آخرين حربه ها - او به تنهایی یک ملت بود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

او به تنهایی یک ملت بود - نسخه متنی

واحد فرهنگی بنیاد شهید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخرين حربه ها

فاجعه اي كه در هفتم تير ماه قلب امت ما را اندوهگين و عزمش را جزم تر ساخت، دو هدف را دنبال مي كرد

الف ـ سياسي

ب ـ نظامي

وقتي انقلاب اسلامي در 22 بهمن به پيروزي مرحلة نخست رسيد، آمريكا بسبب جاسوسها و عواملي كه در دستگاه اداري و سياسي ايران داشت گمان مي كرد مي تواند مسير انقلاب را با خرج كم منحرف نموده و با مسخ خط امام رهبري انقلاب را به دست ليبرالها بسپارد بنابراين لجن مال كردن شخصيت ها و احزاب و سازمانهاي پيرو خط امام بمثابه هم استراتژي و هم تاكتيك امپريالسم آمريكا تلقي مي شد و در دستور كار طراحان اصلي سياست خارجي امريكا قرار گرفت

اين تهاجم گسترده و برنامه ريزي شده كه بمدد صهيونيسم بين الملل صورت مي گرفت از همان ابتداي پيروزي بصورت بمباران تبليغاتي از طريق رسانه هاي گروهي وابسته به صهيونيستم و امپرياليسم، چه در داخل و چه در خارج نمود عيني يافت بطوريكه جوانان صديق ايراني و مسلمان نيز بعضاً دچار ترديد شدند

آنچه كه انقلاب اسلامي را به پيروزي رساند و تاكنون نيز ضامن تداوم آنرا بوده عبارتست از

الف ـ رهبري امام خميني

ب ـ حضور دائمي و فعال مردم در صحنه

ج ـ حاكميت ايدئولوژي اصيل اسلام

امام بعنوان محور اصلي اين انقلاب و به مثابه شخصي كه مي تواند در هر لحظه ميليونها انسان فداكار و از جان گذشته را بسيج نموده و توطئه ها را در نطفه خفه نمايد همواره از ابتداي نهضت، از قبل از 15 خرداد 42 كه به عنوان مرجع تقليد مسلمانان مطرح و مجتهدي عالم و مبارز مطرح بوده اند، همواره مورد تهاجم وسيع ترين حملات تبليغاتي چه در داخل بعنوان مرتجع و چه در خارج به عنوان سنتي و بنيادگرا كه حامي اسلام 1400 سال پيش است واقع گشته است

دشمن بخوبي مي داند كه اگر تفكر و انديشه هاي امام، بعنوان اسلامي راستين و انقلابي، چه در ابعاد سياسي و اجتماعي و چه در بعد عرفاني و تعبدي آن در ايران دامن گستر شود، محلي براي چپاول سرمايه هاي ملي ايران و فراتر از آن خلق هاي منطقه نخواهد ماند

اما پس از پيروزي انقلاب به سبب نفوذ كلمه اي كه امام در تمام مردم پيدا كرده بود، تحليل گران سيا و موساد به اين نتيجه رسيدند كه در يك برنامة كوتاه مدت نمي توان امام را از مردم گرفت تحليل آنها اين است كه در ابتدا بياد اطرافيان امام را از او گرفت و در فرصت مناسب، وقتي امام تنها بود ضربه نهائي را به انقلاب وارد ساخت! اين طرح و استراتژي از روش هاي گوناگون به مرحله اجرا درآمد

الف ـ گروههائي كه مستقيماً توسط سيا و موساد سازماندهي شده اند ميكوشند عناصر خود را در دستگاههاي اجرايي نفوذ داده و اطلاعات لازم براي ضربه زدن را بدست آورند از ميان اين گروهها عناصر شناخته شده اي چون امير انتظام، مقدم مراغه اي، ‌بعضي از سردبيران مجلات و روزنامه هاي رژيم شاه و را مي توان نام برد كه در حساس ترين پست هاي كشور قرار گرفته و مهمترين اطلاعات را از موقعيت هاي سياسي، اجتماعي و نظامي كشور، از شخص امام و از نزديكان و اطرافيان امام، طرز رفتار، علائق و خصوصيات آنها، شماره هاي تلفن منزل و محل كار، و ساير اطلاعات كه ممكن است مورد استفاده قرار گيرد در اختيار امپرياليسم و صهيونيسم ميگذاشتند

اسنادي كه از لانه جاسوسي بدست آمده است، گوشه هائي از ترفندهاي امپريالسم را نشان مي‌دهد در اسناد مربوط به ميناچي، وزير ارشاد دولت موقت آمده بود كه نامبرده حتي تعداد اطاق هاي خانه امام، موقعيت آنها و را در اختيار جاسوسان آمريكائي قرا داده بود

