حفظ مال - اخلاق اقتصادی و سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق اقتصادی و سیاسی - نسخه متنی

علی‌اصغر الهامی ‌نیا، نعمت‌ا... یوسفیان، تقی حسینی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حفظ مال

نـظـر بـه اينكه مال در زندگى انسان ، نقش مهمّى دارد، و انسان بايد درحفظ آن بكوشد. از اين رو، ديـن
مـقدّس اسلام براى حفظ مال و جلوگيرى از تضييع آن قوانينى را مقرّر داشته است . امام صادق عليه
السّلام مى فرمايد:

(اِحْتَفِظْ بِمالِكَ، فَاِنَّهُ قِوامُ دينِكَ) (60)

مال خود را محافظت كن ، چرا كه مايه برپايى دين توست .

همچنين راههايى براى حفاظت از مال ، پيشنهاد مى دهد:

الف ـ نسپردن مال به نااهلان

خـداونـد مـتـعـال ، امـوال را وسـيـله زنـدگـى ومـايـه بقاى جامعه قرار داده ، و دستور داده است كه
مال را به دست سفيهان نسپاريد:

(وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً) (61)

اموالتان راكه خدا قوام زندگى شما قرار داده است به دست سفيهان ندهيد.

يـكـى از عـلل حـرمـت ربـا، ايـن اسـت كـه بـاعـث تـضـيـيـع مال مى شود.(62)

هـمـچـنـيـن عـلّت ايـنـكـه عـدّه اى ازتـصـرّف درامـوال خـود مـمـنـوع هـسـتـنـد، جـلوگـيـرى از
تـضييع مال است .(63)

ب ـ تقديس حفاظت از مال

حـفـاظـت از مـال ، آن قـدر مـهـمّ اسـت كـه اسـلام ، كـشـتـه شـدن در راه دفـاع ازمال را به منزله
شهادت مى داند. رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله مى فرمايد:

(مَنْ قُتِلَ دوُنَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ) (64)

كسى كه در دفاع از مال خويش كشته شود، شهيد است .

ونيز دستور مى دهد كه براى حفظ و حراست ازمال ، تا پاى جان پايدارى كنيد:

(قاتِلْ دُونَ مالِكَ حَتّى تَحوُزَ مالَكَ اَوْ تُقْتَلَ فَتَكُونَ مِنْ شُهَداءِ
الاَّْخِرَةِ) (65)

در دفاع از مال خويش آن قدر بجنگ تا اينكه آن را حفظ نمايى يا كشته شوى تا در زمره شهداى آخرت باشى .(66)

ج ـ رعايت اعتدال

اسلام براى حفظ مال و جلوگيرى از تضييع آن ، رعايت اقتصاد را لازم دانسته واسراف و تبذير راحرام
شمرده است . قرآن كريم مى فرمايد:

(وَالَّذينَ اِذا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) (67)

وآنـان كـه چـون هـزيـنـه مى كنند، اسراف نمى كنند وخسيسى نمى ورزند، بلكه ميان اين دو، راهِ اعتدال
را مى گيرند.

امام صادق عليه السّلام فرمود:

(اِتَّقِ اللّهَ وَلا تُسْرِفْ وَلا تَقْتُرْ، وَكنْ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً ...) (68)

ازخـدا بـتـرس ! و اسـراف نـكـن ، وخـيـلى سـخـت گـيـر مـبـاش ! بـلكـه بـيـن ايـن دو، اعتدال پيشه
كن .

هـمـچـنـيـن ، آب دادن مـزرعـه و درخـتـان ، (69) رسـيـدگـى بـه حـيـوانـات ، منزل ، اتومبيل وساير
وسائل زندگى كه جزو اموال هستند و ... ازدستورات دين مقدّس اسلام است .

/ 78