خط و آينده جهاد سازندگي - او به تنهایی یک ملت بود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

او به تنهایی یک ملت بود - نسخه متنی

واحد فرهنگی بنیاد شهید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خط و آينده جهاد سازندگي

سرويس سياسي جمهوري اسلامي ـ متني كه از نظرتان مي گذرد سخنراني منتشر نشده اي از شهيد مظلوم آيت الله بهشتي است كه در سمينار مسئولان جهد سازندگي در اسفند ماه سال 59 ايراد نموده است

بسم الله الرحمن الرحيم

با خوشبختي از حضور در اين جمع مبارك شوراهاي جهاد سازندگي، كه هم ميهمان هستند و هم ميزبان، مسئولهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه شريك پيشتاز جهاد هستند و نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي كه بايد هميشه بعنوان اساسي ترين ركن جمهوري اسلامي هم انشاء الله اسلامي بماند و هم مردمي، و برادران از هيئت دولت و قوه مجريه چيزي كه در اين جمع پراثر مي توانم مطرح كنم و به همه شركت كنندگان هم مربوط مي شود، اين است كه در تداوم انقلاب و در تداوم حيات جامعه مان نهادهاي نوخاسته و نورسته از انقلاب چه نقشي را بر عهده خواهند داشت

سپاه پاسداران انقلاب يك نهاد انقلابي است كه با انقلاب و با پيروزي انقلاب متولد شده و با پيشرفت انقلاب هم رشد مي كند كميته هاي انقلاب اسلامي نهادي است كه با پيروزي انقلاب متولد شد و با پيشرفت انقلاب همراهي كرد جهاد سازندگي يك نهاد انقلابي است كه با پيروزي انقلاب متولد شد و با پيروزي انقلاب پيشرفت محسوسي داشته است خوب، اينها در چه خطي حركت خواهند كرد به كدام سو خواهند رفت مشكل كارشان در آينده همين است كه تا به حال بوده يا بايد تغيير كند اصولاً بدون تغيير قابل دوام است يا بايد حتماً تغيير كند، و اگر قرار است كه تغيير پيدا كند چگونه و در كدام خط؟ در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مسئله يك مقدار روشنتر است ولي آنهم به روشن تر شدن نياز دارد چون در قانون اساسي اصلي مخصوص به سپاه گنجانيده شده و به عنوان يك نهاد رسمي اما انقلابي تا حدودي وضعي مشخص شد ولي جهاد و كميته ها چي؟ دادگاههاي انقلاب هم تا حدودي وضعش مشخص شد براي اينكه وقتي قرار شد همه قوه قضائيه بشود يك قوه قضائيه انقلابي، خوب تكليف دادگاههاي انقلاب هم روشن است ولي جهاد و كميته هاي انقلابي چي؟

عرض من اين است كه با آشنايي كم و بيشي كه به كار كميته ها و كار جهاد سازندگي دارم البته با كار جهاد بيشتر از هر يك از اين دو نهاد بايد دو تجربه و دو برنامه تجربه شده انقلابي سودمند جديد متولد بشود چگونه ميشود با مردم كار كرد؟ هم كميته ها و هم جهاد كار مهمشان اين بوده كه با مردم كار كرده اند طوري كار كرده‌اند كه مردم آنها را از خودشان يافته اند گويي كار را خود مردم مي كنند در برخي موارد كه جهاد خيلي دايه وار براي مردم كار مي كرد به آنها عرض شد كه برادران و خواهران كه در جهاد كار مي كنيد براي مردم دايه نشويد لقمه را آماده كنيد و بجويد و دهن مردم بخواهيد بگذاريد طوري كنيد كه با مردم كار كنيد و مردم با شما كار كنند كميته هاي انقلاب در بسياري از جاها همين حالا هم ارزشش اين است كه يك كاسب صبح تا شب رفته سركارش، هفته اي دو شب هم آمده تمرين ديده، سلاح به دوش مي گيرد و در محله پاسداري ميدهد يك دانش آموز، يكي از فرزندان من كه از نظر تحصيلي همچنان نيست كه به وقتش بي‌نياز باشد، گاهي وقتها روز مي رود سر درسش و شب مي رود و در نوبتش شب گردي مي كند، كمك مي كند به امنيت شهر هم درسش را مي خواند، هم تمرينش را مي كند، هم هفته اي يك شب دو شب كمك مي كند اين معنايش اين است كه امنيت با خود مردم در شهر است

