قيس بن سعد - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

قيس بن سعد

قـيـس كـمـالات بـيـشـمـارى را از مـكتب نبوى كسب كرد و به بركت آن توانست از خواص و پيروان مـخـلص امـيـرمـؤ مـنـان (ع ) و امـام حـسـن (ع ) بـاشد، از مهم ترين آن ارزشها، مى توان به موارد ذيل اشاره كرد :

فـراگـيـرى عـلم و دانش از محضر پيامبر اكرم (ص ) در سفر و حضر تا بدانجا كه علامه امينى (ره ) در اين باره مى نويسد :

(شـك نـيـسـت كـه پيامبر(ص ) در طول مدت خدمتگزارى قيس ، معالم دين را به او تعليم مى داد و قيس نيز فرصت را غنيمت مى شمرد و اظهار شوق مى كرد...)(299) قـيـس بـه بـركـت عـلوم نـبـوى ، از دوسـتـداران مـخـلص اهل بيت : بود و تا آخر عمر لحـظـه اى در مـحبت آنان كوتاهى نكرد. او در عبادت پروردگار، به مرتبه بلندى از اخلاص و تـوجه رسيده بود كه به جز (او) نمى انديشيد. قيس در دفاع از حق لحظه اى درنگ نكرد و از دسـتـورات غـيـرعـادلانـه پـيـروى نـنـمود او در كنار اين ارزش ها، لحظه اى از انفاق و دستگيرى مـحـرومـان غـفلت نداشت . سردار سپاه علوى از عقل سرشار و تدبير بلندى برخوردار بود و از سـياستمداران عرب شمرده مى شد. او سخنورى توانا بود كه در افشاى ماهيت پليد دشمنان ، از شمشير بيان بخوبى استفاده مى كرد. در مسؤ وليت پذيرى نمونه بود و سخت ترين ماءموريت ها را پذيرفته و بخوبى انجام وظيفه مى كرد.

قيس در حكومت نبوى (ص )

يكى از القاب قيس ، (سيّاف النبى (ص ))است يعنى (شمشير زن پيامبر(ص )) از اين رو، مسؤ وليت هاى مهم نظامى و حكومتى به او واگذار شد كه عبارتند از :

1 - رئيس پليس در اجراى دستورهاى امنيتى و انتظامى پيامبر(ص ) در مدينه .

2 - شركت در جنگ هاى پيامبر(ص ) و پرچمدار انصار در بعضى از آنها.(300)

3 - فـرمـانـدهـى چـهـارصـد نـفر از مسلمانان در هنگام عزيمت به سوى قبيله صُداء كه ساكن يمن بودند.(301)

4 - مسؤ ول جمع آورى زكات .(302)

5 - مسؤ ول رسيدگى به متخلّفان از جيش اسامه .(303)

قيس در حكومت علوى

سردار سپاه علوى ، مهم ترين دوران عمرش را در حكومت امام على (ع ) گذراند. او در نبرد با دشمنان ، دلاورى هاى بى نظيرى ابراز كرد كه در اين درس با برخى آنها آشنا مى شويم .

1 - اسـتـانـدارى مصر: در ماه صفر سال 36هجرى ، امام (ع ) قيس را به استاندارى مصر منصوب كـرد و بـه او رهنمودهاى لازم را ارائه فرمود و به او پيشنهاد كرد تا لشكرى همراه خودش به مصر ببرد. قيس عرض كرد :

(اى امـيرمؤ منان ! من نيروها را در خدمت شما مى گذارم تا در مواقع لزوم آماده باشند و از خدا مى خواهم طبق رهنمود شما عمل كنم .)(304) قيس با چند نفر از افراد خانواده اش روانه مصر شد. بصيرت و زيركى سردار علوى مـوجـب شـد كـه طرحهاى مختلف معاويه در تطميع قيس بى نتيجه ماند. اگر چه پخش شايعات و جـعـل اكـاذيـب مـوجـب شـد كه امام (ع ) مصلحت را در فراخوانى قيس از مصر دانسته و محمد بن ابى بكر را به جاى او منصوب كند.(305) در اين شرايط بحرانى ، اخلاص و وفادارى قيس نسبت به اميرمؤ منان (ع ) موجب شد كه كمترين تـرديـدى در حـمايت از آن حضرت به خود راه ندهد. در حالى كه كم نبودند مخالفان اميرمؤ منان (ع ) كه او را تحريك به مخالفت مى كردند و نيز در مقايسه با سردار بزرگى مانند محمد بن ابـى بـكـر كه از عزل خود دلگير شد، شخصيت والا و عظمت روحى قيس هر چه بيشتر آشكار مى گردد.

2 - نـبـرد بـا نـاكثين : قيس با فراخوانى امام (ع ) جهت شركت در جنگ ، به امام پيوست و يكى از فـرمـانـدهـان سـپـاه عـلوى بـود كـه نقش مؤ ثرى در دعوت كوفيان به ميدان جنگ داشت . منذر بن جـارود در گزارش مراسم سان و رژه نيروها هنگام ورود اميرمؤ منان به بصره ، قيس را اينگونه توصيف مى كند :

/ 92