بر هر مسلماني واجب است كه زندگي از دست رفته مسلمانان و حتي شهروندان غير مسلمان را در حد ضرورت تأمين كند - او به تنهایی یک ملت بود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

او به تنهایی یک ملت بود - نسخه متنی

واحد فرهنگی بنیاد شهید

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بر هر مسلماني واجب است كه زندگي از دست رفته مسلمانان و حتي شهروندان غير مسلمان را در حد ضرورت تأمين كند

متني كه در زير از نظرتان مي گذرد، قسمت اول سخنراني شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي است كه در سمينار اقتصادي اسلامي كه در سالن مدرس وزارت امور اقتصاد و دارائي در تاريخ 26 ارديبهشت ماه 60 ايراد نموده است

وي ابتدا از جانبازان راه اسلام قدرداني كرد و خطاب به آنان گفت

قدرداني از رزمندگان اسلام

آنهائي كه در آن محرابهاي نوراني و پرشكوه و پرفروغ افتخار مي آفرينند، موجوديت اين انقلاب و رشد اين انقلاب اسلامي مرهون اين پيكار و اين عبادت قهرمانانه آنان است اين برنامه هاي ما هم از شور و فروغ عشق به خدا و آرمان مقدس الهي برخوردار باشد و هرگز اين تلاشهاي ما به صورت تلاشهاي آكادميك بي رونق كم هدف درنيايد انشاءالله اگر روزي ما بتوانيم جداً صاحب اين باشيم كه مداد العلماء و دماء الشهدا هر دو در يك خط كار مي كند، هر دو يك هدف را جستجو مي كنند آنكه در سنگر كوه بر عقابهاي آهنين پرواز مي كند و آنكه در دل نهنگ هاي آهنين دريا پيكار ميكند و آنكه در وزارت اقتصاد و دارائي جمهوري اسلامي كار مي كند و آنكه در كلاس درس ميگويد و آنكه در كشتزارها يا كارگاه مشغول كار و كوشش است همه يك روح دارند همه دنبال يك چيز هستند آن وقت مي توانيم مطمئن باشيم كه جمهوري اسلامي رو به رشد است،‌رو به شكفتن است و مطمئن باشد كه اگر هر روز جز اين شد خطري بزرگ و سهمگين اصالت و موجوديت حركت پرفروغ انقلابمان را تهديد مي كند

مسئوليت افراد اداري

عناصر مسلمان و متعهد در سازمان هاي دولتي ما اينها بايد هر چه جلو مي رويم احساس كنند همه كار در سوي تحقق نظام اسلامي قرار گرفته و خودشان را در اين برنامه ريزي ها مسئول و مؤثر بدانند و اميدواريم وزراء و معاونين مسئولان پر مسئوليت تر وزارت اقتصاد و دارائي و سازمانهاي وابسته اش و همه سازمانهاي دولت جمهوري اسلامي بخصوص روي اينكه مسلمانان متعهدتر در اين سازمانها احساس شور و شوق بيشتر در اين برنامه ها و در اين كارها و كارنامه ها داشته باشند روز بروز بيشتر باشد برادران و خواهران مبادا آنكه كسي خيال كند دوران مسئوليت احدي از ما در اين انقلاب نوراني و پرشكوه اسلامي تمام شده يا مسئوليتهايمان كمتر شده خدا گواه است مسئوليت ها روز بروز سنگين تر و دشوار تر مي شود و بايد براي ايفاي اين مسئوليتها آمادگي بيشتر پيدا كنيم همه مان مؤمن باشيم كه حالا شب و روز بايد كار كنيم شب و روز در غم موجوديت اين امت و نگهباني از اين استقلال از اين بازگشت به خويشتن و به هويت اجتماعي خويشتن يعني هويت اسلاميمان باشيم كه دشمنان بسيار اين ور مرزها و آن ور مرزها در كمينند دشمناني كه هرگز نمي توانيم آنها را حقير و كم بشماريم

بحث هائي كه گفتند شما در اين سمينار داريد يكي بحث مالياتها است، يكي بحث خزانه داري است و يك هم بحث بانك چون شروع بحث با بحث مالياتها آغاز شد ترجيح مي دهم بنده هم بحث مالياتها را دنبال بكنم همانطور كه همه تان آشنا هستيد در اسلام ما عبارتهاي مالي داريم همين طور كه مسلمان نماز مي خواند براي خدا، خدا را عبادت مي كند با نماز، روزه ميگيرد براي خدا، خدا را عبادت مي كند با روزه همينطور هم مسلمان ذكات مي دهد براي خدا و خدا را عبادت ميكند با پرداخت زكات

