مصاحبه های شهید قدوسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصاحبه های شهید قدوسی - نسخه متنی

مصاحبه شونده: علی قدوسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اسناد تازه سوء استفاده مالي حسن نزيه

آيت الله قدوسي‌ بررسي درباره اتهامات عباس امير انتظام و مقدم مراغه اي ادامه دارد

آيت الله علي قدوسي دادستان كل انقلاب اسلامي در يك مصاحبه مطبوعاتي اسناد و مداركي در ارتباط باموارد اتهام حسن نزيه مدير عامل سابق شركت ملي نفت ايران در اختيار خبرنگاران قرار داد بنا به گفته دادستان انقلاب اسلامي مركز اين مدارك جزئي از اسناد ومداركي است كه درباره سوء‌استفاده ها و حيف وميل وي از بيت المال در اختيار دادستاني انقلاب قرار گرفته است

دادستان كل انقلاب ، در اين مصاحبه گفت حدود 2 ماه قبل از طريق آقاي مهندس بازرگان به حسن نزيه اعلام كرديم كه اتهاماتي دارد و براي اداي توضيحات به دادستاني مراجعه نمايد او به اين اطلاع وقعي ننهاد و در دادستاني حاضر نشد او پس از چند بار اعلام ما تلفني راجع به بازداشت يا عدم بازداشتش سئوال كرد كه ما پاسخ داديم كه اين مساله بستگي به پاسخ ي دارد كه او در رابطه ب اتهاماتش ايراد خواهد كرد پس از اينكه اعلامهاي ما به نتيجه اي نرسيد و آقاي نزيه به دادستاني مراجعه نكردند، ناچار حكم جديد صادر كرديم واعلام نموديم كه بخشي از اموال و دارائي هايي كه دارد مصادره شده است و با اين عمل دين خود را نسبت به مردم ادا نموديم اكنون پس از دستور مصادره اموال ايشان ، مواردي را كه بعنوان گوشه كوچكي از سوء استفاده و خيانت ايشان نسبت به بيت المال مسلمان ايران بدست آورده وتهيه كرده ايم اعلام مي كنيم تا ملت ايران بدانند كه اين چهره انقلابي و اسلامي كه دم از اسلام و دين و اعتقاد به انقلاب اسلامي ايران مي زند، چگونه چهره اي دارد و چگونه بيت المال راحيف و ميل مي كند و براندوختهاش مي افزايد

آيت اله قدوسي در خصوص مدارك بدست آمده به مورد حقوق ساليانه حسن نزيه بهنگام تصدي پست مديريت عامل شركت ملي نفت ايران اشاره كرد و گفت ايشان كه فردي انقلابي و به ظاهر مومن به انقلاب و اسلام هستند ، به جز بهمن ماه 57 تا پايان شهريور سال جاري ماهيانه حقوقي معادل 66 هزار تومان دريافت كرده اند كه بعبارت ساده تر جمع كل حقوق دريافتي ايشان در اين مدت مبلغي معادل 4650440 ريال است دادستان انقلاب سپس مواردي را كه بر اساس مدارك موجود بدست آمده بود به اين شرح در اختيار خبرنگاران گذاشت؛

حسن نزيه و تخلفات و خيانتها در حجم ميلياردها ريال قرار داد ها و حقوق حيف ميل شده بيت المال در شركت نفت

آقاي حسن نزيه به استناد آنكه در گفتگوي تلفني جمله هاي خواستم اقدام كنم - من را بر كنار كردند متعاقب يكديگر گفته مي شود و يا در روزنامه اين دو جمله بدون فاصله تحرير مي شود، خود را ازتعرض و تعقيب در خصوص هر گونه تخلف و خيانتي معاف ميداند و با ابلاغ اخطاريه ها مكرر از حضور در دادستاني كل انقلاب امتناع و به درج مقاله در روزنامه ميپردازد و حال آنكه

1- در حيف وميل بيت المال در پرونده هاي چند صد ميليون توماني قرار دادهاي شماره 766 و 767 منازل مسكوني كاركنان شركت نفت منعقده با ناصر نصرتي و پرويز چنگيزي معروف و شركت استار استيل آقاي حسن نزيه مدير عامل و مسئول حفظ حقوق شركت نفت با انكه در تاريخ نوزدهم ارديبهشت ماه 58 دقيقا در جريان اين خيانت و حيف و ميل قرار گرفته و با توه به فاصله زماني پنج ماه از ارديبهشت ماه تا هفتم مهر ماه 58 زمان بركناري ايشان مجال كافي براي ايفاي وظيفه انقلابي و قانوني موجود بوده معلوم نيست چرا اقدام جدي در وصول اين حقوق از دست رفته بيت المال ننموده ودر مقام ارفاق با اشخاص طرف قرار داد مرتكب چنين خيانتي شده است

2- در قرار داد خانه سازي منعقده با شركت خارجي دامينوظ كه جمع مبلغ قرار داد بابت انجام تمام كار 966 ر700ر108 ريال بوده در وضعيكه 73 درصد كار وسيله شركت خارجي دامينو انجام شده از او خلع يد گرديده و انجام 27 درصد باقيمانده كار به شرك ساختماني گرودون داده شده و در تاريخ بعد از انقلاب و در زمانيكه آقاي نزيه مدير عالم و مسئول حفظ حقوق و سرمايه دار بوده است مبلغ 318ر707ر235 ريال بابت دستمزد كاري كه دستمزد صد در صد آن كار 966ر700ر108 ريال بوده پرداخته است معلوم نيست با چنين خيانتي كه بجاي مبلغ دو ميليون و نهصد و سي و پنجهزار تومان دستمزد 27 درصد اين كار مبلغ بيست و سه ميليون و پانصد وهفتاد هزار تومان پرداخت گرديده، آقاي حين نزيه مدير عامل و مسئول حفظ سرمايه شركت نفت چگونه جوابگوي چنين تخلف وخيانتي مي تواند باشد؟

