پرسش - اسوه های نظامی صدر اسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اسوه های نظامی صدر اسلام - نسخه متنی

محمد عباسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

پيامبر(ص ) و امام على (ع ) همواره ياد و نام او و ساير سرداران شهيد را زنده نگهداشتند تا راه و مرام آنان الگوى مسلمانان باشد.

پرسش

1 - چرا مشركان سخت ترين شكنجه ها را به مقداد مى دادند؟

2 - فضيلت هاى مهم مقداد را نام ببريد.

3 - مقداد در چه نبردهايى شركت كرد؟

4 - پس از رحلت پيامبر(ص )، موضع مقداد در مورد رهبرى چه بود؟

5 - ويژگى هاى عبيدة بن حارث را بنويسيد.

6 - عبيده در جنگ بدر چه نقشى ايفا كرد؟ حباب بن منذر، عبدالله بن جبير، ابودجانه انصارى

حباب بن منذر

حـبـاب از اسـوه هاى نظامى عصر نبوى است كه در شجاعت ، دلاورى و گويندگى شهرت داشت و به سبب برخوردارى از دقت راءى ، به (صاحب نظر) ملقب شد.(61) حباب در جنگ هاى پـيـامـبـر(ص )، حـضـور داشـت و در بـرخـى از آنـهـا، مـشـاور نـظـامـى فـرمـانـدهـى كل قوا بود.

حباب در ميدان هاى جهاد

1 - غزوه بدر :

در اين نبرد، حباب پرچمدار و فرمانده قبيله خزرج بود.(62) و در نقش ‍ مـشـاور نـظـامى فرماندهى كل انجام وظيفه مى كرد. او در پاسخ به نظرخواهى پيامبر(ص ) در مـورد محل استقرار سپاه گفت :

(اى رسول خدا! اگر به راهنمايى خداوند در اين منطقه فرود آمده اى ، مستقر شويم ولى اگر در جنگ و چاره انديشى هستيم ، پيشنهاد دهيم !) پيامبر(ص ) : آرى ! جنگ و چاره انديشى است [پيشنهاد خود را بيان كن ] حباب : بنابراين ، اينجا اردوگاه مناسبى نيست . ما را به نزديك ترين آب دشمن برسان .

مـن هـمـه چـاه هـاى آن مـنـطقه را مى شناسم . در آنجا چاهى است كه آب شيرين زياد و تمام نشدنى دارد.

كنار آن حوضى مى سازيم و به مقدار لازم آب ذخيره مى كنيم و بقيه چاه ها را كور مى كنيم .

جـبـرئيـل بـر پـيـامـبـر(ص ) نـازل شـد و گـفـت : (راءى درسـت همان است كه حباب به آن اشاره كرد.)(63)

2 - غـزوه اُحـد:

در اين جنگ ، پيامبر اكرم (ص )، ماءموريت هاى مختلفى به حباب واگذار كرد و در سـازمـانـدهـى سپاه او را به فرماندهى ميسره برگزيد.(64) پيش از آغاز نبرد ، به منظور برآورد نيروهاى دشمن ، از او خواست تا به منطقه دشمن نفوذ كند و به طور حفاظت شده ، نـتـايـج مـاءمـوريـت را به آن حضرت گزارش ‍ كند. حباب برابر دستور ماءموريت را انجام داد و اطـلاعـات بـسـيـار مـفـيـدى از :

اسـتـعـداد، تـركـيـب و گـسـتـرش دشـمـن تـهـيـه و بـه فرماندهى كل ارائه كرد.(65) سـردار سـپـاه نبوى ، در اين روز دستار سبزى زير كلاهخود بسته بود و آنچنان به دشمن حمله مى كرد كه گويى به گله گوسفندان حمله مى كند.(66)

3 - محافظ پيامبر :

پس از نبرد اُحد و بازگشت مسلمانان به مدينه ، حباب به همراه سران اوس و خزرج ، از شبيخون دشمن بيمناك بودند. از اين رو، به منظور محافظت از جان پيامبر، شب را به پاسدارى از خانه و مسجد آن حضرت به صبح رساندند.(67)

4 - غـزوه بـنـى نـضـير :

در سال چهارم هجرى ، يهوديان نقشه ترور پيامبر اسلام را در جريان غـزوه بـنـى نـضـيـر طـراحـى كـردنـد ، پـس از خـنـثـى شـدن آن ، پـيـامبر(ص ) موقعيت عملياتى محل و

/ 92