انفاق، پول خرج كردن در راه خدا، اين يك عبادت است مالش را در راه خدا مي دهد اين عبادت است جانش را در راه خدا مي دهد جهاد حتي انفاق هم نوعي جهاد است يجاهدون في سبيل الله باموالهم و انفهسم ـ با مال و جان در راه خدا پيكار مي كند وقتي هزينه هاي جهاد وجنگ با دشمن را تأمين مي كنيم پرداخت اين هزينه ها شركت در جهاد است و آن هم عبادت است عبادات مالي در برابر عبادات بدني در تقسيم بندي كه در فقه داريم بخشي از عبادات هستند خمس و ذكات، دو ماليات اسلامي، خمس و زكات، اينها دو نوع پرداخت مالي مشخصند كه هر مسلماني كه مشمول شرايط باشد بايد انجام بدهد ذكات در9 مورد منصوص است آيا در موارد بيش از آن، موارد ديگر هم بايد ذكات داد مورد بحث است همچنين خمس در موارد مخصوصي و در موارد ديگر البته خمس دايره اش آنقدر گسترده است كه خود بخود شامل موارد ديگرش ميشود غير از مواردي از قبيل غنايم جنگي كه مشخص است صيد، كنز كه مشخص است زميني كه ذمي مي خواهد بخرد و امثال اينها يك مورد گسترده دارد

و آن درآمد خالص سالانه است يعني وقتي كسي بيش از هزينه هاي جاريش درآمد داشته باشد كه اين گسترده است و شامل همه مي شود مال مخلوط به حرام باز اين گسترده است البته با يك ويژگي كه مخلوط به حرام باشد، موارد خمس جز دو سه مورد بقيه گسترده است اينها مالياتهاي مقدر اسلامي هستند يعني مالياتهائي كه موادرش مشخص است، لذا اندازه اش هم مشخص است زكات از 5/2 درصد تا 10 درصد موارد مختلف پيدا مي كند خمس 20% آيا آنچه به نام مالياتهاي اسلامي گفته مي شود صرفاً همين است اين يك سؤال، پاسخ اين است كه ما قدر مسلم اين كه يك نوع ماليات ديگر هم داريم و آن خراجهاست خراج اصلاً يعني ماليات خب موارد خراج چيست؟ آيا خراج صرفاً شامل مالياتهاي مربوط به اراضي خراجيه مي شود؟ ارضي خراجيه يعني زمين هائي كه متعلق به دولت است، متلعق به امت است، و در دست مردم است و دولت اسلامي از آن ماليات مي گيرد آن هم به گونه هاي مختلف و بازخريد، جزيه مالياتي است كه شهروندان غير مسلمان به جامعة اسلامي مي پردازند و از روايات ما بر مي آيد كه جزيه براي آنها جانشين ذكات است شهروندان مسلمان ذكات مي دهند شهروندان غير مسلمان چون معتقد به اسلام نيستند تا عبادت مالي داشته باشند جزيه مي دهند خب آيا انفاقات واجبه يك مسلمان همين هاست يا يك غير مسلمان يك جامعه اسلامي و يا بيش از اين هم هست؟ اين يك سؤال است

بسياري از فقها چنين نظر مي دهند كه مالياتهاي اسلامي همين هاست كه در كتاب و سنت از آنها نام برده شد ـ و مي گويند اگر در يك نظام اجتماعي همين مالياتي را همه كساني كه ماليات به آنها تعلق مي گيرد بپردازند كافي است، جاي خالي باقي نمي ماند همه آنهائي كه درآمد بيش از هزينه دارند 20% درآمدشان را بدهند به اضافه آنهائي كه معادن استخراج مي كنند به اضافه آنها كه صيد مي كنند يعني صيد لؤلؤ، مرجان و غيره باضافه آنها كه مال مختلط به حرام پيدا مي كنند باضافه آنها كه كنز و گنجي پيدا مي كنند و امثال اينها و همه آنها كه ذكات بهشان تعلق مي گيرد حتي در همين 9 مورد معين چهار فرآورده كشاورزي گندم ـ جو ـ خرما و كشمش سه نوع دام گاو ـ گوسفندـ شتر و طلا و نقره حالا آيا طلا و نقره مسكوك ملاك است يا اسكناسها هم جانشين طلا و نقره حالا آيا طلا و نقره مسكوك ملاك است يا اسكناسها هم جانشين طلا و نقره است، خيلي خوب بگوئيد اسكناس خرد و درشت هم جانشين طلا و نقره است، بحثي نيست مسكوكي كه در طول سال راكد باشد و در گردش نباشد با شرايطش اگر همه بر طبق همين حدود مشخص اسلامي اين بدهي هايشان را بپردازند، اين مالياتها را بدهند همه كمبودها تأمين مي شود خوب اين يك سخن است