مامورين سيا با استفاده از نقطه ضعف هاي افراد مؤثر در بدام انداختن آنها استفاده مي كنند نقطه ضعف هائي چون جاه طلبي، خوشگذراني، خود محوري، كم طاقتي، پول دوستي و غربزدگي و خود باختگي و مي تواند زمينه هاي جلب به همكاري را فراهم كند

كما اينكه مطابق اسنادي كه درباره بني صدر منتشر شده است،‌ مأمورين سيا براي جلب همكاري او از علاقه ظاهري او به علم اقتصاد و صفت خود محوري او سود جستند در اينجا غرض اين نيست كه شيوه استخدام و جلب همكاري با سازمانهاي جاسوسي را تشريح نمائيم و بهمين خاطر بهمين مقدار بسنده مي كنيم و تحقيق در اين باره را به خوانندگان محترم مي سپاريم كار اين گروه بي‌آبرو كردن رهبري و سلب اعتماد مردم به آنست

از اطلاعات بدست آمده از طريق گروه نخست، بر اساس زمينه هاي عيني ـ سياسي اجتماعي و استراتژي و تاكتيك هاي انحراف نهضت را فراهم كرده و برنامه حركت هاي سياسي گروه هاي سياسي ـ نظامي تحت نفوذ خود را تعيين و فريب خوردگان را نيز در دراز مدت بدام خود مي‌كشند

در برنامه اين گروه ها، ايجاد ناآرامي، ‌برگزاري راه پيمائي هاي مخالف حركت مردم بسيج سازماندهي عناصر ضد انقلاب، تهيه خوراك فكري و تبليغي را براي ناراضيان انجام حركت هاي نظامي از قبيل ترور، آتش سوزي، بمب گذاري و ايجاد كمبودهاي تصنعي و احتكار مواد ضروري، ايجاد جنگهاي داخلي، و اعمال سياست هاي خارجي از قبيل تحريم هاي اقتصادي و سياسي و همچنين تحميل جنگهاي ناخواسته و جاي خاصي دارد

اگر بخاطر داشته باشيد نزديك به شش ماه پيش يكي از عناصر دفتر هماهنگي در مصاحبه اي اعلام كرد كه در يك بحران عمومي مسائل حل خواهد شد اگر روند حركات ضد انقلاب را طي اين مدت پيگري نمايند وجود خطي كه بوسائل مختلف در ايجاد اين بحران عمومي مي كوشد را بخوبي ملاحظه مي كنيد استراتژي اين گروه بر پايه دو قطبي كردن جامعه و ايجاد تفرقه و تشتت در ميان صفوف بهم فشرده خلق و دلسرد و مأيوس كردن آن طرح ريزي شده است بر پايه اين استراتژي، با تاكتيك هاي مختلف چون ايجاد درگيري هاي خياباني، ترورهاي فردي و دستجمعي و حركت هاي نظامي مردم را مي خواهند از صحنه بيرون كرده و در موقعيت مقتضي جوي با دخالت‌هاي نظامي و پشتيباني از گروههاي مسلح داخلي قدرت را قبضه نمايند بر اساس گزارشي كه خبرگزارهاي خارجي منتشر كرده اند، گروههاي مجاهدين خلق و فدائيان اقليت در سراسر ايران مي توانند به ترتيب 3000 و 300 نفر مسلح را بسيج نمايند

اساس اين استراتژي را خروج مردم از صحنه تشكيل مي دهد، چرا كه وقتي مردم پشتيبان اهداف خود نباشند، و خيابان ها از جمعيت هشيار و مقاوم تهي باشد،‌ هم مي توان راه بندان مصنوعي ايجاد كرد، هم مي توان اعلام حكومت انظامي نمود، هم مي توان اعلام جمهوري دمكراتيك لاهيجان نمود، هم مي توان با ايجاد بنكه هاي فساد سخن از حاكميت مردم گفت و بالاخره مي‌توان حمام خون براه انداخت و رهبران مردم را به جوخه اعدام سپرد البته اين تحليل ها هنگامي مي تواند صحيح باشد و نتيجه ببار آورد كه حاكميت ايدئولوژي اسلام هم از بين برود و خود و ياد پيامبر اسلام نيز از صحنه خارج شود بهمين خاطر در سيستم طراحان امپرياليسم يك كميته ابداع ايدئولوژي و مخدوش كردن اصالت هاي مذهبي و فرهنگي نيز فعالانه مشغول بكار است وظيفه اين كميته مسخ انديشه هاي اسلامي و ايراني و جايگزين ساختن ساخته ها و پرداخته‌هاي امپرياليستي صهيونيستي بجاي آنست

