اخلاق در اداى حقوق مالى - اخلاق اقتصادی و سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق اقتصادی و سیاسی - نسخه متنی

علی‌اصغر الهامی ‌نیا، نعمت‌ا... یوسفیان، تقی حسینی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دـ رشد اموال

بـركـت و رشـد ثـروت و بـالا رفتن سطح توليد، يكى ديگر از فلسفه هاى حقوق مالى است . اداى حـقـوق
مـالى ، مـوجـب مـى شـود كـه ثـروت در ميان اقشار مختلف جامعه ، جريان پيدا كرده و اقتصاد، شكوفا
گردد. امام كاظم عليه السلام مى فرمايد:

(إِنَّما وُضِعَتِ الزَّكاةُ... تَوْفيراً لاَِمْوالِهِمْ) (83)

همانا زكات ، وضع شده تا موجب زيادى و رشد اموال مسلمانان باشد.

ه‍ ـ تطهير و تزكيه

يـكـى ديـگـر از اهـداف حـقـوق مـالى ، پـاك شـدن نـفـس از صـفـت بخل و شفا يافتن اين بيمارى است .

امام صادق عليه السلام درباره گرفتن خمس از مردم فرمود:

(إِنـّى لاََّخـُذُ مـِنْ اءَحـَدِكـُمُ الدِّرْهـَمَ وَإِنـّى لِمـَنْ اَكـْثـَرِاَهـْلِ
الْمـَديـنـَةِ م الاً م ا اُريـدُ بـِذ لِكَ إِلاّ اَنـْ تُطَهَّرُوا) (84)

با اينكه از بيشتر اهل مدينه داراترم ، يك درهم (خمس ) راهم از شما مى گيرم واز اين كار، قصدى جز پاك
شدن شما ندارم .

بـا اداى حـقـوق مـالى ، روحِ نـوع دوسـتـى ودگـر خـواهـى در انـسـان رشـد كـرده ، خـودپسندى ،
خـودخـواهـى و بـخـل از بـيـن مـى رود. از ايـن بـيـان ، روشـن مـى شـود كه اثر اداى حقوق مالى و بذل
مال ، به خود شخص بر مى گردد. از اين رو، قرآن كريم مى فرمايد:

(وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلاَِنْفُسِكُمْ ...) (85)

آنچه از خوبيها انفاق مى كنيد، به نفع خودتان است .

وـ پيشرفت اسلام

دارس ، بيمارستانها، مراكز تبليغى و غيره تاءسيس گشته ، مبلّغان و نويسندگان لايق تربيت مـى شـونـد
و با تهيّه وسائل تبليغاتىِ روز، برنامه هاى اسلام ، درجهان ترويج مى گردد. و سـهـل انـگـارى درايـن
امـر، بـاعـث بـه خـطـرافـتادن اسلام و مسلمانان خواهد شد. امام صادق عليه السلام فرمود:

َنْ تـَصـيـرَالاَْمـْوالُ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ فيهَاالْحَقَّ وَيَصْنَعُ (فيهَا) المَعْرُوفَ.

فَإِنَّ مِنْ فَناءِ الاِْسْلامِ وَ فـَنـاءِ الْمـُسـْلِمـيـنَ اءَنْ تـَصـيـرَ الاَْمـْوالُ
فـى اَيـْدى مـَنْ لا يـَعـْرِفُ فـيـهـَا الْحـَقَّ وَلا يـَصـْنـَعـُ فيهَاالْمَعْرُوفَ) (86)

دوام وپـايدارى مسلمانان واسلام به اين است كه ثروتها دردست افرادى قرارگيرد كه حق آن را
بـشـنـاسـنـد و در راه نـيـك ، صـرف نمايند، و نابودى اسلام و مسلمانان به اين بستگى دارد كه اموال
دراختيار كسانى قرار گيرد كه حق ثروت خود را نشناخته ، كار نيك انجام ندهند.

امام رضا عليه السلام درباره خمس فرمود:

(إِنَّ الْخُمْسَ عَوْنُنا عَلى دينِنا وَعَلى عَيالاتِنا وَعَلى مَوالينا) (87)

همانا خمس ،كمكى براى اهداف دينى ما، وكمكى براى زندگى خانواده و دوستان ماست .

اخلاق در اداى حقوق مالى

چـون اثـر و نـتـيـجـه اداى حـقـوق مـالى بـه خـودانـسـان بـر مـى گـردد، از ايـن رو براى اينكه
عـمـل انـسـان ، رنـگ الهـى داشـتـه ، اجـر و پـاداش آن بـاطـل نـشـود، و نـيـز بـخـل ، دنـيـا
پرستى ، تكبر و غرور ناشى از توانگرى ، ريشه كن گردد، لازم است يك سرى مسائل اخلاقى دراداى اين حقوق
مراعات شود:

الف ـ اخلاص

اداى حـقـوق مـالى بـايـد مـخـلصـانـه ، بـه دور از ريـا وخـودنـمـايـى و بـراى خـشـنودى خداوند
متعال انجام گيرد. قرآن كريم از مخلصان ستايش كرده ، مى فرمايد:

(يُنْفِقُونَ اءَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللّهِ) (88)

(اينها) اموال خود را براى خشنودى خداانفاق مى كنند.

درباره آنها كه اخلاص ندارند مى فرمايد:

(يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النّاسِ) (89)

مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى كند.

نـظـر اسـلام ايـن اسـت كـه عـمـلى در پـيـشـگـاه خـداونـد، ارزش داشـتـه و پذيرفته مى شود كه
خالصانه انجام پذيرد و گرنه پشيزى نمى ارزد. از اين رو، على عليه السلام مى فرمايد:

(اَلْعَمَلُ كُلُّهُ هَباءٌ إِلاّ ما اُخْلِصَ فيهِ) (90)

تمام اعمال ، غبار (باطل و بى حاصل ) است ، مگر آنچه درآن اخلاص باشد.

/ 78