وظيفة مردم رفع نيازهاي مالي جامعه

عده ديگر معتقدند كه نه ممكن است در جامعه اسلامي نيازهاي مالي پيش بيايد، هزينه هائي پيش بيايد كه با اينها پر نشود، تأمين نشود، در آن حالت همه مردم وظيفه دارند در حدود امكاناتشان در تأمين هزينه ها شركت كنند هر وقت در جامعه اسلامي مخارجي پيش آمد يك خرجي لازم شد كه اين منابع مالي براي تأمينش كافي نيست، تكليف چي است، همين طور بگذاريم بماند

كل جامعه وظيفه دارد با آنچه در توان دارد اين هزينه ها را تأمين كند فكر مي كنم مطلب در اين حد و تا اينجا هم مورد قبول عموم باشد، هر چند سريعاً نگفته اند اما اگر از آنها سؤال بكنيد

هزينه هاي جنگ

جنگ است، آن هم جنگ هاي حالا يك دانه از اين توپهاي كاتويشا چلچله ها كه 40 تا از اين موشك ها را يكجا مي تواند شليك كند، يعني با يك دگمه كه فشار مي دهي شليك كردنش هم شايد يك دقيقه طول بكشد تا اين 40 تا شليك بشود يك دانه از اينها را كه به سوي دشمن به حكم اجبار ما كه به كسي حمله نكرده ايم دشمن به ما حمله كرده است، دشمن حمله كرده با همين سلاحها، او خمسه خمسه دارد، پنج پنج تائي دارد حالا ما هم 40 تا 40 تائي داريم البته 5 تائي او هم 5 تا 5 تائي نيست اون هم در حقيقت چند تا 5 تاست كه با هم هست عين همين كاتويشائي كه شما داريد كه اين هم 40 تايش بغل هم نيست، چند رديف است يك دانه از اينها را كه يك رزمنده فداكار ما الان مي چكند به اصطلاح خودشان به سمت دشمن، هر يك بارزش 500 هزار تومان يك دانه از اينها براي ما تمام مي شود يك توپ، يك بار، يك دگمه فشار دادن 500 هزار تومان اين همه تازه بدون خرجش است، با خرجش بيشتر مي شود فقط پول اين موشكهايش است خب، اين خرجها را از كجا تأمين كنيم حالا تمام كسانيكه در ايران امروز خمس بدهكارند و ذكات بدهكارند، جزيه اي هم كه هنوز به آنصورت فرض كنيد جزيه اي همه بود بدهكار بودند و خراجي هم كه به آن صورت اراضي خراجيه نيست، فرض هم مي كنيم آنها مشخص مي شد، اگر كه دشمن بر ما تحميل كرده، مي شد خب، حالا ايران نفت دارد، فعلاً با كمال تأسف اين هزينه ها را با فروش نفت تأمين مي كند حالا اگر يك كشور اسلامي نفت نداشت چي از كجا تأمين كند؟ يك كشور اسلامي نفت نداشت، يك مزدور ديوانه واقعاً ديوانه، اگر ما مي گوئيم مدام ديوانه است، فكر نكنيد كه فحاشي مي كنيم

صدام ديوانه، اجراء كننده نقشه هاي آمريكا و اسرائيل

صدام دارد نقشه آمريكا و اسرائيل را در خاورميانه صاف و پوست كنده اجرا مي كند اسرائيل دارد جنوب لبنان را اين سرزمين مسلمان نشين را، دائماً مي كوبد، يك سوريه فقط در برابرش مانده مصر كه تسليم شده بقيه هم كه لاس مي زنند با او عراق مدعي بود كه من در جبهه امتناع قرار دارم يعني جبهه كساني كه مي گويند با اسرائيل هرگز سر سازش نخواهيم داشت همچنين مدعي بود خب، تو كه در جبهه امتناع قرار داشتي اگر راست مي گفتي اين چه ديوانگي بود كه بيائي با سلاحهائي كه امروز از جنوب لبنان دفاع كني، از موجوديت سرزمين هاي عربي، اسلامي دفاع كني تو نه عرب را دوست داري نه اسلام را، نه حريت را، نه عزت و كرامت و شرافت انساني را تو يك ديوانه قدرتي اين چه بود كه آمدي اين اسلحه ها را برگرداندي اين طرف هم داري روزبه روز براي ما كشته و زخمي و يرانه ببار مي آوري، هم براي خودت خدا را شكر كه در اين طرف آن جنون جنگ بحمدالله نيست، دفاع مقدس است اگر رزمندگان ما بنا را بر اين مي گذاشتند كه حتي تلافي كنند و همانطور كه آنها شهرهاي بيدفاع ما را بمباران مي كنند، موشك باران مي كنند، گلوله باران مي كنند اينها هم بكنند كه ديگر وامصيبتا بود نه در اين طرف مصمم اند طبق دستور اسلام كه جز مراكز نظامي و سوق الجيشي را نزنند ولي در عين حال صنايع اصلي زده مي شود از طرفين، خسارتها ببار مي آيد و اين همه از آثار شوم حكومت يك ديوانه قدرت است كه در عراق جنون قدرت دارد و انشاء الله اين ديوانه سرخونه عقل بيايد و زودتر اين جنگ ويرانگر بپايان برسد و البته ملت ما و رزمندگان ما هم ياد گرفتند و مي دانند، از تاريخ آموختند، از قرآن آموختند كه اين ديوانه‌ها را با نصيحت نمي شود سرخانه عقل آورد، اينها را با فداكاري و جانبازي بي امان و تنگ كردن عرصه هاي خودخواهي بر آنها ميشود سرخانه عقل آورد و همين ظهري راديو خبر مي داد كه سحرگاه امروز رزمندگان دلير ما در جبهه آبادان 2 تا ضرب شصت محكم به اينها زده اند و يكي از تپه هاي سوق الجيشي را از دستشان گرفتند توي اين هواي گرم كه الان در آنجا هست و در اين شرايط دشوار نبرد و پيكار، براستي همان لحظه اين احساس در خودم پيدا مي شود كه ببين، ايمان به يك آرمان چه ها مي كنند

