اخلاق اقتصادی و سیاسی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اخلاق اقتصادی و سیاسی - نسخه متنی

علی‌اصغر الهامی ‌نیا، نعمت‌ا... یوسفیان، تقی حسینی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

232- كهف ، آيه 35 ـ 36.
233- چهل حديث ، ص 106، نشر فرهنگى رجا.
234- توبه ، آيه 35.
235- همان سوره ، آيه 36.
236- نهج البلاغه ، ترجمه شهيدى ، ص 410، باتصرّف .
237- سيرى در نهج البلاغه ، ص 310، صدرا.
238- بحارالانوار، ج 22، ص 40.
239- اقـتـبـاس از كتاب (درآمدى بر اقتصاد اسلامى ) ج 1، ص 357، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه .
240- مجمع البحرين ، ج 1، ص 28.
241- صحاح اللغة ، ج 6، ص 2268.
242- بحارالانوار، ج 74، ص 221، اسلاميه .
243- همان مدرك ، ص 242.
244- بحارالانوار، ج 74، ص 254.
245- همان مدرك ، ص 232.
246- لغت نامه دهخدا، ج 8، ص 543، دانشگاه تهران .
247- جامع السعادات ، ج 2، ص 122، بيروت .
248- شرح غرر الحكم ، ج 1، ص 242.
249- حشر، آيه 9.
250- مجموعه ورّام ، ج 1، ص 173، بيروت .
251- همان مدرك ، ج 1، ص 172.
252- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 164.
253- همان مدرك ، ج 1، ص 372.
254- انفال ، آيه 74.
255- شرح غررالحكم ، ج 2، ص 31.
256- انسان ، آيه 9.
257- بحارالانوار، ج 77، ص 133، اسلاميه .
258- نهج البلاغه ، فيض ، خطبه 184.
259- شرح غرر الحكم ، ج 4، ص 326.
260- درآمـدى بـراقـتـصـاد اسـلامـى ، دفـتـر هـمـكـارى حـوزه و دانشگاه ، ج 1، ص 263 به نقل از تفسير
روح الجنان ، ج 11، ص 103، با اندك تغييراتى در عبارت .
261- شرح غرر الحكم ، ج 5، ص 255.
262- لغت نامه دهخدا، ج 14، ص 399.
263- فرهنگ فارسى عميد، ص 862.
264- تاريخ تمدن ، ج 5، ص 125.
265- اعراف ، آيه 31.
266- تفسير نمونه ، ج 6، ص 151.
267- فروع كافى ، ج 6، ص 440، اسلاميه .
268- برداشت از جوان فلسفى ، ج 1، ص 38 ـ 45.
269- مستدرك الوسائل ، ج 15، ص 271.
270- نساء،آيه ، 77.
271- مجله پاسدار اسلام ، سال دهم ، تاريخ 23/5/1370.
272- نهج البلاغه ، فيض ، نامه 45.

/ 78