احترام به اموال مردم - اخلاق اقتصادی و سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق اقتصادی و سیاسی - نسخه متنی

علی‌اصغر الهامی ‌نیا، نعمت‌ا... یوسفیان، تقی حسینی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

احترام به اموال مردم

ديدگاه اسلام

مـالكـيـت فردى در اسلام يك امر مسلّم و بديهى است ، يعنى يك فرد مسلمان ، اعم از زن و مرد، مى تواند
از راههاى مشروع ، ثروت جمع كرده ، مالكش گردد و هيچ كس حق تعرّض به او را ندارد. قرآن كريم مى فرمايد:

(لِلّرجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبوُا وَ لِلنِسّاءِ نَصيبٌ مِمَّااكْتَسَبْنَ...) (97)

مردان نصيبى از آنچه به دست مى آورند دارند و زنان نصيبى .

ونيز مى فرمايد:

(و آتوُاالْيَتامى اَمْوالَهُمْ ... وَ لا تَاءْكُلُوا اَمْوالَهُمْ اءِلى اَمْوالِكُمْ ...) (98)

امـوال يـتـيـمـان را بـه آنـان بـدهـيـد، و امـوالشـان را هـمـراه بـا اموال خويش نخوريد.

م جواز تصرف در مال ديگرى بدون اذن وى ) و (تسلط مردم بر اموالشان ) بخوبى ، روشن مـى شـود كـه اسـلام ،
مـالكـيـت فـردى را بـه عـنـوان يـك اصـل مـسـلّم و فـطـرى پـذيـرفـتـه است . از اين رو، احكامى در
باره آن صادر كرده ، وبراى اين اموال ، حريمى قرار داده است كه بايد محترم شمرده شود.

هـمـان گـونـه كـه جان ، ناموس و آبروى مردم ، اهميّت ويژه اى داشته ، احتياط و احترام نسبت به آنها
واجب است ، (اموال مردم ) نيز از نظر اهميت ، كمتر از جان و ناموس آنان نيست . پيامبرگرامى اسلام صلى
الله عليه وآله اين موضوع مهم را د راجتماع بزرگ عيد قربان چنين ابلاغ كرد:

(...اءِنَّ حُرْمَةَ اَمْوالِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ حُرْمَةَ دِمائِكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذا،
فى شَهْرِكُمْ هذا، فى بَلَدِكُمْ هاذا، اءِلى اَنْ تَلْقَواْ رَبَّكُمْ، فَيَسْاءَلُكُمْ عَنْ
اَعْمالِكُمْ...) (99)

هـمـانـا حـرمـت امـوال وخـون شـمـا بـر يـكـديگر، نظير حرمت امروز در اين ماه واين سرزمين است تا
پروردگارتان را ملاقات كنيد وشما را از كردارتان پرس و جو كند.

وهمچنين فرمود:

(سـِبـابُ الْمـُؤْمـِنِ فـُسـوُقٌ، وَ قـِتـالُهُ كـُفـْرٌ، وَ اءَكـْلُ لَحـْمـِهِ
مـَعـْصـِيـَةٌ، وَ حـُرْمـَةُ مـالِهِ كـَحـُرْمَة دَمِهِ) (100)

دشنام دادن مؤ من ، فسق است و جنگيدن با او كفر وخوردن گوشتش (بدگويى وغيبت پشت سرش ) گناه است وحرمت
مالش چون حرمت خونش ، محفوظ است .

بـنـابـرايـن ،اسـلام احـتـرام بـه امـوال مـردم را واجـب كـرده اسـت ، تـا اموال تباه نگرد،
انسانها كشته نشوند، كينه توزى ونزاع درجامعه رواج پيدا نكندو بازرگانى و كسب و كار، ترك نگردد.

ر اسـت ، از ايـن رو، كـسـانـى كـه به حريم اموال ديگران تجاوز مى كنند، تحت پيگرد قانونى قـرار
گـرفته ، در مواردى حدّ الهى در باره آنان اجرا مى شود. همچنين اسلام ، دفاع در برابر مـتـجـاوز بـه
امـوال را مـشـروع دانـسـتـه و كـشـتـه ايـن راه را بـه مـنـزله شـهـيـد قـلمداد كرده است (101)
ايـن ديـدگـاه اسـلام ، در بـاره احـتـرام بـه امـوال مـردم اسـت و بـى احـترامى در اين امور كه جزء
(حـقـّالنـاس ) شـمـرده مـى شـود، پـيـامـدهـاى شـومـى بـه دنبال دارد كه در همين درس به آنها اشاره
خواهيم كرد.

/ 78