اين تجربه و اين بعد كار بايد كاملاً حفظ بشود و حتي رشد بكند چه در جهاد و چه در كميته ها مكرر در بحثهايي كه ميشد احساس مي شد كه يك خط فكري اين است كه كميته ها ادغام بشود در شهرباني و جهاد هم ادغام بشود در وزارت كشاورزي و عمران روستايي، يك خط فكري ديگر اين است كه كميته ها بشوند يك نهاد دولتي جديد اما انقلابي، جهاد هم بشود يك نهاد دولتي جديد اما انقلابي، خوب اين دومي از اولي بهتر است اما دومي هم چيزي به دست ما نمي دهد خط فكري سوم كه پيشنهاد مي شود اين است كه كميته ها همچون كميته هاي مردمي بمانند هم انقلابي هم مردمي، اما با كمك دولت يعني طوري باشد كه دولت و ملت در اينجا يكي بشوند، در جمهوري اسلامي اصلاً بايد دولت و ملت يكي باشند جهاد همه همنيطور است، دولت به جهاد كمك بكند، اما جهاد دولتي نشود دولت به كميته هاي انقلاب كمك بكند اما اين كميته ها دولتي نشوند اين آن برداشتي است كه بر اساس تجربه هاي اين مدت روي اين دو نهاد است

حتي در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيشنهادي كه ما مطرح كرديم و در اين مواضع فكري منتشر هم كرديم در آنجا تأكيد كرديم كه سپاه پاسداران هم بايد به صورتي در بيايد كه بخش عظيمي از اعضاء سپاه تمام وقت نباشند هم مهارتهاي لازم را براي يك پاسدار سپاه بودن بدست بياورند، حضور انضباط لازم را براي نقش يك پاسدار انقلاب داشته باشند اما طوري باشد كه نيمي از وقت را همه با مردم باشند و يك كار ديگر هم داشته بشند و با مردم هم زندگي كنند و در يك كار اقتصادي و فرهنگي و امثال اينها هم با مردم شريك باشند سپاه هم مي تواند اين بعد را تا حدود زيادي حفظ بكند ولي كميته و جهاد بيشتر مي توانند حفظ كنند بنابراين در رابطه با جهاد پيشنهادي كه امروز مطرح مي كنيم اميدورام كه مسئولها، شوراها و شوراي مركزي با توجه به همه تجاربي كه بدست آورده اند رويش كار كرده باشند يا كار بكنند و نتيجه را زودتر براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي عرضه كنند، اين است كه خزانه و بيت المال اسلامي ما بايد در دسترس جهاد براي برداشت در راه خدمت به مردم با حساب و كتاب معين باشد اما جهاد به هيچ عنوان يك نهاد دولتي جديد نشود

جهاد در خطي حركت كند كه اين خصلت و خاصيتش را كه مردم دارند كار مي كنند با كمكهايي كه دولت از نظر مالي مي كند و عناصر مجاهد جهاد سازندگي از نظر نيروي انساني مي كند، اين ويژگي را حفظ كند و حتي رشد دهد يك خاصيت مهم اين نهادهاي انقلابي، اسلامي، مردمي اين است كه خطرهاي ناشي از جدايي دست اندركاران از بينش و خط فكري و آرمان و نياز مردم از اينها دور شود در دنيا امروز مسئله دولتها در همه سيستمهاي شرقي و غربي اين است كه دولتها چنين احساس مي كنند كه يك مجموعه اي هستند گويي جدا از مردم يا يك مجموعه اي هستند كه مردم هميشه از آنها توقع كار كردن دارند مردم از آنها توقع دارند بينديشند و كار كنند گويي دولتها توليد كننده برنامه و خدمات هستند و مردم مصرف كننده و اين خطر است تجربه جهاد بايد اين باشد كه جهاد يك ارگان و نهاد و سازماني است، ‌برنامه و راهي را دنبال مي كند كه دولت در اختيار حركت خودساز خلاق ملت است و ملت در خط حركت برنامه ريزي شده كلي دولت گويي در برنامه كلي كشور يك ميدان كم و بيش بازي كه تحمل نوسان داشته باشد وجود دارد كه در اين ميدان آماده براي نوسان و براي مانورهاي گوناگون آزاد، استعدادها مي توانند بي تشريفات بيايند، كار بكنند و خودجوش باشند و متكي به نيروهاي مردمي باشند، ‌اما در عين حال پرت و پلاهم نباشند از اشكالاتي كه در اين مدت به كار جهاد ميشود و شما لابد نشنيده ايد اين است كه جهاد براي خودش يك كارهايي مي كند كه احياناً گاهي تكراري است، يا گاهي سطحي و به سرعت رو به زوال، اين اشكالي است كه مكرر توي بحثها با آقايان مسئولان مطرح شده، خوب اين دو نقيصه چگونه برطرف مي شود با اينكه جهاد در عين مردمي و خودجوش و آزاد بودن و امكان بيشتر براي حركت داشتن در عين حال ناظر برنامه هاي كلي مجلس و دولت هم باشد اين است كه اميد ما اين است كه از اين دو يا سه نهاد انقلابي يعني حتي سپاه پاسداران تجربة جديدي بوجود بيايد و آن اينكه چگونه مي توان ميدانهاي مناسبي را براي خودياري مردم، خودجوشي مردم براي اعتماد به حمايت دولت و در رابطه با برنامه ريزيهاي كلي دولت كه آنهم دولتي مردمي است بدست آورد، اين يك مسئله