تأمين هزينه هاي جنگ در صورت عدم وجود درآمد نفت

خب، اگر يك ملت مسلماني بدون داشتن نفت مورد هجوم يك چنين ديوانه قدرتي قرار مي گرفت چكار بكند؟ هزينه هاي اين چنگ را از كجا تأمين كنند، تمام اين مالياتهاي مقدر اسلامي را روي هم مي گذاشتي براي هزينه اين چند ماه چنگ كافي نيست دورو بر ملت متعهد ما كه دولت را، نيروهاي مسلح را، آسيب ديدگان جنگ را، تنها نگذاشتند و تنها نمي گذارند و مي كوشند و تا با آنچه كه دارند همه با هم اين جنگ را به پايان برسانند اگر نفت نبود ما بايد اين فداكاري را بايد چند برابر آنچه الان مي كرديم و مي كنيم، بكنيم يعني بايد با آنچه مي داشتيم به ميدان نبرد برويم مي شد اين انفاق واجب، و لذا در اين آيه كريمه و يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو سوره بقره پيغمبر از تو مي پرسند چي انفاق كنند، تا چه اندازه انفاق كند بگو عفو، يعني مازاد، يعني هر كس با آنچه علاوه بر احتياجات ضروري زندگيش دارد بايد به ميدان بيايد در غزوه تبوك در همه غزوات پيغمبر ولي از جمله در غزوه تبوك مسئله همين جور بود جنگ تبوك بزرگترين بسيج نيروهاي اسلام بود كه در تاريخ رقم نيروهاي بسيج شده را تا 30 هزار نفر ذكر كرده اند

متني كه در زير از نظرتان مي گذرد، قسمت دوم سخنراني شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي است كه در سمينار اقتصاد اسلامي كه در سالن مدارس وزارت امور اقتصاد و دارائي در تاريخ 26 ارديبهشت ماه 60 ايراد نموده است

گذشت مردم

خب ما در عصر پيغمبر بسيج 30 هزار نفري قبل از تبوك نداشتيم بايد همه كساني كه مي‌توانستند سلاح بدست بگيرند، و بجنگند با همه امكاناتشان حركت كنند هزينه هاي اين بسيج را كي بايد تأمين كند؟ مسلمانها به چه ترتيب؟ به ترتيب اين مالياتهاي مقدر كافي نبود بايست به ترتيب هر چه، هر چه دارد بياورد تأمين مي شد البته برخي از مفسرين اين عفو را در آيه همان عفوي كه ما مي فهميم معني كرده اند پيغمبر از تو مي پرسند چي انفاق كنند، بگو گذشت كنيد اگر كسي به شما بدي كرد، گذشت كنيدو ان اتقوا اقرب للتقوي ولي فكر نمي كنم اين خيلي با مفاد آيه جور در بيايد همان معني اول كه عده اي از مسئله پيش مي آيد و آن اين پول است كه هر وقت نيازهائي در جامعه اسلاي پيش مي آيد كه احتياج به پول خرج كردن دارد، بايد پول خرج كرد بر هر مسلماني واجب است در حد توانائي به ميدان برود هر كسي هر چه اضافه دارد 2 تا پيراهن دارد يكي اش اضافه است بياورد دو تا جاكت دارد، يكيش اضافه است بياورد دو جفت كفش دارد يكيش اضافه است بياورد 4 تا پتو دارد، دو تاش اضافه است بياورد، پول دارد، حالا خرجي يك ماهش تأمين است، يكماه ديگر اضافه دارد بياورد و هكذا، بر حسب، بر اين پايه همه مسلمانها متعهد هستند كل هزينه هاي لازم يك جامعه اسلامي را تأمين كنند تا اينجا فكر مي كنم مطالب پايه فقهي روشن دارد و زمينه، زمينه اي است كه اگر از هر فقيهي سؤال بكنيد بپذيرد اينرا بدنبال اين يك مطلب ديگر پيش مي آيد و آن اين است كه، آيا در اين نوع انفاق اخير كه گفتيم هر كسي با آنچه دارد به صورت واجب كفائي بايد خرج كند بيايد به ميدان آيا افراد بايد با ميل خودشان انجام بدهند

