جديدترين كتابهاي علوم قرآني و ديني - جدید ترین کتاب های علوم قرآنی و دینی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جدید ترین کتاب های علوم قرآنی و دینی - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جديدترين كتابهاي علوم قرآني و ديني

از اين هفته سعي خواهد شد در هر شماره گزارشي پيرامون وضعيت كتابهاي حوزه دين بخصوص حوزه قرآن به خوانندگان گرامي عرضه شود. منبع ما براي گزارش، فهرست كتابهاي منتشره از سوي خانه كتاب است، منتها تهيهكننده گزارش سعي دارد موارديكه در گزارش خانه كتاب نيامده است را به تفكيك عرضه كند. همچنين فهرست كتابهاي چاپ اول و دوم نيز هر هفته در اين صفحه به نظر خوانندگان محترم رسد. در هفتههاي اخير 85 عنوان كتاب در حوزه دين منتشر شده كه در ميان آنها بيشترين شمارگان به كتاب گنجهاي معنوي تأليف رضا جاهد (از انتشارات مشهد: سنبله) با 51000 نسخه و كمترين شمارگان (با 25 عنوان كتاب) 1000 نسخه است.

بيشترين نوبت چاپ به كتاب «نشان از بينشانها- شرح حال كرامات و مقالات و طريقه سير و سلوك عرفاني رباني» از حسنعلي اصفهاني (انتشارات جمهوري) اختصاص دارد. همچنين نشر قم مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي و بوستان كتاب قم با 9 عنوان كتاب بيشترين عناوين عرضه شده در هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

كتابهاي چاپ اول:

1- آلام الامه الاسلاميه و آمالها، به اهتمام: عبدالحميد طالبي، قم: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 618 ص، وزيري (شميز) 30000 ريال، 1000 نسخه.

2- الاسلام و الامه الاسلاميه في القرن القادم، جلالالدين ميرآقايي، به اهتمام عبدالحميد طالبي، تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 574 ص، جلد اول، وزيري (شميز) 22000 ريال، 1000 نسخه.

3- الاسلام و الامام الاسلاميه في القرن القادم، جلالالدين ميرآقايي، به اهتمام: عبدالحميد طالبي، تهران، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 400 ص، جلد دوم، وزيري ، 16000 ريال، 1000 نسخه.

4- الاشباه و النظاير فيالقرآن كريم، مقاتل بن سليمان، مترجم: محمدروحاني، محمد علوي مقدم، ويراستار: هرمز بوشهرپور، انتشارات علمي و فرهنگي، 414 ص، وزيري، 30000 ريال، 1000 نسخه.

5- بيطرفي در حقوق بينالملل اسلامي: نگاهي تازه و تطبيقي به نظامهاي «اعتزال» و «بيطرفي»، ابوالقاسم حسيني، تهران: تبيان، 216 ص، 12000 شمارگان، 1500 نسخه.

6- التبيان في علوم القرآن، محمدعلي صابوني، تهران: احسان، 232 ص، وزيري، 10000 ريال، 2000 نسخه.

7- تفسير سوره نور، ابولاعلي مودودي، مترجم: صديق علايي، سقز: محمدي، 366 ص، وزيري، 25000 ريال، 3000 نسخه.

8- جرايم قابل گذشت، رحيم اسرافيليان، تهران، ميزان، 240 ص، وزيري، 12000 ريال، 2000 نسخه.

9- جزء سيام و دستور تلاوت قرآن، خطاط: عبدالرحمان جزائري، تهران: پيام آزادي، 48 ص، رحلي، 4500 ريال، چاپ اول، 10000 نسخه.

10- جهان اسلام. مشكلات و راهكارها، گردآورنده جلال ميرآقايي، به اهتمام عبدالحميد طالبي، قم: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 622 ص، وزيري، 22000 ريال، 1000 نسخه.

11- حكمتها و حكايتها: برگزيده تذكرةالاولياء به همراه مقدمه اسدالله نوروزي، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، 132 صفحه رقعي، 7500 ريال، 1000 نسخه.

12- حكومت از ديدگاه مذاهب اسلامي، گردآورنده: جلال ميرآقايي، قم: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 612 ص، وزيري، 1000 نسخه.

13- حياه الامام البروجردي و آثار العلميه و اتجاهة، جلالالدين ميرآقايي، قم: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 192 ص، وزيري، 8000 ريال، 1000 نسخه.

14- خصائص السلام العامه: مجموعه من المقالات المختاره للمؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الاسلاميه، به اهتمام عبدالحميد طالبي، قم: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 672ص، جلد دوم، وزيري، 1000 نسخه.