مسئله دوم كه اين را مكرر توي جلسات جهاد و سپاه عرض كردم اينكه اين نهادهاي انقلاب نه تنها عهده دار انجام خدمات در جامعه نيازمند ما هستند، بلكه بيش از آن مي خواهند رساننده پيام اسلام انقلاب آفرين به مردم باشند، اين شعار كه جهاد پيام است، پاسدار حامل پيام است، برادر و خواهر عضو جهاد سازندگي پيامبر يك پيام است، اين شعار بايد روز به روز براي مردم زنده تر شود، مبادا ميدانهاي عمل جهاد سازندگي يا سپاه پاسداران با كميته ها به يك ميدان عمل ساده تبديل بشود، عمل فيزيكي بيروح مبادا پاسدار انقلاب اسلامي ما صرفاً يك قدرت رزمي بشود بي آنكه اين قدرت رزمي قبل از آنكه سلاحش را به ديگران نشان بدهد آرمانش را نشان بدهد اول بايد آرمانش را نشان بدهد و مشخص كنند كه اين سلاح در خدمت آن آرمان است كميته ها هم همينطورند و جهاد بخصوص در اين بعد بايد خيلي نيرومند تر كار كند چون امكانات براي جهاد خيلي بيشتر فراهم كنند

بنابراين اين اصلي را كه برخي از شوراي مركزي جهاد رويش تكيه داشتند كه افراد منتسب به جهاد و كادرهاي جهادسازندگي بايد الگوهاي نيروهاي بينش مترقي و اصيل اسلامي و رفتار و منش و اخلاق و صلاح و تقواي يك مسلمان باشند چه برادر و چه خواهر، اين اصل مورد تقدير است و اين اصل بايد مورد تأكيد قرار بگيرد تا كادرهاي جهاد آن كساني كه انتسابشان به جهاد روشن است اينها براستي پيامبران پيام انقلاب اسلامي در روستاها و توده ها باشند جاهايي كه هنوز صدا و سيماي جمهوري اسلامي نمي رسد اين صدا را بايد مجاهد جهاد سازندگي و پاسدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و طلبه روحاني جوان كوه و دشت پيماي هميشه در ميان امت برساند اميد ما اين است كه اين تجربه دوم و اين آرمان و بعد دوم روز به روز در اين نهادهاي انقلابي بيشتر تقويت بشود واحدهاي آموزش در اين نهادهاي انقلابي روي اين كار بيشتر كار كنند بيشتر موفق باشند آقايان و خواهراني كه در اين زمينه كمك بكنند از جان و دل مثل هميشه كمك كنند برادران روحاني كه مي توانند در اين زمينه ها همكاري كنند خدمت مفيد داشته باشند، خدمت كنند، تا بياري خداوند انقلاب اسلامي عزيزمان با اين بالهاي توانا كه از پيكر خودش روئيده و از دست برد كساني كه ميخواهد او را مورد آسيب قرار بدهند مصون و محفوظ باقي بماند

با دعاي خير براي سلامت و دوام رهبري امام و براي توفيق و دوام حضور امت قهرمانمان در صحنه‌هاي گوناگون تداوم انقلاب و با درود بر همه شهيدان انقلاب اسلامي مخصوصاً شهداي جهاد سازندگي و تبريك به خانواده هاي عزيز شهداي جهاد سازندگي كه در اين محفل حاضر هستند و ياد آن عزيزان هميشه زنده را در اين محفل ما زنده تر نگه مي دارد

و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

/ 59