چگونگي اخذ ماليات توسط دولت

يا نه اگر با ميل خودشان انجام نداند دولت مي تواند بيايد از آنها بگيرد كداميك؟ اين يك سؤال الان فكر كنيد جنگ هست، سيل هست اعلام مي شود كه هر كسي با آنچه مقدورش هست به كمك جنگ زدگان و سيل زدگان بيايد آيا دولت مي تواند برود اينها را بگيرد يا نه اين يك تكليفي است كه اشخاص بايد با ميل و اختيار خودشان انجام بدهند اين يك بحث اگر كساني بر اين عقيده شدند كه در اين موارد اگر دولت اسلامي، امام مسلمين و ولي امر مسلمين ديد كه آنهائي كه به اختيار خودشان مي آورند مي دهند كافي نيست، كم است، مي تواند 4 ضريب معيني مقرر كند كه بايد بپردازند و اگر نپرداختند برويد از آنها بگيريد، ميشود ماليات مقتضي اصول عامة فقه ما در امر ولايت فقيه و ولايت بر مسلمين اين است مقتضايش اين است كه هر وقت زمامدار مسلمين، حكومت اسلامي ديد كه يك كار واجبي زمين مانده خرج دارد، اعلام مي كند اي مردم هر كه با هر چه دارد بيايد كمك كند اگر ديد اينها كه با ميل خودشان مي آيند كمك مي كنند عده شان آنقدر نيست يا مقدار كمكشان آنقدر نيست كه كافي باشد، در اينحالت مي آيد معين مي كند با ضريب‌هاي معين و ضرايب معين مالياتهاي مشخص را معين مي كند و مي گيرد اين مقتضاي ادله عامه ولايت است چون ولي امر مسئول است او بايد بگرداند جامعة اسلامي، بچرخاند جامعه را اداره كند، بايد لوازم اين اداره را فراهم كند خب يك قيمت عمده از لوازم اين اداره چي است ؟ ميشود جامعه را بدون پول اداره كرد؟

همين شما كه كاركنان وزارت اقتصاد و دارائي هستيد، آيا شما اگر حقوق نگيريد مي توانيد اينجا بيائيد كار كنيد يا نه، آنهائي كه كارمند جاي ديگر هستند، اگر حقوق نگيرند مي توانند كار بكنند؟ قاضي اگر حقوق نگيرد مي تواند كار بكند؟ نامه رسان اگر حقوق نگيرد مي تواند كار بكند؟ بدون پول كه نميشود يك مملكتي را اداره كرد اگر مالياتهاي مقدر چهارگانه اي كه گفتيم براي تأمين اين هزينه هاي عمومي دولت اسلامي كافي نبود دولت اسلامي اعلام كند، هر كسي مي تواند بيايد هر قدر مي تواند بدهد آمدند و يك عده اي دادند ولي باز هم كم آمد آنوقت زمين مي گذارد مي‌گويد آقا چكار كنم مسلمانها همت ندارند، نمي شود مملكت را اداره كرد، آنوقت چي؟ خوب اگر مملكت را اداره نكند كي مي آيد مملكت را اداره مي كند؟ آمريكا هر وقت ما نتوانستيم كشور خودمان را اداره كنيم، يك قيم مي خواهيم، يا روس است، يا انگليس است، يا آمريكاست يا فرانسه است يا آلمان است يا ژاپن است بالاخره يكي از آن كبيرهاي دنيا بايد بيايند قيم من و شماي صغير بشوند مگر اينكه خود ما كبير بشويم و كبير هستيم و البته از همين جا به همه شان اعلام مي كنيم كه ملت مسلمان ما، ملت بالغ و كبيري است و خودش، خودش را اداره مي كند و همان فرياد هميشه يانكي گوهم به همه تان خطاب مي شود تكبير حضار بنابراين، خب اگر عده اي آمدند و گفتند آقا اين پشتوانه مالي را به اين كيفيتي كه شما گفتيد، خب، يك راهي به منزل ميبرد قبول داريم

وظيفه دولت در قبال مالياتها

دولت اول اين مالياتهاي مقرر را بگيرد، بعد اگر ديد كم مي آورد سالي چند بار كشكول گدائي را بلند كند بگويد اي ملت كم داريم بيائيد كمك اول اين را اعلام بكند تا هر كسي به دلخواه خودش كمك بكند، بعد اگر اين كمك هاي داوطلبانه به اضافة آن مالياتهاي مقرر چهارگانه كافي نبود، آنجا عيبي ندارد دولت ماليات وضع كند!!

