تجمّل گرايى از ديدگاه اسلام - اخلاق اقتصادی و سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق اقتصادی و سیاسی - نسخه متنی

علی‌اصغر الهامی ‌نیا، نعمت‌ا... یوسفیان، تقی حسینی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجمّل گرايى از ديدگاه اسلام

و قـرآن بـه جـمـال ، زيـبـايى ، تجمّل و خودآرايى توجّه مخصوصى دارند، و در ضمنِ پرورشِ كـليـه
تـمـايـلات فطرى بشر، حسّ جمال دوستى مردم را نيز مورد حمايت و تربيت قرار داده ، و اسـتفاده صحيح از
زيباييهاى طبيعت وتجمّلات را به پيروان خود توصيه كرده اند. قرآن كريم مى فرمايد:

(قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللّهِ الَّتى اءَخْرَجَ لِعِبادِهِ...) (265)

بگو، چه كسى زينتهاى الهى را، كه براى بندگان خود آفريده ، حرام كرده است ؟

اسـت . وسـيـره عـمـلى پـيـشـوايـان مـعـصـوم نـيـز دليـل بر مجاز بودن استفاده از تجمّلات در حدّ
مـعـمـول اسـت ، چـنـانـچه درتاريخ زندگى امام حسن مجتبى عليه السلام مى خوانيم كه : بهترين
لبـاسـهـاى خـود را درمـوقـع نـمـاز مى پوشيد. از وى پرسيدند: چرا بهترين لباس خود را مى پوشيد؟ در
پاسخ فرمود:

( إِنَّ اللّهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ فَاءَتَجَمَّلُ لِرَبّى وَ هُوَ يَقُولُ: خُذُوا
زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)

خـداونـد زيـبـاسـت و زيـبـايى را دوست دارد، به اين جهت ، من لباس زيبا را براى راز و نياز با
پـروردگـارم مـى پـوشـم و هـم او دسـتـور داده اسـت كـه زيـنـت خـود را به هنگام رفتن به مسجد
برگيريد.(266)

وامام صادق عليه السلام مى فرمايد:

(إ نَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْجَمالَ وَالتَّجَمُّلَ وَ يُبْغِضُ الْبُؤْسَ
وَالتَّباؤُسَ) (267)

هماناخداوند، زيبايى وتجمل (خودآرايى ) را دوست دارد واز فقر و فقرنمايى بدش مى آيد.

چنانكه پيامبراكرم صلى الله عليه و آله نيز مى فرمايد:

(اِنَّ اللّهَ يُحِبُّ اِذا اَنْعَمَ عَلى عَبْدٍ اَنْ يَرى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ ...)

همانا خداوند وقتى نعمتى به بنده اى داد، دوست دارد، اثر نعمتش را براو ببيند.

مـى تـوان نتيجه گرفت كه تزيين و تجمّل از نظر اسلام ، نه تنها كارى پسنديده است بلكه مورد علاقه
خداوند بوده و بر ارزش عبادت مى افزايد. اين جنبه مثبت استفاده ازتجمّلات است ، كه پـيـروان اسـلام
مـى تـوانـنـد بـا بـكار بستن اين دستور، زمينه خشنودى خداوند بزرگ رافراهم آورند.

ّلات جـايـزاسـت ، مـسـلمـانـان را از زيـاده روى درايـن امـر بـرحـذر مـى دارد و از اين طريق
كارهاى مـسـرفـان و تـجـمـّل پـرسـتـان رامـحـكـوم مـى كـنـد وزيـاده روى را حـتـى درتـجـمـل نـهى
كرده است كه نمونه هايش در درس هفتم گذشت . دراينجا به يك روايت بسنده مى كنيم : امام على عليه السلام
مى فرمايد:

( اَلاِسْرافُ مَذْمُومٌ فى كُلِّ شَىْءٍ، اِلاّ فى اَفْعالِ الْبِرِّ) (269)

اسراف درهر چيزى ، بجز كارهاى نيك ، مذموم است .

آثار شوم تجمّل گرايى

تـجـمـّل گـرايـى وتـوجـّه بـه ظواهر زندگى آثار شوم و نامطلوبى برفرد واجتماع دارد كه بطور خلاصه
آن را بررسى مى كنيم :

الف ـ بازماندن ازتعهّدات اجتماعى

ا مـسـؤ ول مى داند، از اين رو، هرچه امكانات و توانايى او بيشتر باشد بر مسؤ وليتش افزوده مـى شـود،
درايـن صـورت كـسى كه درتجمّل وخود آرايى زياده روى كند، خود به خود از اجراى تـعـهـّدات
اجـتـمـاعـى بـاز خـواهـد مـانـد، بـويـژه اگـر فـرد متجمّل از كارگزاران و مسؤ ولان مملكتى باشد.

ب ـ وابستگى

داشـتـن نـيـست ؛ زيرا هراندازه گرايش به تجمّلات وظواهر زندگى درانسان بيشتر باشد، به هـمـان
اندازه يابيشتر، آزادى و آزادگى او از بين مى رود، و وابسته مى شود و هر قدر وابسته و اسير مادّيات
باشد، به همان قدر شخصيت انسانى او به خطر مى افتد، و او را از مقامش دور مى كند.

انـسـان تـجـمـّل پـرسـت ، مـقـام اِنـسـانـى خـود را نـمـى شـنـاسـد، از ايـن رو، فضايل انسانى و
آزادگى خود را به متاع قليل دنيا مى فروشد. قرآن كريم مى فرمايد: (قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَليلٌ) (270)
بگو: متاع دنيا اندك است .

/ 78