3- بموجب گزارش هاي تفصيلي كه در ارديبهشت ماه 58 به آقاي سن نزيه مدير عامل و مسئول حفظ حقوق شركت ملي نفت تقديم و دعاوي و مطالبات شركت از كنسرسيوم بابت حقوق حقه و مسلم شركت ملي نفت اولا در توجيه مطالبات موضوع ماده 31 قرار داد 1973 با برآوردي بميزان چندين بليون بشكه نفت معادل ميليادها ريال و ثانيا درمحاسبه ساير تقصيرات كنسرسيوم در حجم ميليارد ها ريال تعيين و اعلام گرديده و در وضعيكه آقاي حسن نزيه مدير عامل در فاصله زماني از ارديبهشت ماه 58 تا هفتم مهر ماه زمان بركناري ايشان وقت و فرصت كافي براي هر گونه اقدام در مطالبه و وصول چنيدن حقوق مسلم شركت نفت در حد ميلياردها ريال داشته است، معلوم نيست چرا و به چه دليل مسامحه در اين كار را بر اقدام جدي و عاجل عليه كمپانيهاي آمريكائي كنسرسيوم ترجيح داده است و معلوم نيست چه كار مهمتري در دست اقدام و انجام داشته است؟ و اگر بهر جهت رضايت خاطر بر اين تعلل و تاخير پيدا نموده مرتكب خيانتي بزرگ شده است زيرا با تصريح در ماده 36 اساسنامه شركت نفت در مسئوليت و وظايف مدير عامل كه مدير عامل مسئول حسن جريان كليه امور و حفظ و منافع و اموال شركت مي باشد و مسئوليت اعمال نظارت هاي مالي ومحاسباتي و حسابرسي نسبت به عمليات و معاملات و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور را دارد بحكم منطق قانون اقاي حسن نزيه مسئول كليه خيانتها و خسارتها و حيف و ميل ها مي باشد

4- برابر اسناد دقيق حسابداري آقاي حسن نزيه بابت يك روز سي ام بهمن ماه 57 مبلغ دو هزار و دويست و چهار تومان و بابت 8 ماهه از اسفند 57 تا شهريور 58 ماهيانه شصت و شش هزار و يكصد و بيست تومان بشرح زير بابت حقوق استفاده نموده ‌

حقوق يك روزه سي ام بهمن 57 ، 22040 ريال حقوق يكماهه اسفند ماه 57 ، 661200 ريال فروردين ماه 57، 661200 ريال ارديبهشت ماه 57/، 661200 ريال خرداد ماه 57، 661200 ريال تير ماه 57 ، 661200 ريال مرداد ماه 57 661200 ريال شهريور ماه 57، 1200 ريال جمع 4650440 ريال كه از جمع ارقام فوق مبلغ سي و يك هزار و هفتصد و نود تو در حساب مسدود شده او باقي است و مبلغ 4331548 ريال جمع ارقام فوق را بصورت ارز و ريال استفاده نموده است اين توضيح را براي اطلاع عموم لازم مي داند كه آقاي حسن نزيه از محاسبه فوق مبلغ 15042 دلار و 800 پوند و 11000فرانك فرانسه در نمايندگيهاي شرك نفت در اروپا و آمريكا دريافت نموده و بعلاوه مبلغ5063 دلار و 30330 فرانك فرانسه و 11000فارنك سوئيس به نرخ ارز دولتي استفاده نموده كه مايه اتفاوت ارز دريافت مبلغ 3370380 ريال بنفع مشاراليه بوده است

البته پرونده هاي قرار دادهاي مربوط به پروژه هاي بزرگ در حجم ميلياردها ريال در دست رسيدگي است كه عنداللزوم با ذكر مبالغ حيف و ميل شده در آنها و تخلفات خيانتهاي ديگر متعاقبا اعلام خواهد شد

دادستان كل انقلاب جمهوري اسلامي ايران عل دوسي دادستان انقلاب در پايا اين مصاحبه ،‌پس از اعلام موارد ياد شده ،‌در خصوص اتهامات عباس امير انتظام گفت در اينكه آقاي امير انتظام ارتباطها و ملاقات هايي داشته شكي نيست مدارك و اسنادي به خط خوش در دست است اين موارد را به اثبات ميرساند اينكه آقاي هاشمي رفسنجاني درباره آقاي امير انتظام گفته اند، در تاييد ايشان نبوده ايم بلكه احتمالا به مواردي اشاره شده كه ما نيز در پي آن هستيم در اسناد و مدارك موجود، اين مساله مشخص است

اقاي امير انتظام عنوان كرده اند كه در جلساتي كه شركت كرده اند عده اي از عوامل سيا نيز بدون اينكه كسي مطلع باشد شركت داشته اند و آنه پاره اي از مسايل و اوضاع جاري را با آمريكا مطرح ساخته و يا گزارشاتي داده اند مطالبي كه ايشان تحت اين عنوان ايراد مي كنند، قضاوتش با مرد و امام است البته راجع به اينكه شركت كنندگان در جلسات تشكيل شد ه چه كساني بوده اند و اسامي كه ايشان عنوان مي كنند، بعدا مواجهه اي انجام مي دهيم تا دقيقا مشخص شود كه حرفهاي آقاي امير انتظام تا چه حد حقيقت دارد

قدوسي راجع به موارد اتهام مقدم مراه اي اظهار داشت كه تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد و بزودي پس تكميل پرونده و گردآوري دلايل كاف، مطالب تازه اي در باره ايشان ارائه خواهد شد

/ 18