در رأس هدف اين كميه شخصيت هاي پر صلابتي قرار مي گيرند كه گروه اول از خريدن آن عاجز‌هاست مثلاً چهره هاي تابناك روحانيت مبارز در طول تاريخ پس از اسلام همواره در ليست سياه اين گروه قرار گرفته است تاريخ كوتاه اما پرحادثه و گرانقدر سالهاي پس از انقلاب بخوبي نشان مي دهد كه چه افرادي مورد تهاجم قرار گرفته اند از آنجا كه اين افراد بسبب ايمان به اسلام هر گونه سازشي را مردود مي شمارند، شهادت را نيز بايد بجان خريدار باشند

شهيد آيت الله مطهري، شهيد آيت الله مفتح، شهيد آيت الله قاض، شهيد حاج مهدي عراقي، شهيد مظلوم دكتر بهشتي و همرزمان روحاني و غير روحاني اش همواره مورد تهديد ايادي امپرياليسم و صهيونيستم بودند و آيت الله دكتر بهشتي طي 2 سال مورد زشت ترين تهمت ها و افتراها قرار گرفت و 5 بار از خطر ترور جان سالم بدر برد

باز هم در مختصر مجال آن نيست كه به مظلوميت شهداي 7 تير و ديگر مسلمانان بطور مفصل بپردازيم و اين مبحث را نيز به جا و فرصت ديگر مي سپاريم

حال اجازه دهيد با طرح چند پرسش ريشه هاي توطئه را بيشتر بشكافيم

1- چرا اين توطئه بدنبال عزل بني‌صدر پيش آمد؟

2- چه رابطه اي بين اين توطئه شوم و جنگ وجود دارد؟

3- تحليل دشمن از اوضاع و شرايط ايران كدامست؟

اگر بخاطر داشته باشيد طي مقاله با عنوان آغازي بر پايان بحران عمومي تحليل كرديم كه عزل بني صدر از رياست جمهوري بمثابه پايان كار او نبوده و بلكه سرآغاز نابودي وي مي باشد در آنجا يادآور شديم كه اين جريان تلاش هاي مذبوحانة خويش را دنبال خواهد كرد اين حركت در شكل‌هاي مختلف تجلي خواهد نمود در وجه علني آن از مهره هايي استفاده خواهد كرد كه تا ديروز دست در دست بني صدر داشتند و هنوز متأسفانه در مقام هاي بزرگ مملكتي چون نمايندگان مجلس و نشسته اند اين مهره ها، اگر چه امروز به خاطر رعبي كه حضور پرخروش و مصصم توده هاي انقلابي در دلشان انداخته است خاموشند، اما در موقعيت هاي استثنايي كه ممكن است ضعف عملكردهاي ما در آينده بوجود آورد، دوباره جان بگيرند و حركت هاي خود را دنبال نمايند كسانيكه ديروز فرياد انالله و انااليه راجعون از پشت تريبون مجلس سر مي دادند و از حاكميت بدترين ديكتاتوري تاريخ سخن مي گفتند آيا گمان مي كنيد توبه كنند و بدامان اسلام باز گردند واگر هم باز گردند آيا نبايد كفاره گناهان و تهمت هايي را كه بر شهيدان مظلوم تاريخ زده‌اند باز پس دهند؟

اما اينكه اين حادثه در پي بركناري بني صدر اتفاق افتاد در زمينة داخلي كه قضايا مشخص است و تحليل آقاي رفسنجاني در سخنراني ديروز مجلس كاملاً گوياست در زمينه خارجي نيز كه مهمترين اميد سيا در ايران كه در مهمترين مقام سياسي كشور طرح صلح را مي پذيرفت اكنون كنار رفته است و شعار جنگ تا نابودي صدام زمينه هاي تحقق بيشتري يافته است

به عبارت ساده تر، اميد آمريكا از ايران در زمينة جنگ بكلي قطع شده، ديگر از قطع هيات هاي صلح، تحميل يك صلح آمريكائي يه ايران امكان پذير نيست بنابراين چاره اي جز نابودي حاكميت فعلي براي امپرياليسم و صهيونيسم باقي نمانده

ديشب خبرگزاريها مخابره كردند كه صدام حسين نيز در اولين مصاحبه به شبكه تلويزيوني آمريكا شركت كرده است اين نشانه علني تر شدن رابطه پنهاني صدام با آمريكاست اينكه چرا صدام به آمريكا مستقيماً و علناً روي آورده و تحليل دشمن از اوضاع و شرايط كنوني ايران چيست و شيوه‌هاي مبارزه با دشمن مطالبي است كه درشماره آينده به آن خواهيم پرداخت

/ 59