انعكاس فاجعه 7 تير در مطبوعات منطقه - او به تنهایی یک ملت بود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

او به تنهایی یک ملت بود - نسخه متنی

واحد فرهنگی بنیاد شهید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انعكاس فاجعه 7 تير در مطبوعات منطقه

فاجعه خونين 7 تير بي شك يكي از ضربه هاي مهمي بود كه به انقلاب اسلامي ايران وارد شد و دشمن توانست در يك عمليات 72 تن از بهترين ايران امام را به شهادت برساند، ضربه اي كه نه ناشي از پيچيدگي و توانائي دشمن كه از صداقت و مردمي بودن حزب الله سرچشمه مي گرفت

بي شك اين حادثه يكي از توطئه هاي زنجيري امپرياليسم و استكبار جهاني بود كه بدست ذريه‌هايش در ايران صورت گرفت ما فرحنما با بليس فكيف بذراريه ولي عليرغم تصوري كه داشتند از اين عمليات خود نه تنها پيروزي نصيب شان نشد كه ملت متحدتر و متشكل تر بصورت امتي واحده و لو شاء الله لجعلم امه واحده درآمد و توانست تارهاي عنكبوتي غربزدگان و عوامل آمريكا را از بين ببرد

بخشي از اين توطئه را مطبوعات جهاني بعهده داشتند كه هميشه بخش عمده توطئه هاي جهاني از وظايف آنهاست، قسمت اعظم و قريب به اتفاق وسايل ارتباط جمعي جهان در مورد جريانات بر كناري بني صدر و فاجعه 7 تير به جانبداري از جناج و طيف گسترده ضد انقلاب و خط امام پرداختند كه بطور مثال چند نمونه كينه و توطئه دشمنان انقلاب اسلامي روشن شود

1- اغتشاش در كشور

اصولاً در حين و پس از بركناري بني صدر، مجله هاي خارجي سعي مي كردند اوضاع كشور را بيش از حد مغشوش نشان داده و طرفداران رئيس جمهوري سابق را بيش از حد بزرگ جلوه دهند بطوريكه مجله المجله كه از سوي دولت ارتجاعي و ضد اسلام عربستاني سعودي كمك مالي مي‌شود و از قلم امير طاهري سردبير سابق روزنامه كيهان كه يكي از مداحان رژيم شاه بود و هم اكنون فراري مي باشد، بهره مي گيرد در اين زمنيه مقاله اي نوشت و اظهار داشت كه در برخوردهاي خياباني بطور متوسط هفته اي 20 نفر كشته و 200 نفر مجروح مي شوند و در آن پيش بيني كرد سقوط بني صدر همزمان با يك ديكتاتوري است، اين عنصر فاسد شناخته شده سپس جهت بزرگ جلوه دادن مخالفان مي نويسد 60 هزار دبير و 200 هزار كارمند پاكسازي شده قسمتي از مخالفان را تشكيل مي دهد، دروغ بودن اين آمار پوچي تحليل هاي نويسنده را كاملاً نشان مي دهد

مجله الدستور كه از عراق كمكهاي مالي هنگفت دريافت مي كند، سعي كرد اوضاع اقتصادي را بسيار بد جلوه دهد، در قسمتي از آن آمده است اقتصاد ايران به سبب جنگ و ناآراميهاي داخلي بسيار آشفته است و 4 ميليون بيكار و 4 ميليون مهاجر جنگ زده سرگردان وجود دارند با توجه به اين آمار هم اكنون 8 ميليون بيكار وجود دارند و بدين ترتيب يك چهارم جمعيت و تقريباً همة كساني كه تواناي كار دارند بيكار مي باشند روستائيان پنجاه درصد جمعيت را تشكيل مي دهند لذا بدين ترتيب هر جمعيت شهرها 17 ميليون خواهد بود كه با توجه به 8 ميليون بيكار مشخص مي شود كه شاغلي در ايران وجود ندارد اينگونه تحليلها آمارهايي را كه توسط بني صدر اعلام مي‌شد، تداعي مي كند