اگر كسي اين را گفت شما در جواب او چه مي گوئيد؟ جوابي كه به اين گوينده داريم بدهيم اين است كه آقاي من، دولت بايد برنامه داشته باشد ما بايد براي اداره جامعه و براي كارهاي گوناگوني كه بيك جامعه نياز دارد برنامه ريزي چند ساله بكنيم ما حالا كه مي خواهيم قاضي بياوريم، بايد از همين حالا بدانيم كه اين قاضي را تا 30 سال ديگر بايد زندگيش را تأمين كنيم سي سال چي است؟ بعد هم تازه بازنشسته مي شود بايد تا آخر عمر را تأمين كنيم

رهنمود قرآن به مسلمانان در زمينه نبرد

ما اگر بخواهيم امروز در جبهه هاي نبرد حق و باطل پيروزمندانه بجنگيم قرآن به ما ياد داده بايد ما از ده سال پيش نيرو تربيت كرده باشيم و سلاح آماده كرده باشيم قرآن به ما ياد داده قرآن به ما نمي گويد به اين كه مسلمانان بنشين وقتي مشكلات آمد پيش گوشت، آمد بيخ خرخره ات را گرفته داره خفه ات مي كند آنوقت به فكر علاج باشد قرآن يك همچنين چيزي به ما ياد نمي دهد قرآن به خصوص در همين زمينه نبرد مي گويد

و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به اعدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم چه مي گويد قرآن؟ قرآن مي گويد آي مسلمانها بجاي آنكه وقتي دشمن حمله كرد شما تازه به فكر جنگ با او بيفتيد در برابر دشمنان موجود و دشمنان احتمالي كه از آنها خبر نداريد خدا از آنها خبر دارد، آمادگي جنگي داشته باشيد بطوري كه رزمندگانتان با فرمان بتوانند دفاع كنند مي گويد در برابر اين دشمنان نيرو و اسبان بسته آماده به كارزار فراهم كنيد آن روز اسبهاي بسته بود حالا چي؟

حالا تانكهاي نسبته، هواپيماها و ناوها و ناوچه هاي كنار بندر و توي فرودگاه آماده، توي آشيانه ها آماده توپهاي آماده، ما را اين توپهائي كه الان داريم توي اين قله ها، در ماه شهريور داشتيم رزمندگان ما الان بغداد بودند، ولي توپها اصفهان بود، شيراز بود، آماده اينها را نگه داريد آنقدر نيرو آماده كنيد كه دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد يعني آنقدر نيرومند باشيد كه دشمن بداند كه شما نيرومند هستيد هوس حملة به شما را نكند، بيان قرآن است نه به اندازه دشمنان شناخته شده كه معادله نظامي با آنها برقرار كنيد با يك تفوق نه آنقدر در نيرومندي جلو برويد كه دشمنان نشناخته اي هم كه توي حساب هم نمي آيند حساب كار خودشان را بكنند بيان قرآن است و اين بيان قرآن در همة زمينه هاست

آمادگي لازم در مقابل حوادث

مگر مي شود يك ملت زنده برنامه ها و تأمين هزينه برنامه هايشان اينجوري باشد كه خب ما حالا مالياتهاي موجود را مي گيريم و يك مقدار كارها را با آن انجام مي دهيم، بعد هم اگر ديديم يك كاري است، سيلي آمد، چيزي آمد اعلام مي كنيم مردم بيائيد كمك و اگر نشد و نيامدند آن وقت دولت حق دارد ماليات وضع كند اين نمي شود جنگش اين است، سيلش هم همين است، يك سيلي است كه بيايد يك روستا را ببرد، 50 تا خانوار، بله آنوقت 36 ميليون جمعيت تكان بخورند، البته اين 50 تا خانوار تأمين است نه سيل مي آيد، زلزله مي آيد، يك مرتبه مي بيند مثل سيل، سال قبل، دو سال قبل خوزستان چقدر انسانهائي را از هستي ساقط كرد كه در آن موقع ما چادر هر جا داشتيم براي سيل زده ها فرستاديم و كم آمد ما بايد چادر توي انبارهايمان داشته باشيم حوادث طبيعي پيش بيني نشده هست يك زلزله بشود در موقع سرما در جائي كه خيلي گرم است، چادر كافي نداشته باشيم مي ميرند انسانها آمبولانس نداشته باشيم مي ميرند انسانهاي معصوم