15- خلاصه خوبيها، نگاهي به زيارت وارث، محسن رباني، قم، بوستان كتاب قم، 48 ص، رقعي، 2300 ريال، 5000 نسخه.

16- دو جزء از قرآن مجيد، جزءهاي 29 و 30 با ترجمه فارسي، خطاط: علياشرف زانيار، سنندج: سقز، 124 ص، 10000 نسخه.

17- دوازده رهنمود تربيتي براي (اوليا و مربيان) زهره سعادتمند، نشر قاصد سحر، 136 ص، 7500 ريال، 3000 نسخه.

18- ديدار با مردگان، حسين بدرالدين، تهران: علم، 328 ص، 22500 ريال، 2200 نسخه.

19- راهنماي دين در اصول دين، ابوالحسن مولانا، تبريز: نور ولايت، 136 ص، 3000 نسخه.

20- زندگي آيتالله العظمي بروجردي و مكتب فقهي، اصولي، حديث و رجالي وي، محمد واعظزاده خراساني به اهتمام جلال ميرآقايي، تهران: مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 416 ص.

21- زينب(س) وصي الحسين(ع) مشتمل بر زندگاني بزرگبانوي اسلام زينب كبري(س) از ولادت تا وفات، قاسم تاجخواه حكمآبادي، 1000 نسخه.

22- ششصد پرسش و پاسخ پيرامون حضرت فاطمه زهرا(س) علي محمدنژاد، تهران: سناء، 628 ص، 28500 ريال، 3000 نسخه.

23- شيخ محمود شلتوت طلايهدار تقريب: در عقايد، تفسير، حديث، فقه مقارن و همبستگي مذاهب اسلامي، عبدالكريم بيآزار شيرازي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 284 ص، 1000 نسخه.

24- عقوبت تارك الصلاة، محمدعلي خالدي، تهران: محمد علي خالدي، 32 ص، 1000 نسخه.

25- علم الهي، ارنست هولمز، مترجم: سيمين اخوان صادقي، تهران: تابان، 268 ص.

26- فاطمه زهرا(س) سرور زنان عالمين، ابوالحسن مولانا، تبريز: ستاد بزرگداشت نيمه شعبان مسجد آيتالله انگجي، نور ولايت، 64 ص، 3000 نسخه.

27- فضه رهيافته كوي فاطمه(ع)، مريم صالحيمنش، قم: بوستان كتاب قم، 48 ص، 5000 نسخه.

28- الفوائد الجليه در شرح المقاصد النوويه، شارح: محمدعلي خالدي، تهران: خالدي، 64 ص.

29- فهارس مجمع البيان في تفسير القرآن، فضلبن حسن طبرسي، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 718 ص.

30- كنزالعرفان في فقه القرآن، مقداد بن عبدالله سيوي، محمد قاضي، نشر مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 648 ص، 2000 نسخه.

31- مراحل تدوين حديث، احمد عبدالعزيز مبارك، مترجم: محمد سعود انزاري، 48 ص، 2000 نسخه.

32- معرفت و امر قدسي، حسين نصر، مترجم: فرزاد حاجيميرزايي، نشر: فرزان روز، 274 ص، 2500 نسخه.

33- نهجالبلاغه، مترجم محمد طهماسبي، تهران: هنرنما، 1376 ص، 5000 نسخه.

34- همبستگي امت اسلامي، اكبر هاشمي رفسنجاني، گردآورنده: جلال ميرآقايي، نشر مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 182 ص، 7500 ريال، 2000 نسخه.

كتابهاي چاپ دوم 1- همراه با زائران خانه خدا، محمدتقي رهبر، مشعر، 144 ص، 20000 نسخه.

2- نظري بر آفات گفتار، بر اساس آيات، احاديث و برخي قوانين موضوعه، ودودي برزي، آيدين، 232 ص، 3000 نسخه.

3- قرآن كريم، خطاط: احمد نيريزي، تهران: طلوع، 636 ص، 5000 نسخه.

4- كاوشي مقدماتي در زمينه متدولوژي تدبر در قرآن: راهنماي تحقيق و تمرين براي قرآنشناسان جوان، عبدالعلي بازرگان، شركت سهامي انتشار.

5- ماه در كلام آفتاب، پرتوي از كلام نبوي در فضايل علوي، احمد روحاني، بنياد بعثت، 40 ص، 5000 نسخه.

6- جايگاه اهل بيت(ع) در جوامع اسلامي، محمد واعظزاده خراساني، تهران: چهاردهمين كنفرانس بينالمللي وحدت اسلامي، 46 ص، 1000 نسخه.

7- چند آيه و چهل حديث پيرامون حجاب، نگاه و ازدواج، تهيهكننده: محمدحسن رحيميان، تهران: شاهد، 64 ص، 5000 نسخه.

/ 1