پس از حادثه انفجار دفتر مركزي حزب جمهوري اسلامي كه به فاصله بسيار كمي از راديو صداي آمريكا و ساير خبرگزاري هاي امپرياليستي اعلام شد، خبرگزاريها بر اساس اخباري كه قبلاً پخش كرده بودند سعي در هر چه بزرگتر جلوه دادن اين حادثه نموده و آنرا به يك كودتا تشبيه سازند ولي عزاداري ميليونها ايراني مسلمان و عميق تر و گسترده تر شدن پيوند دستها بر ريسمان الهي اميد آنها را به يأس بدل كرد واعتصموا بحبل الله جمعيا و لا تفرقوا آنها به اخباري كه پخش مي‌كردند و تحليلي كه از اوضاع داشتند بسيار شاد بودند كل حزب بما لديهم فرحون اما اين بار نيز عظمت انقلاب اسلامي كه ناشي از تأييد الهي و حكايت مردمي است تمام شادي آنها را به ياس مبدل ساخت و حركت به سوي حاكميت كامل مكتب با آهنگي شتابنده آغاز گرديد، حركتي كه استعمار صدها سال است كه از آن بيم دارد، حركتي كه تنها در صد سال اخير قربانياني چون سيد جمال اسد آبادي، شيخ فضل الله نوري، كوچك خان جنگلي، شيخ محمد تقي خياباني، مدرس و پس از پيروزي انقلاب اسلامي كساني چون مطهري، مفتح، قاضي طباطبائي و اكنون بهشتي و محمد منتظري و براستي اين روايت خون چرا اينگونه دقيق نوشته شده؟ چرا استعمارگران در ترورها دست به چنين انتخابهايي زده اند؟

اما بهر حال اين حركت براه خود ادامه مي دهد و اگر زماني كاخ سفيد از كابينه اي مكتبي در هراس بود امروز بايد از رئيس جمهوري و كابينه اي مكتبي در هراس باشد و بداند كه اين خونها نه تنها حركت را متوقف نمي كند بلكه آنرا بارور مي سازد

مجله الملجه پس از حادثه انفجار در مقاله اي كه نوشت بدين گونه آ‌غاز كرد چهار وزير، 6 معاون وزير و 23 نماينده كشته شده اند، شوراي رهبري جنگ از هم پاشيده گشته است بطوريكه بني‌صدر متواري، مصطفي چمران كشته شده است و خامنه اي بر تخت بيمارستان مي باشد بدين ترتيب 80 درصد اعضاي رهبري حزب جمهوري اسلامي از بين رفته اند و از شوراي انقلاب سابق هيچ عضوي در راي كار نمانده وهمه آنها كشته شده يا فراري مي باشند

در مجله الدستور نيز آمده است ايران پس از عزل بني صدر و انفجار مركز حزب جمهوري اسلامي وارد مرحله خونريزي و وحشت مي شود كه اين آغازي بر پايان جمهوري است سپس مي‌افزايد رجايي كفايت رياست جمهوري را ندارد و در حاليكه سپاه پاسداران كه ستون فقرات جمهوري اسلامي پنجاه هزار عضو دارد سازمان مجاهدين خلق صد هزار مسلح آموزش ديده دارد كه گفته مي شود چريكهاي فدايي نيز به همين تعداد مسلح دارند در جنگ هاي خياباني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نتوانسته مخالفين حاكميت روحانيون را سركوب كند و خيابانها ديگر در كنترل جمهوري اسلامي نيست وشرايط اوضاع مانند دوره كوتاه قبل از سقوط شاه است بدنبال اعدام زنان رفت و آمد زنان در خيابانها كمتر شده است

جالب اينجاست كه مجله المجله وقتي نام اعضاي شوراي انقلاب را ذكر مي كند دكتر مدني را نيز جزو آنها قرار مي دهد ولي حجت الاسلام رفسنجاني و باهنر را فراموش مي كند

بنحوي كه اخبار ايران منتشر شده هم اكنون هرج و مرج كامل حاكم است و اگر بدانيم كه خواننده اينگونه مجلات ميليونها مسلمان منطقه است كه دل به انقلاب بسته اند، عمق توطئه روشن تر مي‌شود لذا ما به عنوان ملتي مسلمان و انقلابي رسالتي عظيم در مورد رساندن پيام خود به مردم منطقه داريم

