بخش اول عصر نبوّت - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - ماهيت و انواع جنگ را توضيح دهيد.

3 - جايگاه جهاد در اسلام را بنويسيد.

4 - اهداف جهاد در قرآن را توضيح دهيد.

5 - شيوه هاى تربيتى مجاهدان در مكتب قرآن را بيان كنيد.

بخش اول
عصر نبوّت

مقداد در عصر نبوى

مـقـداد، از پيشگامان در اسلام و در زمره هفت نفرى است كه در نخستين روزهاى دوران اختناق ، اسلام خـود را (اظـهـار) كـردنـد.(21) از ايـن رو، مـورد سـخت ترين شكنجه هاى قريش قرار گـرفـت . وى در تـمـامـى مـراحـل زندگى ، مدافع سرسخت پيامبر اكرم (ص ) و اميرمؤ منان (ع ) بـود. او در سـال ششم بعثت ، به فرمان رسول خدا(ص )، به حبشه هجرت كرد و پس از مدتى به مكه بازگشت .(22) مقداد در سال اول هجرى به مدينه هجرت كرد. پيامبر بين او و عبدالله بن رواحه پيمان برادرى بست .(23) و با شناختى كه از وى داشت ، ضباعه دختر عموى با شخصيت و داراى حسب و نسب خود را به عقد او درآورد و در اين باره فرمود:

مـن دخـتـر عـمـوى خـود ضـبـاعـه را هـمـسـر مـقـداد نـكـردم مـگـر آنـكـه مـردم ازدواج را آسـان بگيرند.(24) سـبـقـت در اسـلام ، هـجـرت بـه حـبـشـه و سپس به مدينه ، پايدارى در راه عقيده ، دفاع از حريم رسـالت و امـامـت ، حـتـى در سـخـت ترين شرايط، عضويت در (شرطة الخميس )، خدمت در رده هاى مختلف فرماندهى سپاه اسلام (25)، وفاى به عهد، جوانمردى و نجابت ، از جمله ارزش هـايـى است كه از مقداد شخصيتى سترگ و ممتاز(26) ساخته بود، شخصيتى كه بهشت مشتاق او بود. پيامبر(ص ) فرمود:

بهشت مشتاق چهارتن از امت من است : على [(ع )]، مقداد، سلمان و ابوذر.(27) بعضى مفسران معتقدند كه آيه هاى دوم سوره انفال و سوره محمد(ص )، يكصد و هفتم سوره كهف ، يـكـصـدم سـوره تـوبـه در شـاءن مـقـداد نـازل شـده اسـت . عـلاوه بـر ايـن ، روايات بسيارى از پـيـامـبـر(ص ) و امـامـان دربـاره شـخـصـيـت ايـن صـحـابـى بـزرگ نقل شده است .(28) بررسى زندگى سراسر مبارزه مقداد، مجالى بيشتر مى طلبد. در اين درس ، تنها به نقش او در صحنه هاى نبرد در زمان پيامبر(ص ) و حمايت از ولايت در دوران سكوت اشاره مى كنيم .

1 - جنگ بدر:

پيش از آغاز جنگ ، عده اى از صحابه را رعب و وحشت فرا گرفته بود. آنان قريش را شكست ناپذير مى دانستند. مقداد با مشاهده اين وضع ، به پاخاست و با سخنان گرم و آتشين خود، پيكار در راه خدا را مطرح كرد و روحيه متزلزل مسلمانان را ثبات بخشيد و گفت :

اى رسـول خـدا! هـر آنـچه خدا امر كرده ، اجرا كن ، زيرا ما همراه توييم ! سوگند به خدايى كه تو را به حق برانگيخت ، اگر فرمان دهى به ميان آتش رويم ، يا خود را بر خار مغيلان افكنيم ، فـرمـانـت را بـه جـان و دل پـذيـرايـيـم . مـا هـرگـز سـخـنـى را كـه بـنـى اسـرائيـل به موسى گفتند، به شما نمى گوييم ... بلكه مى گوييم : به كمك پروردگارت جنگ كن ما نيز به همراهت مى جنگيم .

پـيـامـبـر اكـرم (ص ) از سـخـنـان پـرشـور مـقـداد بـسـيـار خـوشحال شد و براى او دعا كرد.(29) در تاريخ اسلام ، به فرموده اميرمؤ منان (ع ) مقداد نخستين سواره نظامى بود كه در راه خدا جنگيد.(30) نضر بن حارث ، دشمن سرسخت اسلام و تكذيب كننده رسالت پيامبر(ص ) در نبرد بدر، توسط مـقـداد اسـيـر شـد و بـه فـرمـان رسـول خـدا(ص ) بـا شـمـشـيـر امـيـرمـؤ مـنـان (ع ) بـه هـلاكـت رسيد.(31)

2 - جـنـگ اُحـد:

در مـرحـله نـخست اين نبرد، مقداد و زبير فرماندهان سواره نظام سپاه اسلام بودند تحركات جناح راست دشمن را زير نظر داشتند در مرحله دوم نبرد، كه مسلمانان مورد تهاجم دشمن قـرار گرفته ، فرار كردند، مقداد در كنار حضرت على (ع ) با دلاورى و شجاعت از وجود مبارك پيامبر(ص )، كه در

/ 92