ادله عامه ولايت

بنابراين مثل اينكه روند فقهي دارد ما را جلو مي برد بر ما واجبست داشتن آمادگيهاي كافي، همراه با برنامه ريزي ها، بنابراين صبر نمي كنيم تا وقتي مشكلات پيش بيايد، دولت اسلامي با توجه به نيازمندهاي مربوط، به پيش بيني هاي لازم براي اداره هر چه بهتر جامعه اسلامي حساب مي كند اگر ديد اين مالياتهاي 4 گانه مشخص كافي است، اگر ديد كم است همانجا اعلام مي كند مردم، هر كس هر چه مي تواند به بيت المال داوطلبانه بدهد اگر ديد كم است ماليات وضع مي كند و ما تجربه هايمان را كرده ايم مي دانيم كم است بنابراين ده بار كه نبايد تجربه كنيم اجازه مي دهيد ماليات وضع كنيم مثل اينكه اجازه مي دهد معيارها و زير بناهاي فقهي ما در رابطه با ادله عامه ولايت و حكومت و مسئوليت حكومت نسبت به تأمين نيازهاي ضروري جامعه، اجازه وضع مالياتهاي اضافي به ما مي دهد اين است كه از ديدگاه اين دسته از فقهاء دولت اسلامي در حد تأمين هزينه كليه برنامه هاي عمومي با توجه و با محاسبه مالياتهاي وصول شده از راههاي چهار ماليات مقدس به اضافه كمك هاي داوطلبانه اگر ديد كمبود دارد مي تواند مالياتهاي جديد وضع كند كه در متن روايات و اسلام از آنها نامي برده نشده است اين به نظر ما زير بناي فقهي تمام عيار روشن تجويز وضع مالياتهاي نو در نظام اسلامي است در همين اواخر كه ما در تهيه قانون اساسي و بعدش تو بحث ها از اين حرفها مي زديم عده اي از آقايان اهل نظر در فقه با ما بحث مي كردند بر سر وضع مالياتها كه آقا اين مجوز شرعيش چيست؟ حتي يكي از آقايان فقهاء در جواب يك سؤال و استفتائي كه از او شده بود راجع به ماليات بيمه اين حق بيمه اي كه ما مي گوئيم آن چيزي كه از كارفرما مي گيريم يك ماليات است يكي از اين كساني كه بايد حق بيمه كارفرمائي را بپردازد، از يكي از آقايان فقهاء استفتاء كرده بود كه آقا قرار بر اين است كه از ما 18% ، 20% حق بيمه بگيرند آيا اين را در زمان رژيم مي گرفتند حالا هم كه جمهوري اسلامي است ميگيرند و اين آيا درستِ يا نه؟ و ايشان مرقوم فرموده بودند كه بله آنوقت به زور ميگرفتند حالا هم به زور مي گيرند و جايز نيست عرض ما با ايشان اين است كه آقا مسئله اينجور نيست، آن سكه دو رو دارد، اين حق بيمه‌اي كه از كارفرما مي گيرند يك ماليات است نظام اسلامي بايد به فكر اين كاركنان باشد، بايد اينها را تأمين كند از كجا؟ مالياتهاي مقدر چهارگانه كافي نيست، قطعاً كافي نيست، كمك هاي داوطلبانه به دولت اسلامي كافي نيست، قطعاً كافي نيست، دولت جمهوري اسلامي بايد اين كار را بكند و وقتي هم ماليات گذاشت البته به زور مي گيرد قرآن هم به پيغمبر مي گويد خذما اموالهم صدقتاً تنظهرم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكنن لهم البته شما مأموران دارائي هم عادت كنيد كه وقت مي رويد مالياتها را بگيريد يك خدا بركت هم بگوئيد عيبي ندارد اين خوب است بگذاريد رابطه بين وصول كننده و پرداخت كننده ماليات رابطة مهرآميز باشد نه قهر آميز اين خوبست اين درست است اين تعليم قرآن است همانطور كه آن ماليات ها را بايد گرفت البته اين آيه كريمه در زمينه خاصي است ولي مضمون موافقش در زمينه عام است منطقش در زمينه خاصي است باصطلاح فقهي ولي مفهومش در زمينه گسترده تر است اين يك ماليات است از آنها مي گيريم البته به زور هم مي گيريم

نحوه ماليات در رژيم گذشته

سخن اول ما با اين كارفرماها، با اين صاحبان مؤسسات اين است كه تو چرا امروز در جمهوري اسلامي داري به زور مي دهي؟ آن روز اگر به زور مي دادي براي اين بود كه مي بردند با آن كاخ مي ساختند، ميبردند پلاژهاي كنار دريا مي ساختند براي كاركنان اين وزارتخانه و آن وزارتخانه و تازه از اين پلاژهاي مدرن هم نورچشمي‌ها استفاده مي كردند والا اين كارمندان جزء و اين كارگرها و مستخدمين روي آنجا را هم نمي ديدند و تازه آنجا هم صرفاً استراحتگاه نبود، چه بسا مركز فساد هم بود و امثلاً اينها مي رفتند معاملات چند ميلياردي باطل مي كردند با سران استكبار اقتصادي جهاني ما امروز كه اين طور نيست

