز تشبيه مى‏كنيد، كاش چنان مى‏گفتيد كه كعب اشقرى براى مهلب و پسرانش گفته است.

«خداوند آن گاه كه ترا آفريد و پرورش داد، دريارا آفريد و از تو رودخانه‏هاى پر آب منشعب ساخت...» ابو الفرج مى‏گويد: اين ابيات از قصيده‏اى از كعب اشقرى است كه در آن مهلب را ستوده و جنگهاى او را با خوارج ياد كرده است و از جمله ابيات آن قصيده، اين ابيات است.

«از ابطحيان قريش درباره مجد جاودانه بپرس كه كجا رفت...» ابو الفرج مى‏گويد: محمد بن خلف وكيع، با اسنادى كه آن را ذكر كرد براى من گفت: چون حجاج به مهلب نامه نوشت و به او دستور داد با خوارج جنگ را آغاز كند و از تأخير او در اين كار گله گزارد و او را ضعيف و ناتوان شمرد [كه به همين سبب به آنان زمان مى‏دهد و تأخير مى‏كند]. مهلب به فرستاده حجاج گفت:

/ 435