تاءثير تكاثر ثروت بر اخلاق - اخلاق اقتصادی و سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق اقتصادی و سیاسی - نسخه متنی

علی‌اصغر الهامی ‌نیا، نعمت‌ا... یوسفیان، تقی حسینی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

تاءثير تكاثر ثروت بر اخلاق

تكاثر ثروت براخلاق انسان ، آثار ناگوار فراوانى مى گذارد و اگر انسان توجّه نداشته باشد، سبب
پيدايش مسائل زير مى شود:

الف ـ غفلت از ياد خدا

تـكـاثـر در امـوال واولاد ومـانـنـد آن ، چـه بـسـا انـسـان را از يـاد خـدا، غافل كرده و به خود
مشغول مى دارد. قرآن كريم مى فرمايد:

( وَما اَمْوالُكُمْ وَ لا اَوْلادُكُمْ بِالَّتى تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نا زُلْفى ...) (221)

اموال و اولاد شما چيزى نيست كه شما را به مانزديك سازند.

بـدون ايـمان وعمل صالح ، انسان را به خدا نزديك نمى سازد، بلكه گاهى موجب غرور، تكبر، فـخـر
فـروشـى وغـفـلت از يـاد خـدا مـى گـردد، پـس به آنها باليدن و (... نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوالاً
وَاَوْلاداً...) (222) گفتن ، چه مفهومى دارد؟ قرآن كريم به مؤ منان چنين هشدار مى دهد:

(يـا اَيُّهـَاالَّذيـنَ آمـَنـُوا لا تـُلْهـِكُمْ اَمْوالُكُمْ وَ لا اَوْلادُكُمْ عَنْ
ذِكْرِاللّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَاوُلئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) (223)

اى كـسـانـى كـه ايـمـان آورده ايـد، امـوال واولادتـان شـمـا را از يـاد خـدا بـه خـود مشغول
ندارد، كه هركه چنين كند، زيانكار است .

امام خمينى قدّس سرّه دراين باره مى فرمايد:

( ايـنـكـه مـال انـدوزى و ثـروت انـدوزى مـذمـوم اسـت ، بـراى ايـن اسـت كـه ايـن مـال انـدوزى و
ثـروت انـدوزى و امـثـال ايـنـهـا، و زرق وبـرق دنـيـا دل انسان را مى كشاند به طرف غير خدا.... ) (224)

ب ـ رشد رذايل اخلاقى

عـلاقـه بـى حـدّ و حـصـر بـه سـيـم و زر، گـاه بـاعـث خـيـلى از رذايـل اخلاقى مى شود، وزمينه را
براى زشت رين و ننگين ترين گناهان فراهم مى كند، دراينجا به بيان بعضى از رذايل اخلاقى كه براثر
تكاثر ثروت ، دامنگير انسان مى شود، اشاره مى كنيم :

1 ـ تكبّر وغرور

انسان ، هنگامى كه از نظر ثروت برديگران برترى يافت ،گرفتار غرور و فخر فروشى مى شود
و ثروت را وسيله برترى جويى قرار مى دهد.

قـرآن كـريـم ، گـفـتـار يـكـى از ثـروت زدگـان مـتـكـبـّر را نقل مى كند كه به ديگران مى گويد:

( اءَنَا اَكْثُرُ مِنْكَ مالاً وَاءَعَزُّ نَفَراً) (225)

من به مال از تو بيشتر و از حيث افراد، عزيز ترم .

غـرورِ ثـروت ، گاهى باعث مى شود كه انسان ، دست به تكذيب پيامبران الهى بزند تاريخ ، نشان مى دهد كه
بيشتر دشمنان پيامبران ، ثروتمندان عيّاش و مغرور بوده اند.

قرآن كريم مى فرمايد:

( وَما اَرْسَلْنا فى قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ اِلاّ قالَ مُتْرَفُوها اِنّا بِما اُرْسِلْتُمْ بِهِ
كافِرُونَ، وَ قالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوالاً وَاَوْلاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبينَ) (226)

مـاهـيـچ بـيـم دهنده اى به قريه اى نفرستاديم ، جز آنكه توانگران عيّاش آن گفتند: ما نسبت به آنـچـه
بـراى شـمـا فـرسـتـاده شـده اسـت ، كـافـريـم و گـفـتـنـد: اءموال واءولاد مااز همه بيشتر است و ما
عذاب نخواهيم شد.

امام خمينى قدّس سرّه مى فرمايد:

( انـسـان ايـن طـورى اسـت ، وضـع روحى همه انسانها اين طور است كه تايك استغنايى پيدا مى كـنـد،
طـغـيـان پـيـدامـى كـنـد، اسـتـغـنـاى مـالى پـيـدا مـى كند به همان مقدار طغيان پيدامى كند...

) (227)

2 ـ انـحصار طلبى

انسان اگر گرفتار بلاى تكاثرشود، دلش مى خواهد همه امتيازها ازآنِ او شـود
وتـمـام ثـروتـهـا مـخـصـوص او گـردد، و از يـاد مـردم مـحـروم و مـسـتـضـعـف ، غافل مى شود. حضرت
على عليه السّلام فرمود:

(مَنْ كَرَمَ عَلَيْهِ الْمالُ هانَتْ عَلَيْهِ الرِّجالُ) (228)

هر كس كه مال درنزد او ارزشمند وگرامى شد، مردمان درنظر او خوار مى گردند.

سـرگـرم بـودن بـه جـمـع ثـروت بـاعـث مـى شـود كـه صـفـت نـاپـسـنـد بـخـل درانـسـان تـقـويـت
شـود، وانـسـان درمـواردى كـه لازم اسـت بذل و بخشش نمايد، امساك كند.

در روايـتـى نـقـل شـده كـه پـيـامـبـراكـرم صـلّى اللّه عـليـه وآله درحـال طـواف بـودند؛ ديدند
شخصى پرده كعبه را گرفته خداوند را قسم مى دهد به حقّ كعبه كه از گناهانش در گذرد....

حضرت فرمود: گناه تو چيست ؟

عـرض كـرد: مـن شـخـص ثـروتـمـنـدى هـسـتـم . وقـتـى شـخـص سائل به طرف من مى آيد مانند آن است كه آتش
به سوى من زبانه مى كشد.(229)

/ 78