آهنگ به جا خرج كردن

امروز دولت جمهوري اسلامي مي كوشد تا بجا خرج كند بنده نمي گويم امروز در خرج هاي دولت هيچ خرج نابجا نيست، هست ولي مي گويم آهنگ آهنگ بجا خرج كردن است روز بروز انشاء الله با ياري همه تان و با برنامه ريزي هاي بهتر مي رويم به سمت آنچه بدست مي آيد بجا خرج كنيم بدون اسراف، بدون نادرستي، بدون ريخت و پاشي همين امروز آخرين گزارش مربوط به اين 56 ميليارد دلار در يك كلاهگذاري در مورد خريد اسلحه را آوردند ديدم خيلي پيشرفته كار و اميدوار هستيم از حلقوم اين دزدان خيانت پيشة بين المللي اين را هم بيرون بكشيم، اين مال حلال امت اسلامي را انشاء الله تكبير حضار خب، تلاش بر اين است كه بجا گرفته بشود و بجا خرج بشود وضع مالياتها عادلانه باشد، گرفتنش عادلانه باشد خرجش عادلانه باشد، اي برادر مسلمان ـ اي خواهر مسلمان ، چرا مي گوئي به زور مي گيرند تو با علاقه بده ولي سخن ما هم با فقهاء عظام اين است كه البته ما به راي شما به عنوان راي فقيه احترام مي گذاريم اما در يك بحث فقهي طبق معمول كه در حوزه داشتيم از رأي شما انتقاد مي كنيم و اظهار نظر مي كنيم و مي گوئيم به اينكه طبق موازين اسلامي ما مي توانيم براي تأمين نيازهاي ضروري جامعه مان ماليات جديد وضع كنيم و اين حق بيمه اي كه از كارفرما مي گيريم يك نوع ماليات است اين كه مي فرمائي آن روز به زور مي گرفتند حرام بود حالا او هم به زور مي گيرند خيلي فرق دارد با هم ما گفتيم انقلاب كرديم، رژيم عوض شد، نظام عوض شد، اما معني اينكه نظام عوض بشود اين نيست كه آنان آن روز بيمارستان به مردم خدمات ميدادند حالا ندهند ديگر اينكه ديگر عوض شدن خوبي نيست آن روز براي مردم در روستا و شهر مدرسه مي ساختند حالا نسازند ديگر يعني انقلاب كرديم براي اين، انقلاب اسلامي معنايش اين است كه در زمان رژيم شاهي درمانگاه مي ساختند، حالا در انقلاب اسلامي درمانگاه نسازند؟ آن موقع مدرسه مي ساختند حالا مدرسه نسازند و يا حالا بايد بسازند؟ حالا بايد بيشتر بسازند ساده تر، عمومي تر با رعايت اولويت هاي بهتر، حالا بايد اينكارها را بيشتر بكنيم خب از كجا؟ با همين مالياتها، بنابراين ما با احترام فراواني كه براي فقيه و رأي او قائل هستيم و به آراء همه آقايان فقيه قايل هستيم در همين بحثها اين آراء را منطقي و منصفانه و محترمانه نقد مي كنيم و عرض مي كنيم كه اداره جامعه جمهوري اسلامي بدون يك نظام مالياتي كه قطعاً مشتمل است بر وضع مالياتهاي نوعي كه در روايات به آنها تسريح نشده و آيات و روايات از آنها بالخصوص نام نبرده است، البته اصول و كلياتي كه در آيات و روايات در رابطه با اداره جامعه اسلامي آمده به فقيه چنين امكاني را مي دهد و همانطور كه ائمه فرمودند كه ما اصول را به شما القاء مي كنيم ما اصول و كليات را، قواعد كلي را برايتان مي گوئيم و شما فروغ را و احكام را از آنها استخراج كنيد و كار فقيه هم همين است ما در مورد مالياتها چنين مي گوئيم معتقديم وضع مالياتهاي عادلانه و منصفانه براي برنامه هاي ضروري در جمهوري اسلامي مطابق است با اصول و قواعد كلي و زير بناهاي اساسي كه در نظام جمهوري اسلامي مطابق است با اصول و قواعد كلي و زير بناهاي اساسي كه در نظام اسلامي است، خب مي ماند به اينكه اين مالياتها چگونه بايد وضع شود؟ مقتضي موازين اسلامي اين است كه اين مالياتها را كساني بدهند كه امكان دادنش را بيشتر دارند هر كه بيشتر دارد بيشتر بدهد، بيشتر در اين مالياتها سهيم بشود ماليات بر درآمدهاي ناخالص، ذكات، ما هر دو نوع ماليات را در مالياتهاي معين اسلامي داريم ذكات مالياتي بر دارائي ناخالص است يعني بر سود نيست هر كشاورزي كه محصول گندمش به حد نصاب برسد اين از نظر حد نصاب ذكات به او تعلق مي گيرد

/ 59