تجمل گرايى - اخلاق اقتصادی و سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق اقتصادی و سیاسی - نسخه متنی

علی‌اصغر الهامی ‌نیا، نعمت‌ا... یوسفیان، تقی حسینی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

د ـ كرامت نفس

ى هـسـتـنـد كـه درحـالت عـادى ، جـود وبـخـشـش وكـمـك بـه مـسـتـمـنـدان ، بـراى آنـان امـرى سهل
و آسان است ، بطورى كه به آن عادت كرده اند؛ در صحنه هاى ازخود گذشتگى گوهرهاى پاك انسانى ، كرامت نفس
، پاكيزگى ، صفا وبلندى مرتبه نفوس خود را آشكار مى كنند و به تعبير اميرمؤ منان عليه السلام :

(عِنْدَالاْ يثارِ عَلَى النَّفْسِ تَتَبَيَّنُ جَواهِرُالْكُرَماءِ) (259)

هنگام ايثار، گوهرهاى (شرافت و بلندى مرتبه ) كريمان آشكار مى شود.

ازحذيفه عدوى نقل شده كه گفت :

به او آب بدهم ، ناله ديگرى برآمد. او نيز اشاره به مجروح سوّمى كرد. چون نزد وى رسيدم ، جـان داده
بـود. بـه سوى هشام برگشم كه روح او نيز پرواز كرده بود. دراين هنگام به سوى پـسـر عـمـويـم بـاز
گـشـتـم كـه او هـم از دنـيـا رفـتـه بـود. گـفـتـم : سـبـحـان الله ، ايـنـسـت ايثار.(260)

ه‍ ـ مروّت و جوانمردى

مـروّت و جـوانمردى ، لازمه ايثار و فداكارى است و ايثارگران به علت از خود گذشتگى ، به قلّه كمال
انسانى ، دست مى يابند. حضرت على (ع ) دراين باره مى فرمايد:

(مَنْ آثَرَ عَلى نَفْسِهِ بالَغَ فِى الْمُرُوَّةِ) (261)

هـركـه ديـگـران را بـرخـود مـقـدّم بـدارد، درمـروّت وجـوانـمـردى بـه كمال رسيده است .

تجمل گرايى

) اسـت . (تـجـمـل ) يـعـنـى (خود را زينت دادن و آراسته شدن ) وجمع آن (تجمّلات ) به معنى (وسـايـل
زيـنـت و آرايـش ، آنـچـه مـوجـب نـشـان دادن شـاءن و شكوه و زيبايى باشد)، بكار مى رود. (262) و كـلمـه
(گـرايـى ) و (گـرايـيـدن ) يـعـنـى (آهـنـگ كـردن ، ميل و رغبت كردن ).(263)

ل گرايى ) ميل و رغبت كردن به تجمّلات و توجّه به ظواهر زندگى را مى گويند، كه گاهى به جاى آن ، كلمه
(تجمّل پرستى ) به كار برده مى شود، كه براى بيان مقصود گوياتر اسـت ، و درجـه وابـسـتـگـى و بـنـدگـى
تـجـمـّل پـرسـتـان را نـسـبـت بـه وسايل لوكس ، زينتى و تشريفاتى بيشتر مى رساند.

تاريخ پيدايش روحيه تجمّل گرايى درتاريخ اسلام به زمان بنى اميّه بر مى گردد، چنانچه جرجى زيدان مى
نويسد:

بـه دنـيـا و زيـنـتـهـايـش داشـتـه ، خـلافـت را بـه يـك نـوع سـلطـنـت تـبـديـل كـردنـد، و بـه
انـدوخـتن زر و سيم و اسراف درآن پرداختند، بويژه (وليد بن يزيد) بـقـدرى گـردن بـنـدجـواهـر
تـهـيـه كرده بود، كه هر روز همانند تعويض لباس يك نوع و يك مدل مخصوص آن را به گردن مى انداخت ).(264)

گـذشـتـه ، دسـت بـه عـيـّاشـى و خـودكـامـگـى زده ، و گـوى سـبـقـت درتـجـمّل گرايى را ربودند و
الگوى ساير دولتهاى اسلامى درمصر، شام ، مغرب و اندلس شـدنـد و رفـتـه رفـتـه ايـن رسـم شـوم ، كـه
بـاعـث غـارت بـيـت المال به دست زمامداران خودكامه و ستمگر مى شد، ضربات مهلكى به جوامع اسلامى
وارد آورد.

حـال بـبـيـنـيـم ، ديـدگـاه اسـلام دربـاره تجمّل گرايى چيست ؟ و چه خطراتى از اين ناحيه انسان را
تهديد مى كند؟

/ 78