خلاصه درس - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كنند.(336) صعصعه شجاعانه در برابر سخنان معاويه مى ايستاد و به او پاسخ مى داد. روزى در پايان سخنانش به معاويه گفت : (ما چگونه ترا عاقل بدانيم در حالى كه يك زن بر تو غلبه كرده است ؟ [مقصود، فاخته زن معاويه كه براو مسلط بود.](337) صـعـصـعـه هـمـانـنـد بـسـيـارى از يـاران امـيـرمـؤ مـنـان (ع ) بـه دسـتـور مـعـاويـه زنـدانـى شد+++.++(338) و سرانجام مغيره حاكم كوفه ، صعصعه را به دستور معاويه به بحرين [يا جزيره ابن كامان ] تبعيد كرد و در همان جزيره رحلت كرد.(339)

خلاصه درس

قـيـس بن سعد از اصحاب برجسته پيامبر(ص ) و ياران خالص اميرمؤ منان (ع ) و امام مجتبى (ع ) بـود. او كـمـالات بـسـيـارى را در مـكـتـب نبوى (ص ) كسب نمود ودر راه دفاع از آرمان هاى دينى و مبارزه با دشمنان نظام نبوى تلاش فراوانى كرد تا جايى كه به (سياف النبى (ص )) لقب يافت . قيس در حكومت علوى لحظه اى در دفاع از ولايت و نبرد با دشمن دچار ترديد نشد. او مسؤ وليت هاى مهمى را پذيرفت و نقش مؤ ثرى در افشاى ماهيت دشمن و تشجيع نيروها و خنثى سازى عمليات روانى معاويه داشت . از اين رو، باعث عصبانيت شديد معاويه شده بود. قيس اولين فردى است كه با امام حسن (ع ) بيعت كرد و تا آخر عمر به آن حضرت وفادار ماند.

صعصعة بن صوحان ، از ياران برجسته و خالص اميرمؤ منان (ع )بود كه كمالات بسيارى را در مـكتب امامت كسب كرد و همراه با ساير ياران خالص امام (ع ) به مخالفت با دستگاه عثمان پرداخت و به دستور او تبعيد شد.

صعصعه در جنگ هاى حكومت علوى ، نقش مؤ ثرى داشت و در سركوبى ناكثين مشاور امام (ع ) بود. پس از شهادت امام على (ع )، پيوسته مورد خشم و غضب معاويه بود و به دستور او زندانى شد و عاقبت در تبعيد رحلت كرد.

پرسش

1 - آنچه از صفات ارزشى قيس مى دانيد، بنويسيد.

2 - سياف النبى به چه كسى گويند ؟ مسؤ وليت هاى نظامى او را بنويسيد.

3 - جريان مقابله قيس با جنگ روانى معاويه و آثار آن را توضيح دهيد.

4 - كمالات برجسته صعصعه را توضيح دهيد.

5 - مسؤ وليت هاى مهم نظامى صعصعه را بنويسيد.

سعيد بن قيس ، شريح بن هانى ، زياد بن نضر

سعيد بن قيس

يكى ديگر از تربيت يافتگان مكتب اميرمؤ منان (ع ) سعيد بن قيس است كه ارزش هاى برجسته اى او را زينت بخشيده بود. او در زهد و عبادت ، به مقامات بلندى رسيده بود. دلاورى و قهرمانى او در ركـاب امـيـرمـؤ مـنـان (ع ) بـى نظير بود. از اين جهت ، سعيد و قبيله فداكارش بنام هَمْدان ، از مـوقـعـيـت بـسـزايى در حكومت علوى برخوردار بودند. مديريت و فرماندهى و عشق و ايمان او به امـيـرمـؤ منان (ع ) به او شخصيت ممتازى بخشيده بود. سعيد شيفته امام (ع ) بود و در صحنه هاى دشـوار نـبرد، لحظه اى در يارى امام (ع ) درنگ نمى كرد. از اين رو، به فدايى اميرمؤ منان (ع ) شهرت يافت .

سعيد و قبيله اش همواره از محبت هاى امام (ع ) بهره مند بودند امام (ع ) فرمود :

فرماندهى هَمْدان به دست اوست كه زيور حقيقت است . سعيد حامى حق است .

آرى ! بزرگوارى چون او شايسته است كه حق را حمايت كند.

سعيد در زمان خلفا همواره حامى حق بود. در زمان خليفه دوم او با اجازه امام (ع )، هـمـراه مـسـلمـانـان بـه نـهـاونـد رفـت و در فـتـح بـزرگ نـهـاونـد شـركـت فعال داشت . در زمان عثمان نيز استاندار رى بود كه تا مرگ عثمان ادامه داشت .(340)

سعيد در حكومت علوى

سعيد با برخوردارى از كمالاتى چون : آگاهى نسبت به جريانات و قهرمانى در اجـراى فـرمـان هـا و ايثار در دفاع از ارزش ها، توانست به خوبى از حكومت نوپاى علوى حمايت كـنـد. او

/ 92