خلاصه درس - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابتدا او را آماج تيرها قرار دادند و به تدريج او را محاصره كردند و راه بر او بستند. عباس با ضربات شمشير آنان را پراكنده مى كرد و رجز مى خواند.(580) در اين ميان ، دو نفر به كمين نشستند و در يك حمله ناگهانى دست راست او را قطع كردند . عباس شمشير به دسـت چـپ گرفت و رجز خوان .(581) به دشمن حمله مى كرد.

تا آنكه دشمن با استفاده از كمين دوم ، توانست دست چپ او را قطع كند و لحظه اى بعد تيرى به مشك رسيد و آب به زمين ريـخـت . در اين هنگام عباس پرچم را به سينه چسباند. يزيديان كه تا كنون از عظمت و صلابت قمر بنى هاشم در هراس بودند. بر او هجوم آوردند. او سعى داشت خود را بر اسب نگهدارد ولى تيرهاى دشمن و عمود آهنين او را برزمين انداخت . در اين هنگام آن سردار دلاور فرياد زد :

(عَلَيْكَ مِنّى السَّلام يا اَباعَبْدِاللّهِ!)(582) امام حسين (ع ) چون عقابى تيزپرواز بر بالين برادر حاضر شد و با مشاهده سردار سپاه خود فرمود :

(اَلانَ اِنْكَسَرَ ظَهْرى وَ قَلَّتْ حيلَتى )(583) پـيـكـر مـطـهـر سـردار سـپـاه حسينى (ع )، در كنار نهر علقمه به وديعت گذاشته شد تا همچنان مشعلى فرا راه جوانمردان و ملجاء و پناه نيازمندان باشد.

خلاصه درس

حضرت عباس (ع ) سردار برجسته و تابناك عصر امامت است كه در مكتب اميرمؤ منان (ع ) در ركاب امام حسن (ع ) و امام حسين (ع ) تربيت شد . كنيه و القاب متعدد او شاهد براوج زيبايى ها، طراوت هـا و درخـشـش در مـيـدان دفـاع از ولايـت و رهـبـرى ، و صـلابـت و اقـتـدار و پـيـشتازى در نابودى جنگجويان اموى بود.

او در ديـدگـاه امـامـان مـعـصـوم : از جايگاه رفيع و تحسين برانگيزى برخوردار بود. از او به بـزرگـى يـاد مـى كـردنـد و بـه وجود او مباهات مى نمودند. در حكومت علوى ، با ناكثين جنگيد و جـنـگجويان قاسطين را به هلاكت رساند. در عصر امام حسن (ع ) ياور و محافظ آن امام (ع ) بود و در عـصـر امـام حسين (ع ) نمونه بارز : ادب و وفادارى ، اطاعت و فرمانبرى ، ايثار و فداكارى ، جهاد و شهادت طلبى بود.

حـضـرت عـبـاس (ع ) از مـديـنـه تـا كـربـلا اسـتـوانـه سـپـاه حـسـيـن (ع ) بـود. اهـل حرم با وجود او، در آرامش خاطر و دشمنان همواره در بيم و هراس بودند و صلابت و اقتدار او تـرس ‍ را بـر دلهـاى يـزيـديـان حـاكـم مـى كرد. او در سازماندهى ، هدايت ، پشتيبانى و تاءمين نيروها نقش مؤ ثرى داشت و براى امام حسين (ع ) به تنهايى يك سپاه بود. سپاهى كه در شهادت او، اباعبداللّه الحسين (ع ) فرمود : كمرم شكست .

پرسش

1 - منزلت حضرت عباس (ع )، از ديدگاه امام صادق (ع ) چه بود.

2 - پنج مورد از لقب هاى نظامى حضرت عباس (ع ) را نام ببريد.

3 - نقش حضرت ابوالفضل (ع ) در دفاع از رهبرى در عصر امام حسن (ع ) را ذكر كنيد.

4 - شرح نبرد تن به تن سردار كربلا با سه جنگاور يزيدى را شرح دهيد.

5 - جمله (عباس (ع ) به تنهايى يك سپاه بود) را توضيح دهيد.

مسلم بن عوسجه ، زهير بن قين ، حبيب بن مظاهر

مسلم بن عوسجه

مـسـلم بـن عـوسـجـه مـلقـب بـه اسـدى سـعـدى در نـواحـى كـوفـه مـى زيـسـت . او از اصـحـاب رسـول خـدا(ص ) و مـردى شـجـاع ، عـابـد، قـارى قرآن و سخاوتمند بود و در فتوحات اسلامى حضور يافت و صاحب جلالت و عظمت بود.(584)

مسلم در عصر حسينى (ع )

مـسـلم بـن عـوسجه از ياران مسلم بن عقيل در كوفه بود و به دستور او ماءموريت خطير تجهيز و سازماندهى كوفيان را بر عهده گرفت .(585) او از خـواص سـفـيـر حـسـيـنـى (ع ) بـود و در روزهـاى سـيـاه حـاكـميت ابن زياد ، نماينده مسلم بن عقيل در بين مردم بود.(586)

/ 92