2- سعي در نااميد كردن مردم

امپرياليسم خبري بخش منطقه خاور ميانه سپس وقتي با واقعيت تلخ شكست خود در حوادث اخير آگاه مي شود، دست به مخدوش كردن چهره شهداي حادثه 7 تير مي پردازد و معلوم مي شود كه قربانيان اين حوادث قلب تاريخ و شاهد بر حوادث هستند كه حتي دشمن شهادت آنان را نه مرگ كه حيات جاويد مي داند لذا اينگونه بر اجساد تكه‌تكه و نيم‌سوخته آنان مي تازد

بيشترين سعي و تلاش جرايد وابسته به امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم در مغشوش كردن چهره شهيد مظلوم بهشتي بود و در اين زمنيه متانت قلمي را كه هميشه سعي در حفظ آن دارند، نيز فراموش مي شود بطوريكه رسماً ايشانا را با اسماء مستهجن ياد مي كردند كه ما حتي از ذكر نمونه‌هاي آن در اين نوشتار شرم مي كنيم، براستي چرا فقط شهيد مظلوم بهشتي اينگونه مرد حمله قرار مي گيرد؟ چرا حتي براي يكبار جناح ليبرال آمريكايي مورد انتقاد يكي از جرايد خارجي واقع نمي شوند؟ جرايدي كه مديحه گوي رژيم شاهنشاهي و توجيه‌گر حضور امپريالسم در ايران بودند

اما وقتي بدقت اين مجلات را بخوانيم در مي يابيم در گوشه هايي از آن دشمن ناچار مي شود به نكاتي اعتراف كند

مجله المجله مي نويسد آيت الله بهشتي يكي از مهمترين طراحان انقلابي اسلامي بود كه منجر به سقوط شاه شد مجله امپرياليستي الدستور در اين مورد مي نويسد خونسردي و تيزهوشي از مشخصه هاي دكتر بهشتي بودند و بطور كلي بر اثر انفجار، انقلاب ايران مرداني قاطع و سازش ناپذير را از دست داد

در مرحله بعد جرايد كوشش كرده اند چنين بنمايانند كه فقدان اين شخصيتها موجب شده كه ايران در آستانه تجزيه و جنگ داخلي قرار گرفته و مردم سخت نااميد شده اند، بطور مثال مجله النهار العربي تحليلي را پخش كرده كه عمق ناآگاهي دشمنان را از انقلاب اسلامي نشان مي دهد و نوشته اش به يك مزاح بيشتر شباهت دارد، در قسمتي از آن آمده است پس از حادثه انفجار مردم دريافته اند كه ديگر حزب و رجايي نمي توانند مردم را از خطر برهانند لذا فرياد مي زدند خميني رهبر ـ خميني رهبر و بدينوسيله او را به اداره مستقيم كشور دعوت مي كردند

مردم مسلمان ما چه نيك به اين توطئه ها پاسخ دادند، بطوريكه با آنكه از دست دادن شخصيت‌هايي چون شهيد مظلوم بهشتي برايشان سخت بود، ولي پس از حادثه با استواري چون صفي پولادين به تشيع شهدا پرداختند ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص و اين شعار را سر دادند ايران پر از بهشتيه دشمن در چه فكريه و بدينوسيله توطئه‌اي كه دشمنان به اميد پيروزي اجرا كردند با حضور مردم در صحنه و تأئيد الهي نقش بر آب شد و مكروا و مكرالله و الله خير الماكرين

در آخرين مرحله امپرياليسم خبري سعي مي كند كه در صفوف پيروان امام اختلاف بياندازد بطوريكه يكي از جملات مي نويسد بهشتي با تيزهوشي جناحهاي مختلف فكري حزب جمهوري اسلامي را هماهنگ مي كرد و با ترور وي، اختلاف جناحهاي حزب ظاهر مي شود

در اين مورد فقط به ذكر يك نكته بسنده مي كنيم، اين نيرنگ ها ديگر براي امت مسلمان و آگاه حاضر در صحنه ايران رنگي ندارد و ديگر بار بايد همچون كارتر مخلوع اعتراف كنيد كه خدا با انقلاب اسلامي ايران است

/ 59