خلاصه درس - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

به سركردگى ابوالاعورسلمى در سورِ الروم روبـرو شدند. آنان وضعيت منطقه را به امام (ع ) گزارش كردند.

حضرت طى فرمانى ، مـالك اشـتر را به فرماندهى كل آنان منصوب كرد در نتيجه نيروهاى معاويه از منطقه عقب نشينى كردند.(368) در ادامـه عـمـليـات ، امـام عـلى (ع ) فـرمـانـدهـى دو قـبـيـله مـذحـج و اشـعـريـون را بـه زيـاد سپرد.(369) از شايستگى هاى سردار سپاه علوى ، دريافت فرمانى از امام على (ع ) است كه حاوى دستورات و تاكتيك هاى نظامى بود.(370) علاوه بر آن ، امام (ع ) به هنگام حركت به سوى نخيله ، كـه زيـاد و شـريـح را بـر مـقـدمـه سـپـاه بـرگـزيـد، رهـنـمـودهـا و نـصـايح لازم رابه آن دو فرمود.(371)(372)

خلاصه درس

سـعـيـد بـن قـيـس از اسـوه هاى نظامى حكومت علوى است كه از وفادارترين ياران اميرمؤ منان (ع ) مـحـسـوب مـى شـود. او به بركت كمالات و صفات ارزشى بيشمارى كه در مكتب ولايت و امامت كسب كـرد.

تـوانـست در سخت ترين شرايط ، از حق دفاع كند و مسؤ وليت هاى مهم نظامى و حكومتى را عهده دار شود.

سـعـيـد از سـردارانـى بـود كه نقش تعيين كننده اى در جنگ هاى حكومت علوى داشت . شمشير آخته و سخنان روشنگر و برخاسته از بنيادهاى اعتقادى او، سربازان علوى را تهييج مى كرد و مزدوران امـوى را مـتـزلزل مـى سـاخـت ، بـطورى كه معاويه ، بارها در صدد تطميع او برآمد و عاقبت با نـاامـيـدى از آن ، در زمان صلح اعلام كرد، سعيد هيچ گونه امنيتى در جامعه ندارد. سعيد از اولين بيعت كنندگان با امام حسن (ع ) بود و تا رحلت همچنان در مسير ولايت استوار ماند.

زيـاد و شريح نيز از سرداران حماسه ساز و ياران خالص اميرمؤ منان (ع ) بودند كه در دفاع از آرمـان هـاى حـكـومـت عـلوى ، بـا دشـمـنـان و مـخـالفـان بـه نبرد پرداختند و در اين راه كمترين ترديدى نداشتند.

پرسش

1 - چرا به سعيد بن قيس ، فدايى اميرمؤ منان (ع ) مى گفتند؟

2 - سعيد در خنثى سازى ترور اميرمؤ منان (ع ) چه نقشى داشت ؟

3 - سعيد بن قيس در حكومت علوى چه مسؤ وليت نظامى داشت ؟

4 - مسؤ وليت هاى نظامى شريح بن هانى را نام ببريد.

5 - نقش زياد بن نضر در نبرد با قاسطين را توضيح دهيد.

مالك اشتر

در سـال 38 هـجـرى ، سردار ارشد سپاه علوى ، مالك اشتر مِذْحَجى نخعى مكنّى به ابوابراهيم ، بـه شـهـادت رسيد و قلب مقدس اميرمؤ منان على (ع )، را فشرد امام از سوگ او گريست به منبر رفت و با اندوه فراوان در وصف عظمت و جايگاه سردار بصير و مقتدرش فرمود:

(اِنـّا لِلّه وَ اِنـّا اِلَيـْهِ راجـِعـوُنَ. وَالْحـَمـْدُلِلّهِ رَبِّ الْعـالَمـيـنَ...

رَحـِمَ اللّهُ مـالِكـاً فـَلَقـَدْ اَوْفـى عَهْدَهُ...)(373) امـام (ع ) بـه خـانـه رفـت بـزرگـان نـخـع بـه مـلاقات حضرت آمدند.امام (ع )باتاءسف واندوه فرمود:

وَ للّهِ دَرُّ مالِكٍ وَ ما مالِكٌ. لَوْ كانَ مِنْ جَبَلٍ لَكانَ فِنْدًا، وَ لَوْ كانَ مِنْ حَجَرٍ لَكانَ صَلْدا...)(374) توجه به شدت اندوه اميرمؤ منان و سخنان آن حضرت ، اين پرسش ها را ايجاد مى كند كه :

مگر سردار سپاه علوى ، چه شخصيتى بود كه امام (ع ) در وصف او چنين گفت ؟ مالك اشتر به چه مراتب و كمالاتى دست يافته بود كه امام (ع ) درباره او فرمود:

(... وَ هَلْ مَرْجُوُّ كَمالِكٍ؟ وَ هَلْ مَوْجوُدٌ كَمالِكٍ؟ وَ هَلْ قامِتٌ النِّساءَُعَنْ مِثْلِ مالِكِ)(375)

/ 92